(12.10 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní jsem vskutku přesvědčen, že jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy, které byly předloženy ve druhém čtení, a navrhuji dát hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona a já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 207, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Nevidím žádost o odhlášení, tudíž vás odhlašovat nebudu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 193 z přítomných 184 poslanců pro návrh hlasovalo 91, proti 69 poslanců. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dochází ke kontrole výsledků hlasování. Takže prosím, vyčkejme v klidu a v tichosti.

Pan poslanec Robert Kopecký bude zřejmě zpochybňovat hlasování. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robert Kopecký: Dámy a pánové. Došlo i na mne. Při posledním hlasování jsem hlasoval "ano", a mám tam křížek. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Já vás předtím, než budeme hlasovat o námitce, všechny na žádost pléna odhlašuji. Prosím, abyste se všichni přihlásili znovu svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o námitce pana poslance Kopeckého. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 194 z přítomných 180 poslanců 151 hlasovalo pro návrh, proti návrhu 6. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o celém návrhu zákona, tak jak jsem předtím přečetla návrh usnesení.

Vidím znovu žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem zákona, tak jak bylo předneseno usnesení, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 195 z přítomných 183 poslanců pro návrh hlasovalo 93, proti návrhu 75. Návrh byl přijat.

 

Vidím, že dochází k další kontrole výsledků hlasování. Prosím o klid!

Bude docházet ke zpochybnění hlasování? Pan poslanec Tom Zajíček bude zpochybňovat své hlasování. Prosím.

 

Poslanec Tom Zajíček: Omlouvám se - ve sjetině mám "ano", hlasoval jsem "ne". Omlouvám se a žádám o nové hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: O vaší námitce nechám hlasovat bez rozpravy.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Toma Zajíčka, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti té námitce?

V hlasování pořadové číslo 196 z přítomných 184 poslanců 160 hlasovalo pro návrh, proti jeden poslanec. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy hlasovat znovu o celém návrhu zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Já zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak jsem ho přednesla, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 197 z přítomných 184 poslanců pro návrh hlasovalo 93, proti návrhu 79. Návrh byl přijat.

 

Vidím, že znovu dochází ke kontrole výsledků hlasování. Ještě chvilku počkáme a pak budeme pokračovat s dalším bodem podle našeho programu.

Pan poslanec Gongol bude zpochybňovat hlasování a já jsem viděla žádost o odhlášení, ale až poté, až nám pan poslanec Gongol řekne, co má na srdci.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Opět zpochybňuji své hlasování, ale tentokrát si opravdu myslím, že je nějaká chyba v tom zařízení. (Smích a potlesk ve sněmovně.) Takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Prosím o klid!

 

Nechávám hlasovat o námitce pana poslance Gongola. Prosím, kdo s ní souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo nesouhlasí s námitkou?

V hlasování pořadové číslo 198 z přítomných 184 poslanců 137 hlasovalo pro námitku, proti 6 poslanců. Námitka byla přijata.

 

Já vás nyní všechny odhlašuji.

(Problémy s odhlášením.)

Teď můžu odhlásit. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, zaregistrovali.

 

A budeme nyní opět hlasovat o návrhu zákona jako o celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, se zákonem, prosím, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti návrhu usnesení?

V hlasování pořadové číslo 199 z přítomných 184 poslanců 92 hlasovalo pro návrh… (Podle světelné tabule proti 83 poslanců.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP