(9.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Oldřich Vojíř. Předtím však s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Pleva. Dalšími přihlášenými jsou pan poslanec Patera, pan poslanec Bratský a náhradní kartu číslo 9 má pan poslanec David Šeich.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jsem se z řeči pana ministra dověděl, že teď budou postihováni agresivní řidiči a agresivní řidiči budou vyloučeni aspoň na nějakou dobu z provozu na pozemních komunikacích. To je potěšitelná zpráva. Myslím, že i teď má policie možnost, aby postihovala agresivní řidiče. Jen je otázka, co se za agresivního řidiče považuje.

Proto bych se chtěl pana ministra zeptat, kolik přestupků bylo řešeno za nedodržení bezpečné vzdálenosti, a to ne až po nehodě, ale pořád. Kolik přestupků bylo řešeno za předjíždění zprava, předjíždění na dálnicí před odstavný pruh, tzv. myšičky a podobné projevy velmi agresivní a nebezpečné jízdy. Já jezdím do Brna každý týden a takových řidičů je na silnicích spousta. Nikdy jsem neviděl, že by byli řešeni za svůj dopravní přestupek. Chtěl bych se zeptat pana ministra, jak to je s těmito agresivními řidiči a která část zákona takovéto agresivní řidiče postihne. Ne ty řidiče, kteří na rovném úseku dálnice, když nic nejede, jedou náhodou o trošku rychleji než 130.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Plevovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Oldřich Vojíř. Po něm bude hovořit pan poslanec Papež.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, pánové ministři, dámy a pánové, vždycky u každého zákona si asi klademe otázku, jaký má cíl a jaký dopad tento zákon bude mít na veřejnost, na občana České republiky či na subjekty, kterých se případně dotýká. Zde je opakovaně konstatováno, že jedním z hlavních cílů je snížit nehodovost na našich silnicích. Chce se toho dosáhnout metodou zvýšení represe a zvýšením pravomocí především dopravní policie. Já si myslím, že každý člověk ví, že tento krok není asi tím optimálním krokem, protože si musíme říci, jaké jsou příčiny nehodovosti. Na jedné straně je to otázka stavu komunikací, to je první téma. Na druhé straně je to otázka technického stavu samotných vozidel. To je velmi zajímavé druhé téma. Třetí téma je schopnost samotných řidiček a řidičů ovládat takové vozidlo. Myslím si, že teprve čtvrté téma je jistá míra nebo jistá skupina občanů, kteří jsou řidiči a nedodržují, nebo možná bych řekl to slovo, zásadně nedodržují pravidla silničního provozu, a jsou to ti, kteří potom ve velké míře mohou způsobit spíše ty vážné nehody, ta vážná zranění, která samozřejmě jsou velmi nepříjemná.

Myslím si, že pan poslanec Schling to byl, který jako jeden z mála v tomto případě velmi korektně řekl, že bychom měli sledovat spíše než absolutní číslo nehod, což je jistě možné, tak spíše poměr nehod na počet vozidel či řidičů, kteří se na našich silnicích pohybují. Myslím si, že by bylo zřejmé, že se nějak dramaticky v tomto poměrovém čísle neodchylujeme od hodnot v Evropě, ať už v Německu, Francii apod. Z tohoto pohledu by se člověk musel znovu zeptat, proč tedy musíme za každou cenu zvýšit represi a zvýšit pravomoc policie, proč po tom sama dopravní policie tak vehementně, minimálně bych řekl, mediálně půl roku zpátky tolik volá. Je to možná souběžně s tím, kdy ten zákon už byl připraven, třeba i v paragrafovaném znění, takže to možná byla jistá podpora i právě ze strany dopravní policie.

Co se tak často akcentuje? Akcentuje se především to, že dopravní policie nemůže odebrat řidičské oprávnění na místě člověku, který je buď pod vlivem alkoholu, nebo způsobil vážnou dopravní nehodu. Musí se všechno sepsat, a teprve ve správním řízení se rozhodne, zda bude, či nebude tento člověk potrestán pokutou, nebo mu bude dokonce odebrán řidičský průkaz. Říká se tu často příklad, kdy člověk pod vlivem alkoholu je zastaven, musí vystoupit, je mu jízda znemožněna, ale on se za čas, za hodinku nebo i za půl hodinky, může ke svému vozidlu vrátit a vyjet s ním, kam chce, pokud není lapen znova. A já se ptám - není náhodou lepší systém, o kterém bych já byl ochoten diskutovat, kdy pokud takového člověka zadržím, mám jej zadržet a předvést např. do cely předběžného zadržení a mít onen americký systém, kdy musí být do nějakého času, do nějakého limitu odsouzen soudcem a soudci má být prokázáno, zda byl, nebo nebyl pod vlivem alkoholu, nebo zda způsobil, či nezpůsobil nějakou velmi vážnou dopravní nehodu. Myslím, že to je určitě téma k diskusi a téma k zamyšlení. Já jsem se však také dověděl, že my na to nejsme připraveni, protože náš soudní systém, respektive správní soudnictví, není ještě v takové podobě, aby takovéto případy mohlo případně řešit. Je otázka - je to špatně, nebo je to dobře? Já říkám, že špatně, že takovýto soudní systém není připraven a že není schopen v případě, že by tomu tak bylo, řešit takovéto případy.

Dalším velmi často akcentovaným tématem je korupce. Musím říci, že nejsem tak naivní, že jde o případnou korupci jen v řadách policie, ono může jít velmi úspěšně i o případnou korupci v řadách správních úředníků. Otázka však vždycky zní, že platí věta, že korupce stoupá s vyšší příležitostí, s vytvářením korupčního prostředí. Já si myslím, že ano, myslím, že každý si dokáže odpovědět na otázku nebo na případ, který může nastat, a já je zkusím jenom jednoduše popsat. Když někomu máte zaplatit pokutu 1 000 Kč, tak v takovém prostředí někdo řekne: dejte mi 500 korun a je to zhojené. Když budete muset zaplatit 10 000 korun, záměrně takto podtrhuji velké číslo, tak to zhojí možná 2 000. A jestli mi někdo chce tvrdit, že takové případy nenastaly a nenastávají, zavírá oči před skutečnou realitou.

Diskuse směřuje k tomu, jestli samotná represivní část tohoto zákona nezvyšuje korupční prostředí. Já si myslím, že ano. Dokonce když jsem se seznámil s tímto zákonem, a pamatuji se ještě na zákony z dob komunismu či socialismu, tak si asi všichni pamatujeme onen bílý štítek nebo bílou kartičku, která na sobě měla také několik typů přestupků, a dopravní policie vám je mohla proštípnout, když jste spáchali nějaký takovýto závažnější přestupek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP