(19.40 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Myslím si, že je to také poprvé, kdy nevystoupili představitelé koaličních stran a neřekli své priority. Myslím si, že je také poprvé, že až na jednu malou výjimku ministra průmyslu nevystoupil žádný ministr, který by obhájil svou kapitolu a zdůvodnil, jaké například má priority a proč potřebuje tolik prostředků na to či ono. To myslím, že je něco, co je trestuhodné.

Nicméně klub ODS si je skutečně vědom závažnosti tohoto bodu, jeho představitelé jasně a srozumitelně vystoupili, řekli své připomínky, námitky, případně nastínili, jakou cestou by se ODS vydala. Myslím si, že bylo logické, že jsme hovořili jak o takzvaných reformních zákonech, tak o návrhu státního rozpočtu pro rok 2004, případně o výhledu, kam tato vláda směřuje.

Dovolte mi, abych připomenul nejvýznamnější oblasti, které ODS považuje za klíčové a domnívá se, že nejsou plněny. Občanská demokratická strana se domnívá, že tato vláda v rozpočtové oblasti je neodpovědná, protože Českou republiku rekordně - a to podtrhuji - rekordně zadlužuje. Tato vláda je v rozpočtové oblasti rovněž nekompetentní, protože od samého začátku neví, co chce a jaký má cíl. Tato vláda je v rozpočtové oblasti neschopná, protože neplní ani svou koncepci a neplní - a to znovu podtrhuji - ani zákony České republiky. Hovořil jsem o tom před chvílí. Za čtvrté, tento rozpočet je nejrozpínavější v historii České republiky a dosáhne rekordních 115 mld. Kč. Tento rozpočet je nepravdivý, protože používá mimořádné příjmy k běžným výdajům. Tento rozpočet je nepoctivý rovněž proto, není podložen platnou legislativou, především zákonem o určení daní. Tento rozpočet a rozpočtová politika ničí domácí investice, přestože je vytlačuje státním dluhem. Tento rozpočet a rozpočtová politika může rozbouřit kurs české koruny a tento rozpočet a rozpočtová politika může způsobit dluhovou povodeň.

ODS odmítá rovněž kvazireformu a s ní spojený státní rozpočet, který je křečí, křečí vlády, která nastoupila do rychlíku a řítí se do spirály rozpočtové pasti. ODS si je vědoma toho, že bohužel - a opět podtrhuji slovo bohužel - nemá sílu změnit stav, kdy se vláda chystá utlumit českou ekonomiku, občana vysát a ještě ho ke všemu řádně zadlužit. Z těchto důvodů Občanská demokratická strana nemůže a nepodpoří návrh státního rozpočtu pro rok 2004.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že jsme se přiblížili k závěrečnému hlasování, a proto bych požádal zpravodaje a předsedu rozpočtového výboru pana poslance Kalouska, aby nám sdělil, jakým způsobem se vypořádáme s usnesením rozpočtového výboru. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Promýšlel jsem, zda se mám urazit, když byl vyzýván o závěrečné slovo jeden předseda klubu za druhým, ale zpravodaj nebyl vyzván ke svému závěrečnému vystoupení, na které má právo, a já se neurazím a rezignuji na své závěrečné vystoupení.

Dovolte mi, abych konstatoval, že v rozpravě byl předložen k návrhu usnesení, který předložil rozpočtový výbor, pozměňovací návrh pana poslance Gongola. Žádný jiný hlasovatelný návrh v rozpravě nepadl, a já tedy doporučuji, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Gongola, a poté abychom hlasovali o návrhu usnesení rozpočtového výboru en bloc.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, budeme tedy nejdříve hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Gongola. Jestli dovolíte, odhlásím vás - jsem vyzván, abych vás odhlásil, takže vás odhlašuji a žádám, abyste se znovu přihlásili.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zpravodaj nedoporučuje sněmovně přijmout tento pozměňovací návrh.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Předkladatel?

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Tento návrh není v souladu s příslušnou legislativou, proto nemohu doporučit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 182 poslanců pro hlasovalo 36, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím dále.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o návrhu rozpočtového výboru en bloc, tak jak je uveden ve sněmovním tisku 460/1.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Názor zpravodaje? (Zpravodaj doporučuje.) Předkladatele? (Předkladatel doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 182 poslanců pro hlasovalo 93, proti 89. Návrh usnesení byl přijat.

 

Vyčkejme prosím kontroly hlasování. (Krátká pauza.) Děkuji, takže tím jsme ukončili, nemýlím-li se, projednávání tohoto bodu. Ukončili jsme projednávání prvého čtení státního rozpočtu, ukončili jsme také program dnešního dne.

Přeji vám příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 19.48 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP