(15.00 hodin)
(pokračuje Schling)

Čili 33 miliard byl předpoklad firmy Housing and Construction na stavbu dálnice z Lipníka na hranice s Polskem. Dnes zde na stejný účel máme požadavek na 47,6 miliardy korun. Bude ještě někdo tvrdit, že projekt byl předražený?

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Kocourek avizoval.

 

Poslanec Martin Kocourek: Ano, já jsem avizoval. Pane předsedo, navrhuji, aby sněmovna posoudila můj návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do přítomnosti pana ministra dopravy, neboť spoustu důležitých otázek, které jsem zde položil, by mohl zodpovědět právě pouze pan ministr dopravy a vzhledem k jeho nepřítomnosti by některé otázky nemusely být vysvětleny a sněmovna by tak nemusela dostat odpověď na důležité otázky, které jsem podle mého názoru položil.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Chcete hlasovat před ukončením rozpravy?

 

Poslanec Martin Kocourek: Před ukončením rozpravy.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pokud se už nikdo nehlásí, budeme hlasovat o odročení tohoto návrhu do doby, kdy bude přítomen ministr dopravy pan Šimonovský. Mám za to, že to je dostatečně konkrétní určení podmínky v pokračování tohoto projednávání, takže jsem přesvědčen, že o tomto návrhu pana poslance Kocourka lze hlasovat. Byl to návrh odročit, přerušit projednávání návrhu do přítomnosti ministra dopravy pana Šimonovského.

 

Budeme tedy hlasovat - ještě jednou opakuji - o návrhu pana poslance Kocourka odročit do přítomnosti pana ministra Šimonovského.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyhovět tomuto návrhu pana poslance Kocourka, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 104. Přítomno bylo 169 poslanců, pro odročení hlasovalo 50, proti 98. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pokud se nikdo už do obecné rozpravy nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Jenom vám zopakuji, že nelze hlasovat o onom zkrácení projednávání podle § 90 odst. 2, protože bylo řádně podáno veto více než 50 poslanců, a my budeme nyní hlasovat o přikázání výborům.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Má. Pan poslanec Sehoř se hlásí.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, navrhuji, aby byl návrh přikázán také hospodářskému výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlasování pokládám za zmatečné, neboť zjišťuji, že jsem už zmáčkl tlačítko. Je ještě jiný návrh? Pokud ne, budeme hlasovat.

 

Nejdříve o přikázání předložit návrh k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 106. Přítomno bylo 169 poslanců, pro hlasovalo 151, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pak tady zazněl návrh, aby byl projednán tento materiál také výborem hospodářským.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázat výboru hospodářskému, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 107. Z přítomných 169 poslanců pro 41, proti 96. Přikázání hospodářskému výboru jsme neschválili.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vlčka, který navrhl zkrátit lhůtu k projednávání o 55 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení této lhůty o 55 dní, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 108. Z přítomných 169 poslanců pro 110, proti 41. Návrh na zkrácení lhůty na 55 dnů jsme schválili.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu 37 a přistoupíme k bodu č. 38, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových -

 

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, vzhledem k proběhlé diskusi navrhuji zařadit druhé a třetí čtení tohoto návrhu, a to je za blok třetích čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Opakuji. Druhé a třetí čtení zařadit za blok třetích čtení. Budeme hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit druhé a třetí čtení za blok třetích čtení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 109. Z přítomných 168 poslanců pro hlasovalo 114, proti 23. Návrh na toto zařazení byl přijat.

 

Nyní můžeme přikročit k bodu č. 38, kterým je

 

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 296/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych zde stručně uvedl návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech, který se předkládá v souvislosti s potřebou harmonizace právního řádu České republiky s předpisy Evropských společenství, a to zejména v oblasti financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Národního fondu a přijímání dalších prostředků z rozpočtu Evropské unie, pokud budou procházet státním rozpočtem, a dále v oblasti odvodů vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie po vstupu České republiky do Evropské unie.

Při zpracování návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech se ukázala potřeba novelizovat i zákon o správě daní a poplatků, protože podle zákona o správě daní a poplatků by se neoprávněně použité prostředky poskytnuté z rozpočtu EU včetně penále staly příjmem státního rozpočtu, což by bylo v rozporu s předpisy Evropských společenství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP