Sněmovní tisk 928
Interpelace I. Langera na F. Bublana ve věci vyžadování závěrů ze zdravotní pitvy Policií ČR

Dokument

Autor: MUDr. Mgr. Ivan Langer

Úplný název: Písemná interpelace poslance Ivana Langera na ministra vnitra Františka Bublana ve věci vyžadování závěrů ze zdravotní pitvy Policií České republiky
Adresát: Mgr. František Bublan
Podáno dne: 5. 11. 2004
Odesláno adresátovi: 10. 11. 2004
O zařazení na schůzi požádáno dne: 22. 3. 2005

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 22. 3. 2005 jako tisk 928/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: policie, služební tajemství, soudní lékařství, trestný čin, zprostředkování datISP (příhlásit)