(17.00 hodin)
(pokračuje Exner)

V současné chvíli také. V době, kdy od ukončení války už uplynulo takřka třičtvrtě roku, se najednou stávají oběťmi útoku.

Ano, možná že to mnozí z nich lidsky neunesou, ale politickou i jinou právní odpovědnost mají ti, kteří umožnili právě takovouto operaci a kteří trvají na jejím pokračování v podstatě bez výrazných změn, pokud jde o jejich chování vůči domácímu obyvatelstvu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní vystoupí pan poslanec Miroslav Grebeníček a potom pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně už jenom stručná poznámka. Bude to přímá reakce na vystoupení pana ministra.

Nemíním popírat složitost situace okupovaného Iráku. To v žádném případě. Nemíním případně popírat slabost postavení současné irácké vlády. Ani v nejmenším neomlouvám extrémní akty teroru a násilí, kterých se v Iráku dopouštějí nejrůznější místní skupiny nebo cizinci, kteří americkou okupaci využívají jako prostor pro eskalaci násilí. Nic z toho ale, a vy to, dámy a pánové, velmi dobře víte, nezbavuje okupační mocnost jejích ženevskými konvencemi daných závazků. Ničím tedy nelze omluvit, pokud tato velmoc v zájmu šetření životů vlastních vojáků vede barbarské bombardování hustě obydlených civilních sídlišť a podniká vojenské útoky způsobem, který rozsáhle ničí civilní infrastrukturu a postihuje zvlášť závažně civilní obyvatelstvo. Ničím není, ani v případě mimořádně krvavého konfliktu, omluvitelné, když Spojené státy americké, kterým OSN přiznala statut okupační mocnosti, neplní svou povinnost zajišťovat tisícům obětí svých útoků náležitou lékařskou péči a léky.

Na svém návrhu Sněmovně, aby rozpornou a nevěrohodnou odpověď ministra zahraničí na mou písemnou interpelaci odmítla a aby jej požádala o vypracování kvalifikované odpovědi, ve které si nebude protiřečit a ve které využije lépe výstupy odborného zázemí svého resortu a bude respektovat nesporná fakta, proto i nadále trvám.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Myslím si, že je na místě reagovat ještě na slova pana ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody.

Přece, pane ministře, nikdo nezpochybňuje, že v minulosti Saddám Husajn měl zbraně hromadného ničení. Vždyť právě proto byla přijata rezoluce Rady bezpečnosti OSN o povinnosti zničení všech těchto zbraní v Iráku. Jenomže - a to vy pořád obhajujete - protože Irák tuto rezoluci neplnil, proto agrese, proto bombardování. A dneska se ukázalo, že tam ty zbraně hromadného ničení nebyly, že tedy Irák splnil tu rezoluci Rady bezpečnosti OSN. Už to přiznal i prezident Bush, už to přiznal i premiér Tony Blair, akorát ministr zahraničních věcí České republiky to nějak přiznat nemůže. Zřejmě je pan ministr chytřejší a ví toho víc než 1500 amerických odborníků, kteří to zkoumali a hledali po celém území Iráku. Takže, pane ministře, já nevím. Máme zřejmě skvělého člověka v čele tohoto resortu.

Když jste mluvil o terorismu a dodržování lidských práv a říkal taková ta slova o tom, jak jsou Spojené státy americké svobodnou a demokratickou zemí, možná se shodneme na tom, a určitě vy to velmi často používáte, že Kuba je země, kde nejsou dodržována lidská práva. (Z poslaneckých lavic: Ano.) Ano, já říkám také ano. Na americké základně Guantánamo, kde ti lidé nemají žádná, ani ta minimální lidská práva. A myslíte si, pane ministře, že podle vaší logiky bychom se teď měli připojit ke skupině, která by měla začít bombardovat Spojené státy americké? Tak nám řekněte, kdy to začne. Ať tam tu demokracii prosadíme! Systémem - my ji u vás prosadíme, i kdybychom vás všechny měli pozabíjet.

Vnímám, pane ministře, že máte problém s omluvou, což jistě svědčí o vašich lidských vlastnostech a schopnostech. Nicméně vy zcela jistě věříte v posmrtný soud. A já v té souvislosti pevně věřím, že budete po právu souzen a odsouzen. Také proto, že i vy nesete osobní díl odpovědnosti za mrtvé v Iráku, včetně 1300 amerických vojáků a dalších vojáků jiných zemí a za rozvrat iráckého hospodářství.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní má slovo pan ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tady byla mnohokrát zmiňována operace ve Fallúdže. Je potřeba říci, že tato operace byla provedena poté, co selhala jednání, protože ve Fallúdže bylo centrum terorismu, a se souhlasem irácké vlády. A mohli bychom opakovat znovu, a já to jenom mohu připomenout, že jednotlivá selhání potrestána byla, ale operace jakožto taková byla provedena v souladu s vládou v Iráku.

Pokud jde o neustálé tvrzení, že Spojené státy americké jsou porušovateli ženevských konvencí. Znamená to snad, že ze stejného zločinu byste obvinili všechny ostatní součásti této koalice, včetně Polska, protože Polsko je součástí koalice? Znamená to snad, že chcete ze stejných zločinů obvinit Severoatlantickou alianci, která provádí trénovací misi na území Iráku? A samozřejmě, i Česká republika se souhlasem poslanců a poslankyň, senátorů a senátorek České republiky vyslala vojenské policisty do Basry, aby pomohli při budování budoucí armády a policie Iráku. Každá přítomnost podle vašeho názoru by naplnila tyto skutkové znaky. A potom tedy je to vlastně i útok na tento slavnostní sbor, na sbor poslanců a poslankyň, senátorů a senátorek, protože naše účast a pozice České republiky vůči Iráku mají mandát obou dvou komor Parlamentu, obou dvou komor Parlamentu České republiky, mají tedy plný ústavní mandát.

Z tohoto chci říci, že naše přítomnost a politika v Iráku není dílem jednotlivců, ale dílem vlády a Parlamentu České republiky.

Dále opakuji znovu, že terorismus to na počátku byl. Je dobré si koupit v knihkupectvích knihy, a vyšly i v češtině, o Iráku, o Saddámu Husajnovi, aby každý, kdo nechce číst v originále knihy různých autorů, poznal, o jaký teror šlo za Saddáma Husajna. Znovu opakuji, že Saddám Husajn vládl pouze terorem. Teror to na počátku nepochybně byl.

A konečně. Nemá smysl podle mě žádat o nějakou novou odpověď, protože my se lišíme v politickém postoji k této věci. Sebedelší odpověď neuspokojí poslance KSČM, protože oni a priori nesouhlasí s vývojem v Iráku. Mohou se tedy psát litanie, mohou se psát knihy, ale vždycky přijdou poslanci KSČM a řeknou: To nemá smysl, v tom je kontradikce. Budou odkazovat na usnesení a rozhodnutí orgánů, které přesně necitují, a budou říkat, že jsou nespokojeni. To proto, že s tím nesouhlasí. A to je plné demokratické právo poslanců KSČM s tímto postupem nesouhlasit. Nemá smysl, podle mého názoru, na to vypracovávat nové odpovědi, protože na postoji KSČM se nic nezmění, protože od samého počátku je proti této angažovanosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP