(10.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Nyní by předložený návrh měl uvést místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem již ve svém úvodním vystoupení v prvním čtení avizoval, že jsem si vědom toho, že nad tímto návrhem zákona na půdě Poslanecké sněmovny bude probíhat intenzivní diskuse, která se bude týkat zejména tématu, zda kontrola a přezkoumávání hospodaření obcí mají být prováděny stávajícím způsobem, to znamená zaměstnanci krajských úřadů, nebo zda mají být realizovány na základě tohoto návrhu zákona úředníky Ministerstva financí České republiky. Tato diskuse poznamenala i projednání návrhu zákona ve výborech.

Vzhledem k tomu, že máme rozdílná usnesení výborů, které projednávaly tento návrh zákona, a vzhledem k tomu, že si diskuse zřejmě vyžádá pečlivější přípravu pozměňovacích návrhů, než by byla možná při podávání pozměňovacích návrhů nyní ve druhém čtení, chtěl bych avizovat dopředu, že pokud zazní návrh na vrácení tohoto zákona k projednání ve výboru, pak s tímto návrhem mohu jako předkladatel souhlasit. Jsem připraven samozřejmě nabídnout kapacity Ministerstva financí pro zpracování komplexních pozměňovacích návrhů.

Jsem rád, že v diskusi, která proběhla ve výborech, se vyjasnilo většinové stanovisko Poslanecké sněmovny, a domnívám se, že není důvod, abychom o těchto variantách hlasovali nějakým bojovým způsobem při hlasování o návrzích, které budou předneseny až ve druhém čtení Poslanecké sněmovny, protože by mohlo hrozit, že návrhy budou schváleny v podobě, která nebude zajišťovat úplně nejvyšší kvalitu uvedené normy.

Současně bych chtěl požádat o to, aby nové projednání ve výborech bylo provedeno v co nejkratší lhůtě, tak abychom se tímto návrhem zákona mohli zabývat znovu ve druhém čtení na následující schůzi Poslanecké sněmovny. Domnívám se, že obdobný osud jako návrh zákona, který projednáváme pod bodem 20, by poté měl mít návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících, které budeme projednávat pod bodem 21. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Děkuji panu ministrovi za uvedení tohoto návrhu. My jsme ho přikázali v prvém čtení k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení máte jako sněmovní tisky 480/1 a 2. Nyní prosím pana poslance Miloslava Vlčka, aby se za rozpočtový výbor ujal slova jako zpravodaj. Takže prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych přednesl usnesení 318 rozpočtového výboru ze den 21. ledna z 23. schůze k vládnímu návrhu zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, tisk 480.

Po úvodním slově náměstka ministra financí Pavla Šafaříka, zpravodajské zprávě poslance Vlčka, po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, tisk 480, vyslovila souhlas s těmito legislativními připomínkami. Těch je tam šest. Máte všichni usnesení rozdáno na lavicích, takže je nebudu číst. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také vám děkuji. Prosím ještě pana poslance Toma Zajíčka za výbor pro veřejnou správu, aby nás také seznámil s výsledkem projednávání ve výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych i já splnil svou zpravodajskou povinnost a seznámil vás s usnesením č. 186 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z jeho 32. schůze, která se konala 10. března tohoto roku.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí po odůvodnění náměstka ministra financí Ing. Pavla Šafaříka, po zpravodajské zprávě Toma Zajíčka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 480 zamítnout, zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesení seznámil Poslaneckou sněmovnu, a za třetí pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

To je v této chvíli ode mne všechno. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyslechli jsme. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do té se jako první hlásí pan poslanec Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vládo, vystupuji s návrhem, který již byl avizován, a patrně jste vytušili z předložených zpravodajských zpráv, že zatím na půdě výborů nedošlo ke shodnému usnesení k tomuto vládnímu návrhu zákona.

Při projednávání ve výboru pro veřejnou správu jsme narazili na celou řádu záležitostí, které si podle nás vynutí další projednání této věci a přípravu komplexního pozměňovacího návrhu. Z toho důvodu dávám procedurální návrh na vrácení tohoto sněmovního tisku do nového projednání výborům. Týká se to jak sněmovního tisku 480, tak sněmovního tisku 481, což je zákon související. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že to bude třeba přednést ještě jednou, až budeme u tisku 481. V této chvíli projednáváme tisk 480.

Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy k tomuto návrhu. Pokud už nikdo, tak obecnou rozpravu končím.

Mohu požádat zpravodaje, ale snad si mohu dovolit shrnout, že zazněly dva návrhy. Zazněl návrh na vrácení návrhu zákona k projednání do výboru a zazněl také návrh pana poslance Zajíčka na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Pokud zpravodajové souhlasí, tak to jsou dva návrhy, které by měly být nyní hlasovány. Budeme tedy hlasovat v pořadí, že nejdříve budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, pak o zamítnutí. Vidím, že nikdo ze zpravodajů neprotestuje, takže začnu svolávat poslance, abychom se pustili do hlasování.

Prosím všechny, kdo mají zájem, budeme hlasovat o návrzích, které zazněly v průběhu obecné rozpravy. V této chvíli vás všechny odhlásím, protože tady mám návrhy na odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se ti, kdo budete hlasovat, znovu přihlásili.

Budeme hlasovat o návrzích, které zazněly v průběhu obecné rozpravy. První návrh tedy bude návrh vrátit návrh zákona výboru k novému projednání a druhý byl návrh na celkové zamítnutí návrhu zákona.

Doufám, že všichni, kdo chtějí, se stihli vrátit do prostor sněmovny, a můžeme přistoupit k prvnímu hlasování, kterým je vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vrácení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 44. Z přítomných 158 poslanců pro hlasovalo 154, proti nehlasoval žádný. Takže tento návrh byl přijat.

 

To znamená, že končím projednávání tohoto návrhu zákona. Poděkuji panu ministrovi i poslanci Vlčkovi jako zpravodaji i panu poslanci Zajíčkovi. Bod č. 20 máme za sebou.

 

Před námi je bod č. 21, který navazuje na návrh, který jsme projednali. Je to

 

21.
Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
/sněmovní tisk 481/ - druhé čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP