(15.10 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Veďme debatu tam, nechme šanci pro to, abychom skutečně neopomenuli všechny, i ty nejjemnější skutečnosti, které by teoreticky ve scénářích, které nás čekají, mohly nastat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. S faktickou připomínkou pan předseda zahraničního výboru.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Dámy a pánové, s velkým zájmem jsem vyslechl část debaty, která zde byla kolem této smlouvy. Myslím, že je velmi povzbudivé a potěšitelné, že máme takový zájem o nadstandardní vztahy, jen se obávám, že zde nejde toliko o nadstandardní vztahy jako spíše o to, komplikovat vstup České republiky a jednání České republiky o přistoupení k Evropské unii. Tuto smlouvu jsme projednávaly obě strany. Je vám známa nějaká námitka - těm, kteří vznášíte tyto otázky, tyto problémy - ze slovenské strany?

Já jsem byl zcela nedávno na návštěvě v Bratislavě a toto téma bylo předmětem naší debaty. Je to úmluva, která byla dohodnuta vzájemně a vychází z reality, že příští květen 2004 bude Česká republika a Slovenská republika členy Evropské unie. Zdá se mi, že tato debata je naprosto nadbytečná a směřuje někam jinam než k podstatě věci.

Souhlasím s tím, co říkal pan ministr v předchozích větách - před námi je jednání ve výborech a ve výborech všechny požadavky, které zde zazněly, je možné znovu otevřít, znovu je zdokumentovat a věcně o nich hovořit. Nicméně nevidím nejmenší důvod pro to, aby projednání této smlouvy bylo oddalováno a zdržováno.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Laštůvkovi jako předsedovi zahraničního výboru, že chtěl nabídnout mé ambici projednat co nejvíce smluv, ale žel situace ve sněmovně je jiná. Spíše se to zhoršilo.

S faktickou poznámkou pan kolega Zahradil, pak pan kolega Vymětal.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, považuji předsedu zahraničního výboru poslance Laštůvku za svého přítele, ale v tomto případě se musím ohradit proti jeho poznámce, že tady chce někdo projednáváním této smlouvy a diskusí o zahraničním obchodě z pohledu České republiky brzdit náš vstup do Evropské unie. Tuto poznámku nemohu než označit za hloupou, nejapnou a nepatřičnou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Slovo má pan kolega Vymětal. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedající, možná že by bylo vhodné, abych reagoval na to, co říkal předseda zahraničního výboru, že od vedení Slovenské republiky neslyšel žádné námitky. Možná že námitky uslyší v referendu. Tam mu odpovědí slovenští občané, protože ti jsou ti základní, o které bychom měli mít starost.

Chtěl bych požádat, pokud by to nebylo zamítnuto, jak zde bylo navrženo, aby smlouva byla přikázána k projednání nejen zahraničnímu výboru, ale také rozpočtovému a hospodářskému výboru, neboť jich se to samozřejmě týká. Byl bych rád, kdyby lhůta na projednání byla prodloužena o co možná nejvíce. Pan ministr říká, že by neměl námitky, takže navrhuji, aby se lhůta prodloužila o 40 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Předpokládám, že pan kolega Vymětal nebude vystupovat později, až budeme přikazovat. Beru to, že zatím nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Děkuji. Obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat jednotlivými návrhy. Padl jeden procedurální návrh, o kterém musíme rozhodnout, a to byl návrh na zamítnutí. Raději vás odhlásím, abychom mohli zjistit přesný stav poslanců ve sněmovně. Oznámím do předsálí, že budeme hlasovat, aby každý, kdo má zájem rozhodnout o dalším osudu smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o celní unii, mohl být přítomen.

 

Budeme rozhodovat o návrhu pana kolegy Šenfelda na zamítnutí vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlas se změnou článku 38 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o její celní unii.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 358. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 358 skončilo. Z přítomných 153 pro 35, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy rozhodovat o přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pan kolega Vymětal navrhl přikázat výboru rozpočtovému a hospodářskému. Má ještě někdo jiný návrh na přikázání? Pan kolega Fajmon.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Navrhuji opět přikázat rovněž výboru pro evropskou integraci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. O jednotlivých návrzích rozhodneme v hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 359. Kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 359. Z přítomných 155 pro 151, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme rozhodovat v hlasování číslo 360 o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 360. Z přítomných 154 pro 50, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme rozhodovat v hlasování číslo 361 o přikázání hospodářskému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 361. Z přítomných 154 pro 93, proti 34. Návrh byl přijat. Děkuji vám.

 

Zahajuji hlasování číslo 362. Kdo je pro přikázání výboru pro evropskou integraci? Kdo je proti?

Hlasování číslo 362. Z přítomných 156 pro 113, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o prodloužení lhůty k projednání. Bylo navrženo o 40 dnů. Zahájil jsem hlasování číslo 363. Kdo je pro prodloužení lhůty o 40 dnů? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování číslo 363. Ze 156 přítomných pro 132, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu předkladateli, děkuji zpravodaji a konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, výboru hospodářskému a výboru pro evropskou integraci. Lhůta pro jeho projednání byla prodloužena o 40 dnů. Končím bod 92.

 

Budeme pokračovat v jednání bodem

 

93.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda o přístupu Chorvatské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu,
podepsaná v Záhřebu dne 5. prosince 2002
/sněmovní tisk 185/ - prvé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr průmyslu a obchodu pan Jiří Rusnok, kterého prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP