(19.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Nemáme tedy možnost vymlouvat se na to, že mandatorní výdaje rostou autonomně. My jsme měli příležitost je omezovat a v míře rozumné jsme tak již učinili i pro příští rok.

To, co je důležité říci v tuto chvíli, je, že rozpočet, jak je postaven, vychází z celkové dlouhodobé strategie vlády, která by měla nastavit optimální mix rozpočtové a měnové politiky tak, aby tento mix podpořil ve střednědobém horizontu udržitelný hospodářský růst.

Vláda poté, kdy schválila koncepci reformy veřejných rozpočtů, deklarovala i záměr pracovat na tom, aby Česká republika mohla ještě před rokem 2010 přistoupit k jednotné evropské měně, pokud pro to budou vhodné ekonomické podmínky a pokud to pro Českou republiku z pohledu jejího dalšího hospodářského vývoje bude rozumné. Tento státní rozpočet, tento návrh zákona o státním rozpočtu, je dalším krokem, který nás k jednotné evropské měně přibližuje.

Já si dovoluji velmi výrazně nesouhlasit s tvrzením, které se v rozpravě objevilo, že tento návrh rozpočtu nás vzdaluje od Paktu stability a růstu a že tento návrh rozpočtu nás vzdaluje od jednotné evropské měny. Pokud se podíváte na celkové parametry, počítáme s tím, že v důsledku aktivní vládní rozpočtové politiky se příští rok začne snižovat deficit veřejných rozpočtů a začne se snižovat jeho podíl na hrubém domácím produktu. Je to tedy krok k tomu, abychom se Paktu stability postupně přiblížili, je to krok k tomu, abychom vytvořili v rozumném střednědobém horizontu podmínky pro přijetí jednotné evropské měny.

I z tohoto důvodu, i z důvodu požadavku na základní rozpočtovou a hospodářskou stabilitu se domnívám, že bude pro Českou republiku prospěšné, pokud tato Poslanecká sněmovna tento návrh zákona propustí do dalšího projednávání. Děkuji. (Potlesk z koaličních lavic.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásil zastupující předseda klubu ODS Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, pane premiére, pane ministře, ještě využívám této situace, aby byl případně prostor, aby alespoň pan ministr financí reagovat na to, co se ho nyní zeptám.

Chci se zeptat, co se stane, kdyby nějaký z reformních zákonů, které nyní jsou v Senátu a dosud nevyšly ve Sbírce zákonů - přitom je zjevné, že tento návrh státního rozpočtu se o ně opírá - neprojde.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Otázka je jasná. Prosím pana ministra, jestli může reagovat.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Musím říci, že základní zákony, které definují příjmovou stranu zákona o státním rozpočtu, v tuto chvíli již prošly legislativním procesem. To je potřeba k této otázce poznamenat. Druhá věc - pokud se jedná o zákony, které upravují výdajovou stránku, nedokážu si představit, že by tyto návrhy zákonů neprošly, jestliže v této Poslanecké sněmovně všichni, kteří zde vystupovali, deklarovali zájem šetřit a snižovat deficity a snižovat tempo zadlužení. Čili nedokážu si představit, že by poslanci těchže politických stran v Senátu hlasovali proti těmto návrhům zákonů.

Přirozeně, pokud by i takováto krajně nepravděpodobná eventualita nastala, pak se domnívám, že vláda bude zvažovat příslušná opatření na výdajové straně tak, aby dodržela parametry zákona o státním rozpočtu, jak bude schválen v této Poslanecké sněmovně. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Blížíme se k závěrečnému hlasování. Sděluji vám, že před tímto hlasováním mě požádal o slovo ještě předseda klubu poslanců KSČM pan poslanec Kováčik. Avizoval pět minut na své vystoupení, takže vás prosím o trpělivost a pana poslance Kováčika prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Pane předsedo, pane předsedo vlády, vážená vládo, paní a pánové, kolegyně a kolegové, v této sněmovní síni jsou pro mne pouze dva kategorické imperativy, kterými se vždy řídím - a to jsou zákony této země a usnesení mého poslaneckého klubu. Zákony této země si netroufnu nikdy porušit, ale přiznám se, že v této chvíli zrovna porušuji zásadní usnesení svého poslaneckého klubu. Poslanecký klub KSČM odhlasoval a usnesl se a pověřil mě, abych před závěrečným hlasováním požádal o hodinovou přestávku na poradu poslaneckého klubu KSČM. Já tak neučiním. (Potlesk.) Já tak neučiním výměnou za pouhých pět minut vašeho času, ve kterých vás seznámím se stanoviskem poslaneckého klubu KSČM k návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2004, první čtení. Toto pověření poslaneckého klubu teď začínám plnit.

Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2004 vychází, jak již v závěrečné řeči pana ministra bylo potvrzeno, ze zákonů, které schválila tato Poslanecká sněmovna v rámci takzvané reformy veřejných financí přednedávnem. Čili navazuje na tyto zákony, byť ještě nejsou úplně dokončeny procesy, které vedou k jejich úplné platnosti. Poslanecký klub KSČM odmítl tento balík - vzpomenete si, že jsme ho různě nazývali, Špidlův balíček, dáreček apod. - opatření podpořit jako naprosto nedostatečně koncepční, jako ve svém důsledku asociální, jako ve svém důsledku protirůstový, jako ve svém důsledku neřešící skutečné příčiny nerovnováhy veřejných financí a v konečném důsledku prohlubující hospodářské problémy našeho státu, ale i krajů a obcí a koneckonců i řady firem a většiny domácností. Ve svém důsledku snižující životní úroveň většiny obyvatel.

Je nade vše jasné, že potřeba skutečně koncepčního řešení v tomto státě narůstá. Návrh státního rozpočtu na rok 2004 je přímým důsledkem nedomyšlené logiky reformních opatření této vlády a jeho obsah je značně nevyvážený. Při jeho realizaci by došlo k prohloubení disproporcí v české ekonomice - a co je hodně důležité, i v sociální struktuře společnosti. Jeho obsah potvrzuje bezradnost vlády České republiky při bezesporu velké potřebě nastartování prorůstové hospodářské politiky, která by přinesla konečně výraznější výsledky směrem ke změně trendu zaostávání České republiky za vyspělými zeměmi.

Beze změny tempa růstu se postavení České republiky nezmění a nebude ani možno řešit narůstající palčivé sociální problémy. Roste daňová zátěž obyvatelstva a firem, omezují se výdaje na sociálně slabé a nemocné, a přitom náklady na veřejnou správu narůstají.

Takový způsob správy veřejných financí nelze dále tolerovat. Takový způsob je výrazem celkové krize vládnutí a signálem k jednoznačnému odmítnutí politiky této vlády. My chceme systémové zvýšení hospodářského výkonu, my chceme zajištění skutečně moderního sociálního státu. Návrh státního rozpočtu na rok 2004 tyto priority neřeší, nebo řeší velmi slabě a nedostatečně. Proto poslanecký klub KSČM tento návrh státního rozpočtu nemůže podpořit a bude jednomyslně hlasovat proti.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásil ještě zastupující předseda klubu ODS poslanec Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji, pane předsedo. Pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, myslím, že - a to podtrhuji - je to skutečně, ale skutečně poprvé za celou dobu existence české vlády, že státní rozpočet neobhajoval premiér české vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP