(10.00 hodin)
(pokračuje Bratský)

Nemusíme pak do české legislativy zavádět naše bodové systémy. Nemusíme vytvářet možnosti pro případnou korupci, protože pojišťovnu nikdo neuplatí.

Takže já dávám v úvaze, jestli bychom se neměli vydat spíš tímto směrem. A co se týká trestných činů pod vlivem alkoholu nebo závažných přestupků, nedání přednosti v jízdě při červené, určitého stupně alkoholu a vyšších, zvažovat dočasné odebrání průkazu a poté přezkoušení řidičů spíš než systém, který je uplatňován v tomto zákoně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana poslance Karla Sehoře, oznamuji, že je posledním přihlášeným v tuto chvíli do obecné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom dvě drobné reakce na zde přednesené projevy. Já bych v první řadě chtěl reagovat na reakci pana ministra Grosse, který si velmi zjednodušil situaci a velmi jednoduše zkarikoval mé návrhy na seřazení priorit, jak by policie mohla pracovat. Já jsem neřekl větu, že bych očekával, že na každé křižovatce bude policista. Samozřejmě nejsem tak naivní. Jenom mě mrzí, že takovým jednoduchým způsobem se pan ministr vyrovnal s některými mými návrhy.

Druhá věc, na kterou bych chtěl reagovat - pan bývalý ministr dopravy Schling se postavil do takové role soudce, kdo má relevantní návrhy, kdo nemá relevantní návrhy. Byl bych docela rád, kdyby býval v době, kdy byl ministrem dopravy, tu svoji fundovanost uplatnil; tehdy ji příliš neuplatňoval. Jak jinak by chtěl zavést nějaké nové instituty do zákona, kdyby k tomu neměl řádné podklady, kdyby k tomu neměl řádnou statistiku, kdyby k tomu neměl řádnou studii, která je nějakým způsobem relevantní a kterou všichni uznávají?

Já musím zakončit tím, že tou reakcí jsem docela zklamán. Dokonce pan poslanec Schling na semináři, o kterém také mluvil, řekl, že opozice v podstatě není důležitá, že stejně stojednička si odhlasuje, co bude zapotřebí. Já si myslím, že tímto přístupem nemůžeme dojít k tomu, aby ten zákon byl kvalitní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Karlu Sehořovi. Do rozpravy se hlásí ještě jednou místopředseda vlády Stanislav Gross. Má slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, já říkám znovu, že nechci tu polemiku eskalovat, protože bych byl rád, kdybychom nakonec dospěli k nějakému rozumnému závěru. Pokud kolega Sehoř měl pocit, že jsem se férovým způsobem nevypořádal s jeho argumenty, tak to rozhodně nebylo úmyslem mého vystoupení. Já jsem chtěl pouze říci, že takové představy, že těch policistů bude v ulicích tolik, že na každém nebezpečném místě budou, nemohou být splněny, je to neřešitelný problém z hlediska těch početních stavů, které jsou k dispozici. Náhražka technickými prostředky, jak o nich byla řeč - kamery, radary - je neúčinná do okamžiku, než odstraníme ze zákona ten problém, který tam je, kdy každý řidič, resp. každý majitel vozidla, který je povolán k přestupkovému řízení, prohlásí, že to auto neřídil, a tím to končí. Ta věc musí být ukončena a není možno k žádné sankci dospět. Takže to je problém.

Řekl bych přece jen ještě několik argumentů k té debatě, tak jak nyní probíhala. Kolega Vojíř se ptal, proč policie dlouho volá po tomto zákoně. Ten důvod je vcelku jednoduchý. Vždycky když se zveřejňují nějaké statistiky nebo se na silnicích něco tragického událo, tak se veřejnost, novináři, všichni ptají, proč ta situace taková je, a jsou dvě adresy, kam se chodí ptát, je to Ministerstvo dopravy a je to dopravní policie, případně Ministerstvo vnitra, proč s tím něco neděláme. Takže je logické, že ta debata vznikla většinou při reakci na ty konkrétní situace, které se na silnicích odehrávají. Nehledal bych v tom skutečně nějakou snahu něco tady mediálně vydobýt, aniž by k tomu byla poptávka. Ta poptávka byla právě na základě těch tragických událostí.

Docela mě zaujal návrh kolegy Vojíře, přiznám se, ale nevím, jak by v klubu ODS pochodil, že by za každý přestupek pod vlivem alkoholu bylo lepší spíše než na místě zadržet řidičský průkaz - a poukazuji na rozdíl mezi zadržením řidičského průkazu a odebráním řidičského průkazu, to policie nikdy dělat nebude, ani když tento návrh bude schválen - ale pokud kolega Vojíř navrhoval, že by bylo lepší než zadržet řidičský průkaz umisťovat tyto řidiče do cely předběžného zadržení, já se musím přiznat, že mně by se to líbilo. Ale kdybych s takovým návrhem přišel, mám pocit, že by to byl docela pádný argument pro to, že Gross chce v České republice skutečně zavést policejní stát. Když to tady zaznělo z úst významného poslance ODS, budu se tím zabývat, protože pokud by k takovému řešení byla politická podpora, myslím si, že by to bylo docela dobré.

Pokud jde o záležitosti, které zazněly v jiných vystoupeních, kolega hovořil o tom, že vymáhatelnosti pokut je možno dosáhnout i za současného právního stavu, pokud se jenom trochu budeme snažit a budeme lépe využívat stávající nástroje. Já bych kolegu Bratskému doporučil jednu věc. Jděte se podívat na pražský magistrát, jaké s tím mají zkušenosti. Myslím si, že pražský magistrát nepatří v této oblasti k úřadům, které by byly neschopné. Myslím si, že z těch úřadů, kde se vykonává přenesený výkon státní správy, patří pražský magistrát k nejlepším, protože má dlouholeté zkušenosti, má tam spoustu kvalifikovaných úředníků, ale mají s tím velký problém. Myslím si, že dělají všechno pro to, aby využili stávající právní nástroje. Takže si opravdu myslím, že říci, že to je jakoby problém městských úřadů, aby si s tím lépe poradily a lépe využívaly stávající nástroje, by bylo trošku utečením před problémem. Myslím si, že s tímto argumentem nelze příliš souhlasit.

Závěrem bych chtěl ještě říci několik drobností, které v té rozpravě postiženy nebyly. Tady se hovořilo o korupčním prostředí policistů. A nemluví se o tom, že ten návrh zákona v některých ohledech poměrně podstatně snižuje korupční prostředí. Současný platný právní stav je takový, že policista při dopravním přestupku, a to třeba i když někdo je pod vlivem alkoholu, zcela legálně může tuto věc řešit domluvou, bez udělení sankce. To je dnešní platný právní stav. Tento návrh toto odstraňuje a nebude již možno řešit dopravní přestupky v tom rozpětí nula až horní sankce, to rozpětí zůstává, ovšem je podstatně zúženo proti současnému platnému právnímu stavu. Takže si myslím, že minimálně v tomto bodě ta argumentace nesedí. Můžeme se bavit o tom, jestli nemá být zúžena na nulu, to znamená, jestli nemá být přesná sankce, taxa za konkrétní přestupky. Já můžu říci, že s tím vnitřní problém nemám. Dopravní policii by to pomohlo. Ale faktem je, že to jde trochu proti filozofii správního řízení, resp. přestupkového řízení, protože správní uvážení by asi mělo zůstat zachováno. Chci tím říci, že pokud by sněmovna dospěla k závěru, že za konkrétní přestupek má být přesná taxa, aby policista s nikým nedebatoval, já s tím žádný mentální problém mít nebudu, rozhodně by mě to v žádném případě nevadilo.

Pak je zde řada konkrétních poznatků, ale já mám pocit, že by bylo lepší nechat to na rozpravu v orgánech Poslanecké sněmovny, případně na druhé čtení. Myslím si, že pan ministr dopravy jako hlavní předkladatel tohoto návrhu se ještě k některým konkrétnostem v závěru vrátí. Já bych v tuto chvíli chtěl popřát tomuto zákonu, aby debata, která určitě bude obsáhlá a bude v ní řada dobrých podnětů jak od opozičních, tak od koaličních poslanců, nakonec vyústila k přijetí zákona, který skutečně pomůže zlepšit situaci na našich silnicích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Debata se rozšířila o další tři přihlášky. Prvním přihlášeným je pan poslanec Vojíř, dále pan poslanec Schling a pan poslanec Bratský. Pan poslanec Oldřich Vojíř má slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jenom velmi stručně. Já jsem velmi rád, že si pan ministr Gross zapamatoval tu první část mé úvahy o tom, že by bylo jistě možné diskutovat o zadržení řidiče, který je prokazatelně pod vlivem alkoholu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP