Začátek schůze Poslanecké sněmovny
24. srpna 2004 ve 14.06 hodin

Přítomno: 200 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážené paní poslankyně a páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 34. schůzi Poslanecké sněmovny a přeji vám dobré odpoledne.

Tuto schůzi jsem svolal, aby vláda podle čl. 68 odst. 3 Ústavy České republiky mohla požádat o vyslovení důvěry. Pozvánka vám byla rozeslána v úterý 17. srpna t. r.

V této chvíli vítám vládu v novém složení a prosím jejího předsedu, aby nám ji představil. (Hluk v jednací síni.)

Prosím o klid. Někdo mi zcizil zvonec, takže prosím, aby ten, kdo ho má, ho vrátil. (Oživení v sále.)

Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, váš zvonec je zřejmě velmi vzácný.

Paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, v tuto chvíli nehodlám tady vést nějakou dlouhou řeč, protože ta poněkud delší by měla nastat při prvním bodu projednávaném na této schůzi Poslanecké sněmovny, pokud jím zůstane bod "Žádost vlády o vyslovení důvěry Poslanecké sněmovny".

Při sestavování této vlády jsme samozřejmě hledali rozumný koaliční kompromis, který bude vyjádřen jak v programovém dokumentu, tak samozřejmě i v personálním složení vlády, v síle a roli jednotlivých politických subjektů, které vládu utvářejí, tak aby to odpovídalo za prvé výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny, tj. respektovalo vůli široké veřejnosti v České republice, tak aby to samozřejmě také odpovídalo ambicím jednotlivých politických subjektů.

Pokud jde o personální složení vlády, nikdy jsem v minulosti nezaznamenal, alespoň se na to nepamatuji, že by tady docházelo k představování jednotlivých členů vlády. Nicméně pokud tato tradice je, tak si myslím, že je dobré ji dodržet.

V tuto chvíli mi tedy dovolte, abych Poslanecké sněmovně, kromě programu, o kterém budeme hovořit za krátkou chvíli, představil ty, kteří spolu se mnou budou tvořit předsednictvo vlády, i když je to pouze orgán, který je založen jednacím řádem vlády České republiky.

Prvním místopředsedou vlády České republiky byl stanoven pan ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach (potlesk koaličních poslanců). Dalšími místopředsedy vlády jsou kolegové, kteří tvoří vrcholnou politickou reprezentaci našich koaličních stran ve vládě. Je jím tedy pan kolega Milan Šimonovský (potlesk koaličních poslanců) a pan kolega Pavel Němec (potlesk koaličních poslanců). Pan Šimonovský je zároveň pověřen řízením Ministerstva dopravy, pan kolega Němec je pověřen řízením Ministerstva spravedlnosti. Je ještě zapotřebí dokončit představení těch, kteří jsou zároveň ve vládě a jsou členy onoho předsednictva vlády. A vedle dvou kolegů, o kterých jsem hovořil za koaliční partnery, je to také místopředseda vlády České republiky pan Martin Jahn (potlesk koaličních poslanců), který je odpovědný za hospodářskou politiku vlády a byl již posledními usneseními vlády pověřen řízením několika průřezových výborů a komisí.

Pokud jde o další členy vlády, dovolte mi, abych v tuto chvíli možná porušil trochu protokol, a vezmu to kvůli přehledu spíše zleva doprava, ne že by to bylo podle věku, když začnu kolegou Pavlem Dostálem, který je členem vlády pověřeným řízením Ministerstva kultury (potlesk koaličních poslanců). Vedle něj se nyní schovává paní kolegyně Petra Buzková, která je pověřena řízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (potlesk koaličních poslanců), dále pan kolega Jaroslav Palas pověřený řízením Ministerstva zemědělství (potlesk koaličních poslanců), vedle něj kolega Milan Urban pověřený řízením Ministerstva průmyslu a obchodu (potlesk koaličních poslanců), dále pan Karel Kühnl pověřený řízením Ministerstva obrany (potlesk koaličních poslanců), pan kolega Cyril Svoboda je pověřený řízením Ministerstva zahraničních věcí (potlesk koaličních poslanců), kolega Bohuslav Sobotka je pověřen řízením Ministerstva financí (potlesk koaličních poslanců), dále pan František Bublan pověřený řízením Ministerstva vnitra (potlesk koaličních poslanců), vedle něj naše kolegyně paní docentka Milada Emmerová, pověřená řízením Ministerstva zdravotnictví (potlesk koaličních poslanců). - Myslím si, že pokud by šlo o některé soutěže v televizích, tak by možná v tuto chvíli na decibely vítězila. - Vedle ní sedí pan kolega Libor Ambrozek pověřený řízením Ministerstva životního prostředí (potlesk koaličních poslanců). - Odhaduji tak druhé místo v decibelech. -

***
Přihlásit/registrovat se do ISP