(17.10 hodin)
(pokračuje C. Svoboda)

Konečně, pan poslanec Vymětal mi připomněl Járu Cimrmana, který o sobě říkal, že je tak zarytý ateista, že se bojí, že ho za to pánbůh potrestá. Proto vidím jako výrazný posun, že pan poslanec Vymětal již věří v posmrtný život, že věří v boží soud. Soud je také nad každým samotným z nás. Na rozdíl od přání pana kolegy Vymětala přeji panu poslanci Vymětalovi, aby dosáhl nebe, nikoliv aby byl odsouzen. Já bych mu nepřál trvalé odsouzení a zavržení.

Ke Kubě. Kuba je totalitní režim. Ke Kubě je třeba přistupovat skutečně velmi vážně. Na Kubě jsou stateční lidí, kteří chtějí změnu na Kubě, aby Kuba byla demokratickou zemí. Tito lidé jsou zavíráni a pronásledováni. Jediné, co chceme, je, aby se na Kubě tento režim změnil. Kuba není dnes demokratická. Doufám, že se demokratickou zemí stane. Na rozdíl od toho Spojené státy demokratickou zemí jsou, byť nemusíte souhlasit s tím, jak dopadly výsledky voleb, ale ve Spojených státech je skutečná demokracie.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Karla Vymětala. Dále se do rozpravy hlásí ještě pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Jen jednou větou. Jsem rád, že konečně zde pan ministr zahraničních věcí na mikrofon přiznal, že na Kubě je totalitní režim a na základně Guantánamo je svobodný a demokratický režim. Blahopřeji vám, pane ministře.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, pane ministře, čím déle tady budeme mluvit, tím méně nepravostí spácháte na jiných místech. Tady jste v bezpečí, buďte klidný, všechno je v pořádku.

Chci vystoupit k jedné dílčí věci. Pan ministr zahraničních věcí znovu hovořil o Fallúdži. Říkal, že to bylo centrum teroristů. Bylo. Fallúdžu obklíčilo přibližně třicet tisíc vojáků. Kontrolovali všechny, kteří utíkali z Fallúdže. Všichni muži mezi patnácti a šedesáti lety byli zatčeni, podrobeni výslechu a prověřeni, zda nejde o teroristy. Načež vojáci dobyli Fallúdžu a konstatovalo se, že žádné masové teroristy nemají. Kampak vám ti teroristé utekli při dobývání centra teroristů při obklíčeném městě? Pane ministře, jsou některé věci, které by vyžadovaly snad alespoň elementární logiku. Výsledek je, že ani Iráčané, ani Američané, ani ostatní, kteří tam obléhali, nemají více chycených teroristů a je zničeno město. Dvě stě devadesát tisíc lidí nemá kde bydlet a není v bezpečí.

Vy jste snad jediný správný interpret politiky Komunistické strany Čech a Moravy, pokud jde o tyto události. Já vám za to děkuji, ale ujišťuji, že máme sami svou představu o vlastní politice, že to, jak nás prezentujete, není úplně to pravé. Vydáváte se také za soudce režimů v jednotlivých zemích. Byl bych nerad, aby se kriticky podívali z těchto režimů na to, jaký režim konkrétně vy z hlediska plnění mezinárodního práva představujete. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan poslanec Václav Exner byl - doufám - posledním přihlášeným do rozpravy. Nikdo se nehlásí, rozpravu tedy končím.

V rozpravě padl návrh od pana poslance Miroslava Grebeníčka, který navrhuje Poslanecké sněmovně vyslovit nesouhlas s odpovědí ministra zahraničních věcí pana Cyrila Svobody. Všechny vás odhlásím, prosím, abyste se přihlásili svými kartami. Pokusím se ještě přivolat některé další kolegy, kteří by chtěli eventuálně o tomto návrhu usnesení hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem… (Hlasy ze sálu, že je malá přítomnost v sále.) Hlasování prohlašuji za zmatečné. Omlouvám se, nenapadlo mě, že je nás zde tak málo. Ještě chvíli počkáme.

Pan poslanec Bičík má náhradní kartu číslo 3.

(Hlasovací zařízení chvíli nefungovalo.)

 

Myslím, že mohu zahájit hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, jak ho přednesl pan poslanec Grebeníček, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 311 z přítomných 71 poslanců bylo pro 20, proti 40. Návrh nebyl přijat.

 

Skončili jsme projednávání první odpovědi na písemnou interpelaci. Nyní druhá a poslední. Ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach odpověděl na interpelaci poslance Karla Vymětala ve věci postupu úřadu práce. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 877.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí jako první pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Je třeba změnit téma. Dostaneme se k tomu, jak se žije lidem ve velkých obchodních řetězcích.

Dámy a pánové, dal jsem interpelaci ministru práce a sociálních věcí panu Ing. Škromachovi, protože jsem měl indicie a podklady k tomu, že v obchodním domě Kaufland v Novém Jičíně dochází k porušování zákoníku práce, vedení dvojí docházky pracovníků, k nevykazování přesčasové práce a nucení do ní, k neustálým změnám v plánu nasazení během pracovního týdne, k nařizování noční práce při definovaném režimu práce jako jednosměnném atd. Přičemž k této záležitosti dala podnět Základní odborová organizace Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska v Kauflandu v Novém Jičíně na Úřad práce v Novém Jičíně. Podnět ke kontrole, kde to nejen všechno sepsali, ale předložili i dokumenty. To znamená dokumenty, které máme v příloze interpelace - vedení dvojí docházky a vykazování noční práce a práce přesčasové.

Položil jsem panu ministru otázky. Pan ministr mi na otázky odpověděl v některých případech velmi zajímavě.

První otázka se týkala toho, jak je možné, že nevyřizuje takovouto záležitost Úřad práce v Novém Jičíně, ale úřad práce v hlavním městě Praze. Pan ministr mi vysvětlil, že k tomu existuje jakýsi vnitřní pokyn - cituje ve své odpovědi, že je to upozornění číslo 2 z roku 1999 Ministerstva práce a sociálních věcí, že věcně příslušný je ten úřad práce, kde má sídlo firma.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP