(15.40 hodin)

Poslanec Lubomír Suk: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem D, tedy pozměňovací návrh poslance Hovorky. (Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 110 z přítomných 173 poslanců pro 89, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Počkáme na kontrolu hlasování. Pokud nemá nikdo žádné námitky, prohlásím návrh za přijatý.

Nevím ovšem, jestli bychom neměli nějakým způsobem otevřít rozpravu, protože nemáme změnu promítnutou v návrhu názvu zákona. - Pan ministr se nehlásí, nedá se nic dělat, necháme to na našich přátelích ze Senátu. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lubomír Suk: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem E, což je návrh poslance Koudelky jako celek. (Předkladatel doporučuje, zpravodaj rovněž.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil hlasování pořadové číslo 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 111 z přítomných 174 poslanců pro 161, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Lubomír Suk: Poslední hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu pod písmenem F poslance Martínka. (Zpravodaj nedoporučuje, ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 112 z přítomných 174 poslanců pro 121, proti 47. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Lubomír Suk: Dále bych chtěl konstatovat, že přijetím pozměňovacích návrhů pod písmeny B a C se staly nehlasovatelnými pozměňovací návrhy A4 v části týkající se § 6 písm. a) bodu 8 a pozměňovací návrh A12 týkající se § 13 odstavec 7. To by bylo vše z pozměňovacích návrhů, o kterých se hlasovalo.

Mělo by se hlasovat pouze o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlas zpravodaje i navrhovatele. Zpravodaj petičního výboru kolega Hrnčíř rovněž souhlasí. Hlásí se ještě kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, velmi se omlouvám. Až nyní jsem zjistil, že v hlasování číslo 110 mám na sjetině ano, ačkoliv jsem hlasoval proti. Čili zpochybňuji hlasování, i když vím, že jsem to měl učinit bezprostředně po něm.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nebudu o tomto návrhu vést rozpravu. Ještě se hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Myslím, že pro legislativní čistotu bychom měli odhlasovat ještě pozměňovací návrh, kterým se mění název zákona, když prošel pozměňovací návrh pod písmenem E, ať to jde do Senátu čisté - jak to navrhl kolega Koudelka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, musím vás upozornit, že jsem na to upozorňoval, ale nemohl jsem zahájit rozpravu, protože rozprava nebyla nikým otevřena, nikdo nepožádal o znovuotevření rozpravy, ačkoliv jsem na to jako předsedající upozornil. Já vám rozumím, je to legitimní návrh, ale bohužel nemohu s tím nic dělat, protože příslušné ustanovení jednacího řádu mi to nedovoluje.

Protože jde v této věci, jak řekl kolega Janeček, právě o hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem D, bez rozpravy dávám hlasovat o námitce na opakované hlasování číslo 110.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 113 z přítomných 174 pro 152, proti 7.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Lubomír Suk: Jestli to bylo hlasování 110, asi ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mám poznamenáno, že to bylo hlasování 110. (Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.) Rozdílná stanoviska navrhovatele i zpravodaje.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 114 ze 172 přítomných pro 84, proti 58. Návrh nebyl přijat. Pozměňovací návrh pod písmenem D přijat nebyl v opakovaném hlasování.

 

Ještě je něco dalšího, co je potřeba odhlasovat, pane zpravodaji?

 

Poslanec Lubomír Suk: Souhlasil bych s tím, že by bylo vhodné hlasovat u pozměňovacího návrhu pod písmenem E poslance Koudelky, kde za část osmou se vkládá nová část devátá, která zní - a je to změna exekučního řádu, článek 11.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byla legislativně technická změna, která byla navržena do názvu zákona. To není za text, ale do názvu zákona. To jsem pochopil jako hlasování o legislativně technických změnách přednesených ve třetím čtení před uzavřením zákona jako celku. To je srozumitelné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 115 z přítomných 174 pro hlasovalo 161, proti 2. Do návrhu názvu zákona jsme doplnili zákon číslo 120/2000 Sb., exekuční řád, o exekuční činnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP