(18.00 hodin)
(pokračuje Frank)

A konečně i v některých kapitolách zprávy postrádám některé další údaje. Například v kapitole příslušníků Policie České republiky, Armáda České republiky, Celní a Vězeňské služby, chybějí údaje o trestné činnosti pracovníků Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace, jinými slovy u civilní rozvědky. Ano, vnímám, že z hlediska postavení těchto složek může být odůvodnění jejich vynětí z pravomoci vyšetřovacích orgánů, ale domnívám se, pokud jde o operativní činnost. Pokud však jde o činnost trestnou, spadají nepochybně pod pravomoc vyšetřovacích orgánů, a není tedy žádný rozumný důvod, proč by v příslušné pasáži neměly být uváděny.

Abych byl objektivní - výroční zpráva Bezpečnostní informační služby tento údaj uvádí, a stačí jej tedy vypsat. Výroční zpráva Úřadu pro zahraniční styky a informace v tomto směru neexistuje. Tato služba stejně jako Vojenská zpravodajská služba se vymyká jakékoliv kontrole parlamentem, což je jistě závažné a neobvyklé v demokratických státech.

Vím, že jsem možná dlouhý, ale dovolte ještě pár poznámek týkajících se terorismu, kde rovněž ve zprávě je konstatováno, že situace v České republice je klidná, že na území České republiky neoperuje žádná z mezinárodních teroristických organizací. V případě útoku proti vozidlům a objektům pomocí výbušnin se jednalo vesměs o vyřizování účtů, nikoliv o teroristické akce. Přesto bylo prověřováno více než 1200 osob. Ptám se, jaké přitom byly asi výdaje. To není pro jistotu v této zprávě uvedeno. I přes toto hodnocení je tak terorismus v prioritách předkladatelů zařazen na první místo. Ptám se: To nemáme v rámci České republiky důležitější priority? Například ochranu dětí a mládeže jako nastupující generaci apod.

Dovolte mi několik poznámek týkající se integrovaného záchranného systému. Tuto oblast předložené zprávy totiž považuji za nejožehavější. Ve zprávě se hovoří, nebo chcete-li, je deklarováno, že rok 2001 výrazným způsobem prověřil funkčnost nové právní úpravy jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Dále je pak uvedeno, že spolupráce Policie České republiky a dalších složek záchranného systému se nejvýrazněji projevila v září roku 2001 po teroristických útocích na Spojené státy americké. Je zde uváděn výčet usnesení vlády, delimitačních protokolů apod. V čem se tato funkčnost projevila, uvedeno není. Pevně věřím, že funkčností tohoto systému nebylo snad přistavení obrněných transportérů k budově Rádia Svobodná Evropa.

V minulém roce při projednávání stejné zprávy jsme hodnotili, a musím říci, že kladně, přijetí zákona o přijetí integrovaného záchranného systému. Ale je potřeba si také znovu připomenout, že jsme upozorňovali, že zákon, jakkoli byl potřebný v dané době a byl na tu dobu dobrý, v současné době nestačí. Myslím, že povodně nás prověřily. Myslím, že podmínkou zlepšení neuspokojivého stavu je, aby tato opatření byla naplněna materiálním obsahem, zabezpečením finančních, technických a personálních podmínek pro řádné plnění uložených úkolů.

Říkám to proto, že hluboce smekám před příslušníky integrovaného záchranného sboru - hasiči, dobrovolnými hasiči, příslušníky policie, armády, k jejich práci, kterou při letošních povodních odvedli. Přesto si dovolím tvrdit, že současně s jejich obrovským úsilím nastal čas pravdy. Přišla velká voda a integrovaný záchranný systém v podstatě prokázal své mezery, možná i někde díry. Myslím, že bude předmětem asi našeho dalšího jednání. Říkám to proto, že škody - nejen materiální, ale i na lidských životech, lidských životních tragédiích - jsou obrovské. Jednak z morálního hlediska, právě z morálního hlediska jsou nevyčíslitelné. Má na něm do jisté míry možná trochu podíl - možná nezanedbatelný - i systém, který v podstatě 12 let ignoroval přípravu obyvatelstva na mimořádné situace. Dovolím si říci, že přímo tuto přípravu i bagatelizoval. Vtírá se tedy opět otázka: nejsou v této zprávě další Potěmkinovy vesnice? Rád bych věřil, že ne. V každém případě je však potřeba z tragické události si vzít poučení.

Páni ministři, kolegyně a kolegové, ve zprávě bych mohl najít možná řadu dalších otázek, které by snad ne stály za kritiku, ale rozhodně by stály za zamyšlení. Nicméně si uvědomuji, že jde o charakteristiku, která je rok stará. V současné době je trochu jiná. Rád bych vyslovil přání, že jsme se poučili a že příští zpráva a přijímaná opatření budou lepší. Říkám to také proto, že i přes mnou uvedené kritické poznámky nemá poslanecký klub KSČM problém s tím, aby tuto zprávu podpořil ve vzetí na vědomí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Frankovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, bych položil panu ministru otázku, a to - statistika a objasněnost případů. Na jižní Moravě dochází k výměně některých ředitelů okresních ředitelství s tím, že Inspekce Ministerstva vnitra svým způsobem potvrdila to, že na policejních úřadech jižní Moravy bylo zkreslování údajů o objasněnosti trestných činů. Protože jižní Morava určitě není výjimkou v rámci republiky, myslím si, že k tomu dochází i v jiných krajích. Proto se ptám, jestli právě statistika není nějakým důvodem zkreslena z tohoto důvodu. Jako podotázka je, jakým způsobem se k tomu staví pan policejní ředitel.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan ministr zcela nepochybně pozorně poslouchal a bude na vaše otázky reagovat ve svém závěrečném slově.

Další přihlášky do všeobecné rozpravy nemám, takže ji končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Přihlášky nemám, takže podrobnou rozpravu končím. Prosím, aby se slova ujal pan ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně a poslanci, začnu od konce, od dotazu pana poslance Vávry. Ano, je pravda, že na jižní Moravě ve dvou okresech došlo ke zkreslování statistik. Ono upřímně řečeno i v tomto případě platí, že lež má krátké nohy, protože když se pak naváží statistiky policejní na statistiky soudní, statistiky státních zastupitelství, dříve nebo později se ukáže, že v jedněch nebo druhých není něco v pořádku. Pak se pravda projeví. To je jeden z argumentů, proč samozřejmě není pochyb o tom, že celkově statistiky v globále mají vypovídací hodnotu. To, co ukazují trendově, tendenčně, je pravdivé.

Na Moravě šlo - když si vezmete, že celkový počet trestných činů je asi 350 tisíc - řádově o desítky případů. Desítky v řádech statisíců. Samozřejmě celková procenta s tím pohybují velmi velmi málo. Ale právě proto, že tam k tomu došlo, došlo k personálním opatřením. Jak jsem řekl, týká se to vlastně změny na okresním ředitelství české policie Brno-město a okresním ředitelství Hodonín.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP