Neautorizováno !


 

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
1. dubna 2005 ve 13.22 hodin

Přítomno: 184 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní řádně dokončíme 42. schůzi Poslanecké sněmovny, což se nám prozatím nepovedlo. 42. schůzi Poslanecké sněmovny jsme včera bohužel formálně neukončili, protože to nebylo možné.

Nejprve bychom vyřadili bod č. 51, což je návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. K jeho projednání totiž nebyly splněny lhůty. O vyřazení bodu č. 51 z pořadu 42. schůze Sněmovny budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu č. 51, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti vyřazení?

Bylo to hlasování, které má pořadové číslo 174. Přítomno při něm bylo 184 poslanců, pro hlasovalo 171, proti jediný. Návrh na vyřazení byl přijat.

 

Končím 42. Schůzi Poslanecké sněmovny a přeji vám příjemný víkend. Na shledanou.

 

(Schůze byla ukončena ve 13.24 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP