Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
17. prosince 2004 v 9.01 hodin

Přítomno: 187 poslanců

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, zahajuji čtvrtý jednací den naší 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se nejdříve přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito členové vlády: pan premiér Stanislav Gross pro nemoc, pan ministr vnitra František Bublan z důvodu hospitalizace, pan ministr Pavel Dostál ze zdravotních důvodů, místopředseda vlády Martin Jahn je místo pana premiéra z pracovních důvodů v Bruselu, Pavel Němec má jednání mimo Prahu, Jaroslav Palas na dopolední jednání na resortní akci, pan ministr Cyril Svoboda je na zasedání Evropské rady v Bruselu, Milan Urban je omluven ze zdravotních důvodů. Z poslanců je omluvena Kateřina Konečná ze zdravotních důvodů.

Dnes dopoledne se budeme nejdříve zabývat pevně zařazenými body 53, 100, 101, 102 a 69. Poté budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů ve třetím čtení podle schváleného pořadu. Na odpoledne je pevně zařazený bod číslo 33, sociální zabezpečení v prvém čtení.

K programu schůze se přihlásil nejdříve pan poslanec Petr Zgarba a poté pan poslanec Stanislav Křeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Zgarba: Dobrý den. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl změnu programu. A byly by to body číslo 55, návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2005, sněmovní tisk 815, a číslo 56, dotační programy v zemědělství pro rok 2005, které jsou zařazeny v bloku zpráv jako body číslo 55 a 56.

Prosím vás, vzhledem k tomu, že je to nedílná součást státního rozpočtu, kapitoly zemědělské, potřebujeme nutně, aby tyto body byly projednány na tomto plénu Sněmovny. Proto si dovoluji navrhnout, aby byly zařazeny na dnešní odpoledne jako druhý a třetí bod po polední pauze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Zgarbovi. Slova se ujme pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, já bych chtěl učinit procedurální návrh, který je poněkud neobvyklý, resp. vyžaduje vašeho soustředění. Byl jsem však ujištěn, že to je možné. Já si dovolím požádat, aby teď hned jako první bod ráno byl zařazen nový bod - projednání zprávy komise pro vyšetření události arbitráže se CME.

Důvodem této žádosti je skutečnost, že jediným návrhem, který bude předložen k hlasování, je, aby Poslanecká sněmovna prodloužila lhůtu pro podání zprávy o dva měsíce, tj. na únorovou schůzi. Komise se ráno sešla a rozhodla, že požádáme Sněmovnu o prodloužení této lhůty, protože zatím je třeba zprávu ještě doladit. Z věcného hlediska to žádný praktický význam nemá, protože stejně první schůze Poslanecké sněmovny, která by tuto zprávu mohla projednávat, je až v únoru, to znamená, že je jedno, jestli ji předložíme do konce roku, nebo v lednu. Proto jsme si dovolili o toto požádat. Jelikož to bude velmi jednoduché několikaminutové hlasování, jak pevně doufám, tak si dovoluji požádat, abychom změnili program v tom smyslu, že prvním bodem našeho jednání bude projednání této zprávy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Dále se hlásí pan předseda volební komise Pavel Hojda. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane přesedající. Dámy a pánové, včera proběhly volby, a to návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. S ohledem na to, že nebyl nikdo zvolen, a u bodu 77 tedy následuje druhé kolo, navrhuji, aby se druhé kolo volby podle bodu 77 konalo dnes půl hodiny před polední přestávkou. Volba je tajná.

Současně mě volební komise pověřila, abych, jak jsem včera v důvodové zprávě uváděl, v případě, že bude volba prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu neúspěšná, resp. návrh na volbu prezidenta, požádal Sněmovnu o opětovné zařazení volby podle tohoto bodu na dnešní den půl hodiny před polední přestávkou společně s volbou podle bodu 77. Prosím Sněmovnu, aby odhlasovala tento návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, máme zařazeno do programu případné druhé kolo na tuto dobu, myslím, že to nemusíme hlasovat. Předpokládali jsme, že případná druhá volba by takto proběhla. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hojda: V tom případě ale musíme hlasovat o návrhu volební komise, aby byl zařazen nově bod Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, tak jak navrhuje volební komise.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. To budeme hlasovat. Nyní pan kolega Bratský. Po něm pan poslanec Šustr.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedající. Já mám jenom krátké sdělení. Ještě než půjdete před polední přestávkou volit, tak bych si dovolil pozvat parlamentní skautský oddíl ke klavíru na chvíli na krátké sdělení. A mám pro vás malý dárek na kroj. Takže určitě budete rádi, když přijdete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pan poslanec Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji, aby v případě, že bude přijat zákon o elektronických komunikacích, byl zařazen bod pro přednesení doprovodného usnesení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, do kterého bodu? Do bodu 101. Ano. Má ještě někdo nějaký procedurální návrh? Není tomu tak. Budeme hlasovat podle pořadí přihlášených.

 

Nejdříve tedy - aby pevně zařazenými body na odpoledne po bodu 33 byly body 55 a 56, jak navrhl pan poslanec Zgarba.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP