(17.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, členové vlády, dovolte mi nejprve na úvod této interpelace přednést některá fakta. Rok 2001 - ministr vnitra Stanislav Gross činí ze státního zástupce Miroslava Antla šéfa Služby Kriminální policie a vyšetřování. Říjen 2002 - v té době již náměstek policejního prezidenta Antl řídí služební vozidlo s majáčkem pod vlivem alkoholu a havaruje. Následně nato odstupuje ze své funkce. Červen 2003 - mluvčí Telecomu popírá zprávu, že by Telecom nabídl panu Antlovi místo, slovy "pana Antla jako odborníka respektujeme, ale žádnou takovou nabídku jsme mu neučinili ani to v současné době neplánujeme". Červen 2003 - jmenován nový generální ředitel Českého Telecomu pan Berdar, o kterém média dlouze a obsáhle spekulují, že do své funkce se dostal zapříčiněním mj. i pana ministra Stanislava Grosse. Červenec 2003 - pan Miroslav Antl je jmenován do funkce šéfa bezpečnostního odboru Českého Telecomu.

Nyní tedy otázky. Pane ministře, můžete potvrdit nebo jednoznačně vyvrátit informaci, že vy sám nebo osoby vám blízké z Ministerstva vnitra či ČSSD jste se zasadili nebo doporučili pana Antla do této funkce ve státním podniku? Za druhé - považujete pana Antla za osobu bezúhonnou, a tudíž způsobilou k tomu, aby působil v akciové společnosti s majoritní účastí státu? Za třetí - považujete tento příklad za dobrý příklad pro ostatní policisty, tedy příklad v tom smyslu - řiď opilý, nabourej se a dostaneš za to teplé místo ve státní firmě?

Děkuji za odpovědi na tyto tři otázky.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji místopředsedovi sněmovny a prosím o odpověď místopředsedu vlády. Slovo má Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, byl jsem zvědav, na co tato interpelace bude. Budu moci být velmi stručný.

K první otázce - zda mohu potvrdit či vyvrátit, že jsem se zasadil o tuto funkci. Rozhodně to nemohu potvrdit. Mohu tuto věc vyvrátit. Bylo by lepší ptát se tam, kde se tato dojednání dělala, to znamená na kompetentních místech Českého Telecomu.

Za druhé - pokud jde o otázku, jestli si myslím, že pan Antl je bezúhonný, musím odpovědět, že pokud vím - ale nevím to samozřejmě přesně, protože zase tak detailně ten případ nesleduji - pokud jde o trestný čin, žádný spáchán panem Antlem nebyl. Pokud jde o přestupek, mám pocit, že ani přestupkové řízení nebylo skončeno. Pokud bych mluvil o bezúhonnosti z hlediska legislativy, to, co se zcela běžně za bezúhonnost považuje, zcela jednoznačně bezúhonný je. Pokud jde řekněme o morální kredit, což zřejmě byla otázka, musím s politováním konstatovat, že pan Antl měl určitě minimálně větší morální kredit než řada ústavních činitelů, protože pokud řídil pod vlivem alkoholu, spáchal dopravní nehodu, a okamžitě rezignoval. Můžeme o tom pochybovat, jestli je, nebo není v tomto ohledu morální, ale minimálně alespoň ústavní činitelé by měli mít stejnou morálku jako on.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Místopředseda Ivan Langer s doplňující otázkou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Konstatuji, že jste ještě neodpověděl na poslední otázku - zda považujete tento příklad za dobrý příklad pro ostatní policisty.

Současně chci položit doplňující otázku, kterou jste vy naznačil. V jakém stadiu je vyšetřování tohoto případu policií, neboť k nehodě pod vlivem alkoholu došlo v říjnu 2002, píše se nyní říjen 2003, tedy uplynul jeden rok od tohoto případu. Přiznám se, že mi není známo - samozřejmě, že mám přístup k dotyčným informacím - že by tento případ byl uzavřen. Chtěl bych se zeptat, zda byste byl tak laskav, a pokud neznáte informaci, v jakém stadiu toto řízení je, zda byste mi ji nemohl poskytnout osobně v případě, kdy tak zjistíte.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o odpověď pana ministra Stanislava Grosse.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, nejprve k první otázce, zda to je, nebo není dobrý příklad. Myslím, že je dobrý příklad, když někdo pod vlivem alkoholu bourá a je ve významné funkci, že z toho sám pro sebe okamžitě vyvodí ty nejradikálnější závěry, které vyvodit může. Takže z tohoto pohledu to byl nepochybně dobrý signál a já bych byl rád, kdyby se uplatňoval nejen u Policie České republiky.

Pokud jde o to, v jakém stadiu je vyšetřování, nechávám si určitou rezervu, protože to do nějakého detailu nesleduji, ale pokud vím - a myslím, že je to téměř stoprocentní - trestní záležitost, která samozřejmě byla prošetřována i inspekcí ministra vnitra, trestný čin panem Antlem spáchán nebyl. To bylo jednoznačně konstatováno.

Pokud jde o přestupkové řízení, když se pan místopředseda Langer ptá, v jakém stadiu je vyšetřování, jak činí, nebo nečiní policie, myslím, že on ví, že přestupkové řízení nevede Policie České republiky, nýbrž příslušný městský úřad. Pokud vím - ale tady si tu rezervu nechávám - policie svoji část úlohy skončila, příslušnému městskému úřadu byl již dávno a dávno příslušný spis předán. Jak tento městský úřad rozhodl, to skutečně nevím, ale mohu se to pokusit zjistit.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Osmou interpelací je interpelace Václava Exnera na ministra Cyrila Svobodu ve věci likvidace zbraní hromadného ničení. Protože pan ministr Cyril Svoboda je omluven z dnešního jednání, můžete, pane poslanče, pouze vznést svou interpelaci a bude vám na ni do 30 dnů písemně odpovězeno.

 

Poslanec Václav Exner: Obracím se na místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí ve věci, která se týká toho, že v současné době v projednávané bezpečnostní strategii České republiky se na několika místech mluví o nešíření jaderných zbraní. Domnívám se, že by se mělo také mluvit o snižování a postupné likvidaci zbraní hromadného ničení. Přál bych si, aby pan místopředseda vlády objasnil postoj vlády České republiky k této věci.

Jako příklad uvedu, že v současné době mají Spojené státy americké v Evropě na deseti základnách 150 raket B61 vyzbrojených jadernými zbraněmi. Podobně mají jaderné zbraně rozmístěny i další jaderné mocnosti v Evropě.

Jak se hodnotí z tohoto hlediska to, že v rozpočtovém roce, který začíná 1. říjnem letošního roku, bylo ve Spojených státech požadováno vyčlenit na nákup nových jaderných zbraní 19,3 miliardy amerických dolarů, to jsou přibližně 2/3 našeho ročního státního rozpočtu? Podobně se nakupují nové zbraně i v dalších jaderných mocnostech. V tomto případě jde, nebo nejde o šíření jaderných zbraní? Sama existence dalších nových zbraní zvyšuje nebezpečí z nich plynoucí, protože žádné technické, a tím méně lidské zabezpečení není stoprocentní. Podezření z vlastnictví jaderných zbraní nebo přípravy jejich výroby v Iráku, v množství jeden až tři kusy, bylo uváděno jako základní příčina nedávné války. Podobně se postupuje ve vztahu ke Korejské lidově demokratické republice. Stovky nových jaderných zbraní v současných jaderných mocnostech zřejmě nevadí.

Chci se zeptat: Navrhnete vládě, aby v bezpečnostní strategii České republiky se promítl jednoznačný závazek nejen k prosazování nešíření, ale i ke snižování a likvidaci jaderných zbraní?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Devátou interpelací byla interpelace pana poslance Hynka Fajmona na ministra Libora Ambrozka. Po dohodě obou bude odpovězeno panu poslanci písemnou formou. Proto můžeme přistoupit k interpelaci desáté, a tou je interpelace pana poslance Bohuslava Záruby na ministra spravedlnosti Karla Čermáka ve věci průtahů soudních řízení a prohraných sporů u Evropského soudu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, nejste ve funkci ministra spravedlnosti dlouho, ale vaše dlouholetá advokátní praxe vám jistě přinesla podrobné informace o systému soudnictví u nás. Já jsem s tímto stavem velmi znepokojen a věřím, že i vy. Ptám se proto, s jakým řešením našeho soudního systému jste svou funkci převzal.

Nezávislý soudní systém je základem demokracie. Listina základních lidských práv a svobod říká, že každý občan má právo na to, aby jeho věc byla projednána veřejně a bez zbytečných průtahů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP