Sněmovní tisk 25
Vl. z. o termínu pro předložení n. z. o SR ČR na rok 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 21. 8. 2002.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 7086025/0 dne 22. 8. 2002.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2002.
  Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 8. 2002 na 4. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 8. 2002 na 4. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 8. 2002 na 4. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 22, usnesení č. 53).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal 25. 8. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 8. 2002.

Zákon vyhlášen 26. 8. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 139 pod číslem 393/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Stav legislativní nouze

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: mimorozpočtové výdaje, návrh rozpočtu, pomoc obětem neštěstí, povodeň, státní rozpočetISP (příhlásit)