Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
26. března 2004 v 9.01 hodin

Přítomno: 167 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobré ráno, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych zahájila čtvrtý jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny. Zároveň mi dovolte, abych vás všechny pěkně přivítala.

Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a zároveň mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím zde mám pouze jedno oznámení, a to že pan poslanec Snítilý má náhradní kartu č. 3.

Dále bych vás ráda informovala o omluvách z dnešního jednání. Nejprve - z řad poslanců se omlouvají: pan poslanec Jan Grůza - zahraniční cesta, Josef Hojdar - hospitalizace, Martin Kocourek - zdravotně rehabilitační testy a vyšetření, Petr Kott - zdravotní důvody, Petr Lachnit - rodinné důvody, Kateřina Konečná a Jiří Maštálka - výjezdní zasedání frakce EP v Dublinu. Z členů vlády se omlouvají: Vladimír Špidla, který je na summitu Rady Evropské unie, Miroslav Kostelka - zahraniční setkání s ministrem obrany Rakouska, Pavel Němec - konference Rozvoj České republiky a Karlovarského kraje, Cyril Svoboda - zasedání Evropské rady v Bruselu, Milan Urban - pouze na dopoledne, protože bude odůvodňovat v té době živnostenský zákon na schůzi v Senátu. Tolik omluvy z dnešního jednání.

Teď jedno atypické technické sdělení. Pan kolega mě upozorňuje, že venku před kanceláří stojí auto s parkovací kartou 157 a svítí. Je-li to někoho z vás, tak vás upozorňuji na to, abyste v zájmu vlastním i ostatních učinili potřebné kroky.

Pan kolega Zvěřina má náhradní kartu č. 5.

Tolik k neúčasti, k omluvám. Ještě než zahájíme dnešní jednání, dovolte mi, abych předložila jeden procedurální návrh, který se vztahuje k našemu včerejšímu projednávání. Protože včera řídící schůze večer oznámil, že budeme dnes pokračovat přerušeným bodem č. 30, to je zákonem o pozemních komunikacích, ale máme dál pevně zařazené body, bude vhodné, aby sněmovna rozhodla o tomto návrhu na změnu, to je o tom, že bychom se nejprve zabývali dokončením včera rozjednaného bodu č. 30, který byl přerušen v obecné rozpravě. Já vás ještě poprosím, abyste se všichni zaregistrovali. Než přistoupíme k hlasování, já svolávám naše kolegy, tak vám dám další informaci technického rázu, a to že zítra se v této jednací síni bude konat akce. Proto jste žádáni Kanceláří Poslanecké sněmovny, abyste si veškeré své materiály, které případně máte na stolcích, dali buďto do zásuvek nebo je odnesli s sebou.

Paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu č. 6.

Tolik všechna potřebná sdělení v tuto chvíli a můžeme přistoupit k hlasování, které jsem avizovala, tedy k hlasování o tom, že před všechny body, které byly předřazeny - to znamená body 79, 47, 83, 84, 85, 86, 87 a 88 - předřadíme ještě včera rozjednaný bod č. 30.

 

O tomto procedurální návrhu zahajuji nyní hlasování a táži se vás, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 102 pro 76, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat v tomto bodě. Ale ještě předtím oznámím, že pan poslanec Zajíček má náhradní kartu č. 8.

Hlásí se v tuto chvíli předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Má slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Paní místopředsedkyně, paní a pánové, chci požádat o vyřazení bodu č. 54 z programu naší schůze. Je to můj návrh na vydání zákona. Já jsem žádal už v minulých dobách o vyřazení, protože nejsou věci, které jsou k tomu třeba, ještě vyjasněny mezi jednotlivými zájmovými skupinami. Proto prosím o vyřazení z programu. Včetně následujícího druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Je to procedurální návrh v souladu s naším usnesením. I o tomto návrhu - pokud není jiný procedurální návrh v tuto chvíli, ale neregistruji takovou přihlášku - o tomto jediném procedurálním návrhu, to je o návrhu na vyřazení bodu č. 54, nechávám nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 50 a táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 116 pro 104, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Vážené kolegyně a kolegové, v tuto chvíli se ještě hlásí předseda volební komise pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Včera zasedala volební komise a doporučuje Poslanecké sněmovně s ohledem na to, že lhůty pro možnou volbu zejména Rady České tiskové kanceláře a kandidáta na jmenování prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu končí až v pondělí třetího týdne jednání Poslanecké sněmovny, navrhuje volební komise Poslanecké sněmovně, aby se volby uskutečnily, čili volební body č. 143, 144 a 145, v úterý jako první bod třetího týdne jednání Poslanecké sněmovny. Mám za to, že to je 6. nebo 7. dubna.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo. Je to trošku v rozporu s naším usnesením, které říká, že můžeme žádat o přeřazení některých bodů, ale ne žádat o jejich zařazení na pevné místo. Nicméně máme zde také další bod tohoto usnesení, které říká, že v naléhavých případech může o tom, zda splňují toto kritérium, rozhodnout sněmovna.

Já nechám hlasovat o tomto vašem návrhu, to je o návrhu volební komise na pevné zařazení bodů 143, 144 a 145 na úterý jako první jednací bod.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 51 a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 51 - z přítomných 134 pro 114, proti 0. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP