(9.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl předseda klubu KSČM poslanec Pavel Kováčik.

Dámy a pánové, nechci vůbec zdržovat hlasování o tomto procedurálním bodu, který je jistě velmi významný, zvlášť pro nás, poslance z Vysočiny. Nicméně přece jenom bych rád požádal o chvilku strpení, než dám o tomto bodu hlasovat, abych zjistil, kdy paní ministryně je vůbec fyzicky schopna do Poslanecké sněmovny přijít. A pak z důvodů, které jsou evidentní, bych si myslel, že by bylo velmi užitečné, kdyby byl přítomen jednání hejtman kraje Vysočina František Dohnal, ekonomický náměstek pan Vystrčil a radní kraje Vysočina zodpovědná za zdravotnictví paní Matějková. Myslím si, že by bylo velmi dobře, kdyby tito tady byli přítomni, protože jinak se dozvíme informaci sice od paní ministryně, ale té věci na Vysočině fakticky pomoci nemůžeme.

Hlásí se pan Vojíř, potom paní Němcová. - Paní Němcová má přednost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Mám na srdci dvě věci. Pane místopředsedo, prosím vás, abyste přečetl Poslanecké sněmovně, na jakou dobu je omluvena paní ministryně Součková z dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Od 14 do 17 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To za prvé. A za druhé vás chci všechny upozornit na váš šlechetný návrh, kdo všichni by zde měli být přítomni ve chvíli, kdy hoří a situaci je nutno řešit okamžitě, že ve chvíli, kdy o toto vystoupení žádal hejtman Středočeského kraje Petr Bendl, Poslanecká sněmovna toto vystoupení odmítla. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, je mi líto, že to posouváte dál. Já jsem řekl, že by bylo dobře, kdyby byli přítomni v Poslanecké sněmovně, ne aby vystoupili. Čili tolik. A neříkal jsem, že mají být přítomni zde.

Jako první se hlásil zastupující předseda klubu ODS Oldřich Vojíř, ale nechce hovořit. Hovořit bude pan ministr Škromach.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové. Myslím si, že tady paní místopředsedkyně přednesla velmi dramaticky poplašnou zprávu, která samozřejmě není pravdou. (Bušení poslanců ODS do lavic.)

Druhá věc. Myslím, že správně konstatovala, že hejtmani a zastupitelé z její strany, z ODS, kteří mají už od začátku roku zodpovědnost za zdravotnický systém, ukázali naprostou impotenci a neschopnost tuto věc řešit. (Výkřiky poslanců ODS, bouchání do lavic.)

Chápeme samozřejmě, že potřebují pomoc i od vlády, že potřebují pomoc od této sněmovny. To je samozřejmě možné. Já osobně bych ovšem očekával, že například pan hejtman nepřijede sem do parlamentu a nebude tady říkat, co by všechno měla dělat vláda, co by měl dělat parlament, ale v první řadě by měl říci, co udělal on, jak řeší své povinnosti za obor, za který zodpovídá. A zdravotnictví v tom rozsahu, které má kraj k dispozici, je zodpovědností kraje. Proto bych očekával, že zastupitelé kraje se sejdou velmi intenzivně a hned a začnou tuto záležitost řešit. A až budou mít svoji představu řešení této problematiky v rámci vlastního kraje, přijdou sem.

Chápu, že paní místopředsedkyně chce přenášet problémy vlastních stranických funkcionářů z krajů na sněmovnu, na vládu a na paní ministryni. Ale myslím si, že by si měla uvědomit, že šíření poplašné zprávy a vyvolávání v této zemi představy o tom, že zdravotnictví je v krizi, je nesmysl. Problémy samozřejmě existují. A tyto problémy samozřejmě řešíme. Ale to, co je nutné, je potřeba vždycky říci, kdo má tu kompetenci. A za zdravotnictví v kraji zodpovídají krajské reprezentace. A jsem rád, že paní místopředsedkyně přiznala, že jejich hejtmani a zástupci hejtmanů ODS nejsou schopni tuto situaci řešit. (Hluk v sále. - Řečník přerušován výkřiky.)

Vláda a paní ministryně zdravotnictví, čili sociální demokracie samozřejmě ráda pomůže krajům v tom, abychom tuto situaci vyřešili. (Smích poslanců ODS.) Ale bohužel ukazuje se, že tak jako už v předchozích vystoupeních, kromě toho, že tady vyvolávají poslanci ODS pouze představu jakési destrukce a problémů, nemají způsob řešení. A myslím si, že bez toho v podstatě by ani neměla paní místopředsedkyně vystupovat a měla by v podstatě jasně sdělit: Nejsme schopni tuto situaci řešit. Žádáme sociální demokracii, aby ji vyřešila. My ji samozřejmě vyřešíme. (Nesouhlasné projevy poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane ministře, vy máte samozřejmě právo vystoupit kdykoli k čemukoli. Já toto právo respektuji. Ale zároveň, dámy a pánové, bych vás žádal, abychom v tomto smyslu nepokračovali v našem jednání, protože nás to nikam nepřivede, rozhodně ne tam, kam bychom si přáli, k řešení opravdu velmi naléhavé situace.

Pro všechny informace. V tuto chvíli zasedá Rada kraje Vysočina právě k otázce zdravotnictví. Určitě i pro Poslaneckou sněmovnu by bylo zajímavé zjistit, s jakým výsledkem se Rada kraje Vysočina rozešla.

V tuto chvíli hovoří místopředsedkyně sněmovny paní Miroslava Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo - a teď vážený pane ministře Škromachu, protože k vám mluvím zejména.

Vaše neinformovanost jako člena vlády je naprosto zoufalá a neomluvitelná. (Potlesk poslanců ODS.) Já nešířím žádnou poplašnou zprávu. To, že vy neposloucháte ráno rádio, Český rozhlas, veřejnoprávní médium, je váš problém, že to, co odvysílá, považujete za šíření poplašné zprávy. A že mě, která pouze upozornila na to, že vycházím ze zpráv tohoto jistě renomovaného média, tak vy mě osočujete z toho, že já vyhlašuji poplašnou zprávu. Tak já vám to zopakuji.

Zpráva Českého rozhlasu dnes ráno hovoří o tom, že lékaři na Vysočině v nemocnici v Jihlavě podpořili své kolegy v nemocnici v Havlíčkově Brodě a omezili své působení natolik, že pouze přesně začínají dodržovat zákoník práce, který jste jim vy naprosto nesmyslně stanovili. Znamená to, že jsou ohroženi pacienti, protože akutní operace, akutní výkony budou vykonány, ale všechny ostatní, i dlouhodobě plánované operace, jsou odkládány a budou občanům odmítány. Lékaři se vyslovili v této relaci tak, že se pokoušejí pacientům sdělit, jaký je problém, a pokoušejí se jim vysvětlit, že jsou v tom nevinně, a aby laskavě pacienti pochopili, že operováni býti nemohou, a že tedy musí počítat s tím, že jejich zdravotní stav se velmi vážně zhorší, a já nechci domýšlet, že se může zhoršit až k té mezi, která je naprosto zásadní.

A druhá věc, kterou vám chci, pane ministře, je to, že já po vás nežádám, abyste vy jako socialistická vláda zachránili něco, co jste do tohoto kolapsu přivedli. (Potlesk poslanců ODS.)

A jenom jako drobnou poznámku, abych vám rozšířila obzor, vám sdělím, že hejtman kraje Vysočina není hejtmanem Občanské demokratické strany. Hejtman kraje Vysočina je koaličním hejtmanem, zástupcem strany lidové. Možná jste to do této chvíle neslyšel. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, já bych opravdu všechny, kteří jsou přihlášeni, a je to v pořadí Pavel Kováčik, Jaromír Talíř, Ivan Langer a Petra Buzková, požádal, abychom racionálně využili čas, který máme k dispozici.

Hovoří tedy Pavel Kováčik.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP