(11.20 hodin)
(pokračuje Václavek)

Jsou zde dvě možnosti, pouze dvě. Jedna z možností je, že zákon na základě doporučení kolegy Tlustého, kterému tleskal celý klub ODS, bude zamítnut. Tudíž kraje dostanou příští rok peníze stejným způsobem, jako je dostávaly poslední léta. Znamená to, že většinu peněz dostanou přes předem určené dotace, s tím, že dotace určili v podstatě úředníci podle více či méně objektivních kritérií.

Druhá možnost je, že tento zákon projde do druhého čtení, přestože to ODS nedoporučí, a v rámci druhého a třetího čtení nakonec budou schválena pravidla, která vůbec nemusí odpovídat dnešnímu návrhu 10,3 %. Může to být i procento jiné, neboť to, o čem zde mluvil jak kolega Recman, tak zejména kolega Martínek, bude určitě ve výborech projednáváno - otázka financování středního školství, otázka dopravní obsluhy, údržby silnic, první lékařské pohotovostní služby apod. Proto si myslím, že každý by si měl rozhodnout, kterou z těchto dvou variant - a jenom tyto dvě tady jsou - doporučí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Jiřímu Václavkovi. Slovo má pan poslanec Radim Chytka. Konstatuji, že nemám další přihlášku do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, mě už jen tak nic v této sněmovně neudiví, ale musím se přiznat, že prostudování novely rozpočtového určení daní mě přece jen zase dostalo. Vzpomínám si na diskusi v rozpočtovém výboru, když jsme diskutovali poprvé u rozpočtového určení daní. Tenkrát všichni poslanci za ODS kritizovali onen systém, že na něm mají mít na jednu velkou hromadu a poté se na základě nějakých kritérií - např. počtu obyvatel - budou rozdělovat po celé republice. Kritizovali jsme, že je to demotivační, že toto zabrání dalšímu rozvoji obcí a regionů. Tenkrát nejen z Ministerstva financí, ale i od poslanců ČSSD jsem slyšel, proč zrovna já tak vystupuji, proč poslanec za Moravskoslezský kraj takto vystupuje. Vždyť přece Moravskoslezský kraj, postižený těžkým průmyslem, má podprůměrnou daňovou výtěžnost a tímto rozpočtovým určením daní se přece tomuto kraji pomůže. Vždyť přece vláda ČSSD má jako prioritu severní Čechy a severní Moravu. Nesouhlasil jsem, leč byl jsem přehlasován.

Nyní otevřu tuto novelu, a co zjistím? Už se nepřepočítává na počet obyvatel, jsou tam už jiná kritéria, jako je rozloha, počet obcí do tisíce obyvatel a další a další. Když potom výsledek přepočteme na počet obyvatel, zjistíme, že Moravskoslezský kraj se ocitl na posledním místě. A tato novela rozpočtového určení daní se řídí zásadou, že chudým bereme a bohatým dáváme, že se vláda ČSSD rozhodla chovat jako obrácený Jánošík. Myslím si, že to stojí za pozornost. Domnívám se, že hlavní smysl celého rozpočtového určení daní tím totálně ztratil smysl.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Radimu Chytkovi. Ještě vidím pana kolegu Toma Zajíčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych reagoval velmi stručně na to, co zde zaznělo z úst našeho kolegy Václavka, který zde na tomto místě pronesl historickou větu. My se zde nyní bavíme o předloze zákona, která má umožnit daňové příjmy krajům, a jak bylo řečeno, kraje na ně čekají. Ano, pravda je, že kraje na tuto formu financování bezpochyby čekají, ale bezpochyby nečekají na objemy, které jsou v tomto zákoně navrženy. Pak by asi stanovisko Asociace krajů vypadalo poněkud jinak.

Proto říkám, že cesta, která je směrem přes daňové příjmy, je jistě správná, byla od začátku tak koncipována, ale prostředky, které touto cestou, jak je navrženo ve vládní předloze, mají do krajů doproudit, jsou absolutně nedostatečně. Proto Asociace krajů tvrdí, že pokud by měly zůstat a nezměnila by se celková hodnota převáděných prostředků, které absolutně neodpovídají kompetencím, které byly na kraje přeneseny, že budou raději, když ještě jeden rok půjdeme cestou dotací ze státního rozpočtu, aby se získal prostor pro to, aby kraje mohly získat adekvátní prostředky na to, aby kompetence a povinnosti, které jim byly uloženy, mohly splnit. Tuto možnost, pokud by se předloha nezměnila, zatím nemají, a proto volí cestu toho, že ještě rok budou raději financovat kraje z dotací státního rozpočtu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Tomu Zajíčkovi. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nevidím nikoho, proto obecnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra financí, jestli má zájem vystoupit se závěrečným slovem. Prosím.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, rozprava, která zde byla vedena, byla až příliš často vedena k jiným tématům, než je tento návrh zákona. Proto mé závěrečné vystoupení může být velmi krátké.

Domnívám se, že sněmovna má v tuto chvíli na vybranou dvě základní možnosti. Tou první možností je pustit tento návrh zákona do druhého čtení a vést podrobnou debatu o tom, zda kritéria, která navrhly jednotlivé resorty, na rozdělení finančních prostředků jsou skutečně optimální, zda by kritéria neměla být zhodnocena nebo sestavena nějakým jiným způsobem. Musím říci, že vláda a Ministerstvo financí respektovaly kritéria, jak je navrhly jednotlivé resorty. V době, kdy jsme formulovali tento návrh zákona, tak se k těmto kritériím negativně nevyjádřila ani Asociace krajů, ale přesto si myslím, že Parlament je suverén a má plné právo rozhodnout o tom, zda kritéria jsou dobrá, zda náhodou nekonzervují stávající stav, zda dávají krajům možnosti rozvíjet se v oblastech, které jsou z těchto veřejných prostředků financovány.

Pokud se sněmovna rozhodne pro tuto variantu, pak zákon může být účinný k 1. 1. 2004, jak jsme již dlouhodobě předpokládali. Dojde k dalšímu posunu směrem k tomu, aby kraje měly i odpovídající finanční možnosti z pohledu realizace svých kompetencí. Nebude to žádná revoluce, ale bude to další pokračování reformy, která před několika lety v této Poslanecké sněmovně byla drtivou většinou hlasů poslanců zahájena.

Druhá varianta, která připadá v úvahu, je, že Poslanecká sněmovna tento návrh zákona zamítne, jak zde již v rozpravě zazněl návrh předsedy poslaneckého klubu ODS. Výsledkem takového rozhodnutí bude, že z pohledu legislativní lhůty bude velmi obtížné připravit nový zákon tak, aby mohl být účinný od 1. 1. 2004, to je, bude to znamenat, že v roce 2004 budou kompetence krajů nadále financovány stejným režimem jako doposud, to je, tyto prostředky budou součástí státního rozpočtu a krajům budou poskytovány ve formě dotací. Plně se tedy zakonzervuje a o jeden rok prolonguje stávající situace, kterou všichni - ať už političtí představitelé centrální vlády nebo představitelé krajů - považují za dlouhodobě neúnosnou a neudržitelnou.

Ale Poslanecká sněmovna má plné právo rozhodnout se mezi těmito dvěma variantami: buď se rozhodne pro pokračování v reformách a posunout na kraje další výdajové kompetence, nebo se rozhodne učinit v těchto reformách roční přestávku a prolongovat stávající stav, který není vyhovující.

Já doporučuji Poslanecké sněmovně i jménem vlády České republiky, aby se rozhodla pro variantu číslo jedna, aby se rozhodla pro pokračování reformy veřejné správy v této důležité oblasti. Jsem připraven vést diskusi o pravidlech a podmínkách pro rozdělení finančních prostředků, které by měly být ze státního rozpočtu převedeny do rozpočtů krajů.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP