Neautorizováno !


 

(17.10 hodin)

Poslanec Václav Exner: Paní předsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, chtěl bych panu ministrovi poděkovat za doplnění všech otázek a za řekl bych velmi oceněníhodnou snahu dovysvětlit všechny otázky, které zůstaly otevřeny v písemné interpelaci. Možná že spolu nebudeme souhlasit v tom, jestli se má ministerstvo z hlediska letecké dopravy zabývat jen mezinárodní dopravou, anebo celkově leteckou dopravou. Já se domnívám, že nejde o ministerstvo mezinárodní dopravy, ale Ministerstvo dopravy. Nepožaduji žádné plánování, ale pokud jde o koncepce, případně stanovení podmínek, pak se domnívám, že i v souladu s našimi zákony je ministerstvo centrálním orgánem pro celou tuto oblast, a jsem si samozřejmě vědom dělby práce, která je. Děkuji za to vysvětlení ke kargu, které mi chybělo.

Pokud jde o tu otázku měření hluku, tak jsem upozorňoval na to, že ve vašem písemném materiálu, v podkladu, je napsáno, že v naprosté většině případů nedochází k překračování limitních hodnot hluku. Vy jste nyní konstatoval, že ve všech jedenácti místech, kde se hluk měří, nedochází k překračování limitních hodnot. Je tady asi otázka toho, co je krátkodobé, dlouhodobé, střední apod. Možná že by k tomu měla být ještě další diskuse.

Já se přesto domnívám, že ty základní otázky byly zodpovězeny. Ještě jednou vám za to, pane ministře, děkuji. Uvědomuji si také, že kdybych navrhl usnesení, tak ho na této schůzi patrně už nebudeme moci odhlasovat, protože Sněmovna není usnášeníschopná, dokonce není ani jednáníschopná. A také jsem si vědom toho, že velmi pravděpodobně je to jedna z posledních akcí ve vaší ministerské funkci, pokud jsou zprávy sdělovacích prostředků správné, takže nebudu navrhovat žádné usnesení a děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Přesto se musím zeptat, zda se někdo ještě hlásí do této rozpravy. Pokud tomu tak není, končím rozpravu, končím také tento bod, kterým byla interpelace pana poslance Exnera na ministra dopravy Milana Šimonovského.

Končím také dnešní program této schůze. Děkuji vám a hezký večer.

 

(Schůze přerušena v 17.12 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP