(11.00 hodin)
(pokračuje Mlynář)

Velmi bych apeloval na to, aby poslanci ponechali tuto pravomoc vládě, a to bez ohledu na barvu té vlády, protože to je v podstatě jediný nástroj, kterým vláda může koncepčně usměrňovat základní věci v telekomunikacích, mj. také spoluurčovat rozsah univerzální služby, tedy to, co je hrazeno solidaritou mezi operátory, případně ze státního rozpočtu. V případě, že tato pravomoc zůstane čistě na Českém telekomunikačním úřadě, nebude mít žádná vláda, a to zdůrazňuji, žádná vláda v budoucnu možnost do těchto věcí zasahovat a podle mého soudu toho budou všechny budoucí vlády hořce litovat. Nemluvím tady za sebe, protože ta kompetence se týká spíš vlád příštích vzhledem k účinnosti tohoto zákona, ale velmi bych apeloval na to, aby Poslanecká sněmovna ponechala tuto pravomoc na ministerstvu.

Poslední podstatnou věcí, ke které bych se chtěl vyjádřit, je pozměňovací návrh pana poslance Sehoře, který navrhuje zrušení konceptu rady, která rozhoduje o některých vybraných regulačních opatřeních regulátora. Mluvil jsem tady o tom podrobněji ve druhém čtení, a nebudu to proto znovu podrobně opakovat. Jen bych zdůraznil, že náš koncept předpokládá, že v čele rady stojí předseda, který rozhoduje o běžných věcech. Regulační rada rozhoduje pouze o v zákoně vyjmenovaných věcech, pouze o zásadních koncepčních regulačních rozhodnutích. Není to tedy kolektivní orgán v pojetí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, je to pouze rozdělení pravomocí mezi předsedu a radu. Není to tedy, znovu říkám, věc, která by zneakceschopnila rozhodování regulátora.

Na závěr bych, paní poslankyně a páni poslanci, vás chtěl velmi poprosit, abyste, ať se rozhodnete v těch zásadních věcech jakkoli, podpořili konečné znění zákona, neboť tento zákon je velmi očekáván odbornou veřejností a operátory na trhu elektronických komunikací. Čeká nás pravděpodobně znovu velmi složité jednání v Senátu, a Evropská komise nikdy nespí. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Vladimíru Mlynářovi. A nyní je prostor pro zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Karla Sehoře, chce-li. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 768/5.

Ještě je rozprava a v rámci rozpravy, která je otevřena, vystoupí pan poslanec Jaromír Talíř a pak pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, ve středu, když probíhalo druhé čtení tohoto zákona, jsem zde předložil pozměňovací návrh, o kterém hovořil pan ministr Mlynář, který se týká tzv. veřejnoprávního multiplexu. Znamená to, že na rozdíl od stávajícího stavu je to novela zákona o České televizi a Českém rozhlase, která říká, že na rozdíl od stávajícího stavu, kdy Česká televize smí vysílat pouze dva programy, se tady umožňuje, aby vysílala další dva programy a společně s Českým rozhlasem obsadila jednu datovou síť, jeden veřejnoprávní multiplex. Zároveň, jak zde už také uvedl pan ministr Mlynář, v našem výboru došlo k dohodě, že problematiku rozhlasového a televizního vysílání budeme řešit samostatně, zejména novelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, a možná by se dalo říci i tuto problematiku, tedy veřejnoprávního multiplexu. Také ale došlo k dohodě, že problematiku veřejnoprávního multiplexu budeme řešit v souladu s tímto zákonem nebo v době projednávání tohoto zákona.

Od středy se, musím konstatovat, objevilo v odborné veřejnosti několik dohadů a nedorozumění, co vlastně tento návrh znamená. Já jsem přesvědčen, že se jedná opravdu o nedorozumění, a protože jsem člověk konsensu, byl bych rád, abychom vytvořili prostor, ve kterém by bylo možné tato nedorozumění, podle mě zbytečná, odstranit.

A protože pan kolega Mlynář tady řekl, že získal prostor pro urychlení předložení novely zákona 231 o rozhlasovém a televizním vysílání, ve kterém může být tento návrh znovu podán, žádám vás o stažení tohoto svého pozměňovacího návrhu. Nemění to nic na mém přesvědčení, že ten veřejnoprávní multiplex je v pořádku, že stát by měl v nastávající digitalizaci vytvořit prostor pro to, aby vedle sebe existovala média veřejné služby a média soukromá, nicméně po své návštěvě společně s kolegy ze stálé komise pro sdělovací prostředky ve Finsku konstatuji, že tam digitalizace probíhala v dohodě mezi opozicí a koalicí, v dohodě mezi veřejnoprávními a soukromými vysílateli. A protože jsem člověk konsensu, chci, aby byl vytvořen prostor pro získání tohoto konsensu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaromíru Talířovi. Registrujeme jeho žádost o umožnění zpětvzetí pozměňovacího návrhu, který zazněl ve druhém čtení. Pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, chtěl bych vznést jen legislativně technickou úpravu. V pozměňovacím návrhu B11 nemá být slovo "odesilatelem", ale pouze "odesilatele". Písmenko "m" je tam navíc.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Nyní je prostor pro pana poslance Karla Sehoře a jeho legislativně technické návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP