Začátek schůze Poslanecké sněmovny
23. srpna 2002 v 10.07 hodin

Přítomno: 176 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 4. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůzi jsem svolal na základě usnesení organizačního výboru ze dne 19. srpna. Telegramy vám byly rozeslány téhož dne, pozvánka vám byla včera rozdána přes poslanecké kluby a dnes byste ji měli mít na lavicích.

Požádám vás, abyste se ztišili a abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Paní poslankyně Rujbrová má náhradní kartu č. 2, pan poslanec Urban má náhradní kartu č. 4, pan poslanec Patočka má náhradní kartu č. 5. Ještě jednou vás žádám o větší klid. Dovolte mi, abychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů.

 

Navrhuji, abychom určili pana poslance Petra Bratského a Vladimíra Říhu. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V našem hlasování pořadové číslo 1 bylo přítomno 141 poslanců, pro hlasovalo 130, proti žádný. Konstatuji, že jsme ověřovateli 4. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Petra Bratského a poslance Vladimíra Říhu.

 

Sděluji vám, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci. Je zde uveden Pavel Svoboda, Houzák Josef, Hojda Pavel, Bayerová Marta - pobyt v zahraničí, Černý Alexander, Exner Václav, Grospič Stanislav, Mandík Josef, Šenfeld Josef, Vymětal Karel, Levá Ivana, pro pobyt v zahraničí se omlouvá pan poslanec Krajíček Miroslav, pan poslanec Jiří Papež, Oldřich Vojíř, omlouvá se pan poslanec Jaroslav Zvěřina, paní poslankyně Michaela Šojdrová, omlouvá se pan poslanec Josef Hojdar, pan poslanec Miroslav Svoboda, Libor Rouček, Jan Kavan, pan poslanec Antonín Sýkora, pan poslanec Antonín Seďa. Omlouvá se také pan poslanec Karásek a Ostrý.

Pan poslanec Kühnl má náhradní kartu č. 7.

Paní poslankyně a poslanci, ještě jednou vás žádám o klid.

Omlouvám se panu poslanci Seďovi, kterého jsem omluvil, a on si to nezasloužil.

Obdržel jsem dopis od předsedy vlády Vladimíra Špidly, kterým předložil čtyři návrhy zákonů. Vláda v této souvislosti využila svého práva podle ustanovení § 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu sněmovny, a navrhla, abych vyhlásil stav legislativní nouze. Zároveň jsem byl vládou požádán, abych rozhodl, že vládní návrhy zákonů, které jsme obdrželi jako sněmovní tisky 22, 23, 24 a 25, budou projednány v době vyhlášení stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP