(14.10 hodin)
(pokračuje Gross)

Pokud jde o pozměňovací návrhy pod písmenem C, tak mohu konstatovat, že jako celek je nemohu v tuto chvíli podpořit. Návrhy jsou uplatňovány prakticky ve stejném záměru nebo v podobné podobě, jak byly uplatňovány v dosavadním legislativním procesu, a vyplývaly z návrhů některých občanských sdružení, např. Ekologického právního servisu. Nebyly promítnuty do této předlohy z důvodu, že jsou obsahově v rozporu s koncepcí a jejich akceptace by ve svých důsledcích vedla ke zvýhodnění jedné skupiny účastníků řízení na úkor ostatních.

Pokud jde o pozměňovací návrhy pod písmenem D, tak tyto doporučuji. Myslíme si, že jsou v souladu s návrhem vlády, tak jak byly předloženy.

A pokud jde o další pozměňovací návrhy, tam se vyjádřím před hlasováním jenom stroze: doporučuji - nedoporučuji.

Snad bych ještě upřímil pozornost na dva pozměňovací návrhy. Je to pozměňovací návrh pod písmenem F, který doporučuji k přijetí. Je to pozměňovací návrh, který předkládal pan poslanec a ministr financí Bohuslav Sobotka z důvodů, které jsou zřejmé.

A pokud jde o pozměňovací návrhy pana poslance Stanislava Křečka pod písmenem G, tak ty také doporučuji k přijetí. Myslím si, že v mnohých ohledech v tomto směru vycházejí i vstříc tomu, co chtěl pan poslanec Robin Böhnisch.

Tolik pro upřesnění, i když si nedělám iluze, že v tomto hluku může někdo poslouchat, a je mi velmi líto stenografů na této schůzi sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to bylo vystoupení pana ministra v prostředí, které je stále příliš hlučné.

Paní poslankyně Hana Orgoníková má náhradní kartu č. 1.

Prostor k vystoupení mají také zpravodajové pan poslanec Tom Zajíček nebo pan poslanec Zdeněk Koudelka, takže pokud má někdo z nich zájem vystoupit, tak mu to umožním. Pan poslanec Tom Zajíček jako zpravodaj využije příležitosti k závěrečnému slovu. Vás ale opravdu prosím, abyste se ztišili a aby prostředí začalo připomínat projednávání zákonů ve sněmovně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který projednával sněmovní tisk 201 a ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně tento sněmovní tisk s pozměňovacími návrhy přijmout.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane zpravodaji. Ptám se ještě pana poslance Zdeňka Koudelky. Nechce vystoupit, takže nyní ho přesto poprosím, aby se ujal slova proto, aby ztichlé sněmovně oznámil postup při hlasování, a pak bych ho požádal, aby přednášel jednotlivé návrhy a vyjadřoval se k nim stejně jako pan ministr.

Ale nejdříve prosím, seznamte nás s postupem. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená sněmovno, navrhuji, abychom ve třetím čtení postupovali při hlasování následujícím způsobem: Nejprve bychom schválili legislativně technickou připomínku načtenou ve třetím čtení, potom bychom pod písmenem A schvalovali pozměňovací návrh ústavně právního výboru jako komplexní jedním hlasováním a dále bychom postupovali k pozměňovacímu návrhu B také jako celek. Navrhuji, abychom pozměňovací návrhy pod písmenem C, pokud navrhovatel nebude proti, hlasovali C1 až C3 současně, C4 zvlášť a potom C5 až C12. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana kolegy Antoláka pod písmenem D. U pozměňovacích návrhů pana poslance Tomáše Duba bychom hlasovali E1 až E10 dohromady, potom E11 zvlášť a zvlášť E12, pokud bude souhlasit. Pak bychom přikročili ke společnému hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Mlčáka, který je také označen jako písmeno E, a to tedy E1 a E2 dohromady, potom zvlášť návrhy pana kolegy Bohuslava Sobotky pod písmenem F a na konec dohromady návrhy pod písmenem G kolegy Stanislava Křečka.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane poslanče.

Paní ministryně Petra Buzková má náhradní kartu č. 5 a pan poslanec David Šeich náhradní kartu č. 7.

A nyní se ptám, zda někdo vznáší námitku proti návrhu na postup a proceduru hlasování, která tady byla předložena. Nikdo nevznáší žádnou námitku. Ale myslím, že přesto bychom možná měli nechat hlasovat o návrhu procedury a postupu, který přednesl pan poslanec Zdeněk Koudelka.

Mám zde návrhy na to, abych vás odhlásil. Odhlašuji vás a prosím, abyste se všichni ještě jednou přihlásili. Budeme hlasovat o návrhu procedury, který nám předložil zpravodaj pan poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navržený postup, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 599 z přítomných 165 poslanců pro hlasovalo 130, proti jediný. Návrh procedury byl přijat.

 

Nyní je tedy jasné, jak budeme postupovat. (Velký hluk v jednací síni, debatující kroužky poslanců.) Požádám všechny, aby zaujali svá místa, ještě na kolegy zazvoním. (Zvoní.)

Budeme nyní hlasovat. Pane zpravodaji, nyní vás vždycky požádám, abyste řekl, o čem budeme hlasovat, a požádám o stanovisko vás i pana ministra. Začínáme tedy hlasování. Prosím, co bude první?

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní bychom hlasovali o legislativně technickém pozměňovacím návrhu pana kolegy Duba načteném ve třetím čtení. Zpravodaj souhlasí. (Ministr také souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 600 z přítomných 179 poslanců pro hlasovalo 150, proti 3. Návrh byl přijat. Pokračujeme v hlasování.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A jako celku. Zpravodaj souhlasí. (Ministr rovněž souhlasí.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP