Pátek 24. ledna 2003

 

(10.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Jsou to tyto návrhy: za prvé - volit prezidenta republiky tajnou volbou; za druhé - hlasovat o procedurálních otázkách u obou komor samostatně, v případě, že nedojde ke shodnému usnesení, platí, že návrh nebyl přijat; za třetí - vyslovit souhlas s účastí kandidáta, který v tomto případě není členem Parlamentu, a všem třem pak udělit slovo, požádají-li o to.

Proto navrhuji, abychom nyní rozhodli o účasti kandidáta na této společné schůzi obou komor. Znovu prosím, aby byl zjištěn počet přítomných senátorů. Děkuji.

 

Táži se, kdo z přítomných senátorů je pro to, aby se kandidát na úřad prezidenta republiky mohl zúčastnit společné schůze obou komor Parlamentu. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 2 z počtu přítomných 80 senátorů pro hlasovalo 79, proti žádný. Senát tedy s tímto návrhem vyslovil souhlas.

 

Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných poslanců.

 

Táži se, kdo z přítomných poslanců je pro návrh, aby se kandidát na úřad prezidenta mohl účastnit společné schůze obou komor. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 2 z přítomných poslanců 199 pro hlasovalo 199, proti žádný. Poslanecká sněmovna s tímto návrhem vyslovila souhlas.

 

Já konstatuji, že jsme rozhodli, že se kandidát na úřad prezidenta České republiky, který není členem Parlamentu, může zúčastnit společné schůze obou komor.

 

Vážení kolegové, nyní přistoupíme k druhé volbě prezidenta republiky. Návrhy kandidátů na úřad prezidenta byly společné volební komisi Poslanecké sněmovny a Senátu předány v zákonné lhůtě 48 hodin přede dnem volby. Z těchto návrhů byly vytvořeny všechny sněmovní tisky - 174, 179, 180, 181, 182, 183 - a pak senátní tisky - 25, 27, 28, 29, 30 a 31, které nám byly rozdány předem.

Společná volební komise na své dnešní schůzi ověřila, že kandidáti na úřad prezidenta republiky Václav Klaus, Jaroslava Moserová a Miloš Zeman splňují podmínky volitelnosti podle článku 57 Ústavy České republiky.

Žádám určené ověřovatele, aby se dostavili k předsednickému stolu a vylosovali pořadí kandidátů, v jakém budou vystupovat, požádají-li o slovo. Prosím ověřovatele. (Probíhá losování.) Václav Klaus, Jaroslava Moserová a poslední Miloš Zeman. Děkuji.

Stejně jako při první volbě navrhuji, aby volba prezidenta republiky byla provedena tajným hlasováním.

Otevírám rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby. Jako první navrhuji, aby vystoupili kandidáti na úřad prezidenta republiky dle pořadí, které jsme právě vylosovali. V tuto chvíli bych - pokud o to požádá - udělil slovo panu Václavu Klausovi.

 

Poslanec Václav Klaus: Vážené poslankyně, vážené senátorky, vážení poslanci a senátoři, k volbě prezidenta České republiky se dnes scházíme již podruhé. Minulý týden jednoznačný výsledek nepřinesl, a jak už to bývá, reakce veřejnosti na naše neshodnutí se na budoucí hlavě státu byly velmi různorodé. Od věcných a chápavých až po vzrušené a kritické. Jako objekt a zároveň i subjekt této první volby necítím sebemenší oprávnění vyslovovat o ní jakýkoli silný soud, a už vůbec ne nějaký odsudek. Její průběh naprosto přesvědčivě ukázal, že je náš Parlament plně vyspělým, a proto komplikovaným organismem, že jej tvoří individuality, které přesně v duchu ústavy projevují svou suverénní svobodnou vůli a přitom neskrývají, že je i pro ně v historii naší země první skutečná a předem nerozhodnutá volba prezidenta věc složitá, obtížná a odpovědná.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP