Neautorizováno !


 

(16.10 hodin)
(pokračuje Bublan)

A v tom je asi největší problém. Tam by byl problém kompetenční mezi jednotlivými resorty a tímto úřadem. Úřad by musel být buď ministerstvem, což je další ministr, a tady bychom asi napodobili především Rusko a Spojené státy, jinak žádná země to nemá, nebo by musel být zaštítěn premiérem nebo někým, kdo by vlastně měl kompetenci a jednotlivým ministrům a jednotlivým resortům nařizoval určité úkony.

Za sebe říkám - trochu s tím problém mám. Možná, a to jsem řekl i na Bezpečnostní radě státu, bych si dokázal představit, že by nějaká instituce nebo úřad byl součástí Ministerstva vnitra, protože vnitro přece jen má především hasiče, kteří jsou možná tou nejdůležitější součástí při těchto událostech. Má tam polici a samozřejmě pod sebou i systém spojení a doprovodných věcí. Takže by to mohlo být součástí Ministerstva vnitra. Potom se nabízí otázka, co se státními hmotnými rezervami, jestli je takzvaně, jak jsme říkali, rozkulačit, ale to se mi také nezdá moc vhodné, protože to má své umístění. Ale aby státní hmotné rezervy byly součástí Ministerstva vnitra, to bych asi nechtěl. To je zase úplně o něčem jiném. Proto to předkládal pan ministr Urban, protože je to v jeho gesci a patří to pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Můj názor je takový, já jsem ho říkal i na Bezpečnostní radě státu: Vím, že není úplně v souladu s tím, co by možná chtěli někteří jiní představitelé, ale já mám s tím problém kompetenční. Samozřejmě problém v tom, že by třeba hasiči museli odejít nebo by vznikala další instituce, která by zastřešovala bezpečnostní a záchranné složky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Využil jste plně čas. Minutu má k dispozici pan poslanec Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedo, pane ministře, děkuji za odpověď. Jsem rád, že sdílíte vysokou míru pochybností o smysluplnosti tohoto úřadu. Věřím, že nám oběma jde o totéž - aby jednotlivé složky integrovaného záchranného systému byly skutečně schopny zasahovat včas, efektivně, účinně. Stále jsem osobně přesvědčen, že k tomu, aby tak bylo, není třeba zřizovat novou instituci, nový úřad, třebaže by byl součástí Ministerstva vnitra. Že je to lepší koordinace, přesnější definice odpovědnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.

Pokud hovoříme o státních hmotných rezervách, také mám pocit, že přímo nespadají do resortu Ministerstva vnitra, ale pokud chceme řešit jednoduchým způsobem lepší koordinaci složek integrovaného záchranného systému, včetně správy státních hmotných rezervy, nejjednodušší řešení je dát pod vaši odpovědnost, tedy zařadit do struktury Ministerstva vnitra.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to vše. Vyčerpali jsme všechny interpelace, které byly dnes podány. Vyčerpali jsme i čas, který jsme měli k dispozici. Děkuji všem, kteří se účastnili a končím bod interpelace na vládu České republiky.

Udělám dvouminutovou přestávku. V 16.15 hodin bychom mohli pokračovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené kolegyně a vážení kolegové, přistoupíme k dnešnímu poslednímu programu schůze, kterým je

 

62.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Jsou to interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad jednání schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji vás všechny, že pokud není příslušný poslanec přítomen na schůzi Sněmovny, nekoná se jeho interpelace ani rozprava k ní a Sněmovna k ní nezaujme žádné stanovisko ani o takové interpelaci dále nejedná.

Nyní můžeme přistoupit k projednávání písemných interpelací. Byly předloženy čtyři. První interpelaci stahuje paní poslankyně Kateřina Konečná, která není přítomná. Druhá interpelace se neuskuteční pro nepřítomnost ministra financí Bohuslava Sobotky.

Jsme u třetí interpelace, tou je interpelace na ministra vnitra Františka Bublana, který odpověděl na interpelaci poslance Ivana Langera ve věci vyžadování závěrů ze zdravotní pitvy Policií České republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 928.

Prosím pana místopředsedu Ivana Langera, aby se ujal slova. Mezitím si dovolím požádat, aby do Sněmovny přišel pan ministr Bublan.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP