Pátek 24. ledna 2003

 

Začátek společné schůze Poslanecké sněmovny a Senátu
24. ledna 2003 v 10.05 hodin

Přítomno: 81 senátorů a 200 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní senátorky, vážené paní poslankyně, vážení páni senátoři a páni poslanci, vážení členové vlády a všichni milí hosté. Zahajuji 2. společnou schůzi obou komor Parlamentu ve Španělském sále Pražského hradu a vítám vás. Tuto schůzi jsem svolal k druhé volbě prezidenta republiky a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 17. ledna 2003.

Milé kolegyně a vážení kolegové, připomínám, že jednání společné schůze obou komor se řídí příslušnými ustanoveními jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Volbu prezidenta republiky upravuje Ústava České republiky a podrobnosti stanoví volební řád, který je uveden v příloze našeho jednacího řádu. Prosím vás, abyste se do rozpravy hlásili pokud možno písemně. V sále jsou přítomni skrutátoři, kteří vám nabídnou přihlášky do rozpravy a zprostředkují předání předsedajícímu.

Tak jako na první schůzi budeme i dnes hlasovat zdvižením ruky. Nejprve budou vždy hlasovat senátoři a pak poslanci. Výsledky hlasování budou zjišťovat skrutátoři. Aby skrutátoři mohli zjistit výsledky hlasování, znovu vás prosím, abyste zdviženou ruku nechali nahoře dostatečně dlouho.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili z řad ověřovatelů senátora Karla Tejnoru a z řad ověřovatelů Poslanecké sněmovny paní poslankyni Ludmilu Brynychovou a poslance Miroslava Kalouska. Ptám se vás, jestli má někdo nějaké jiné návrhy. Jestli ne, tak můžeme hlasovat. Nejdříve poprosím, aby byl zjištěn počet přítomných senátorů. Děkuji. Můžeme hlasovat.

 

Táži se senátorů, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůzi byli senátor Karel Tejnora, poslankyně Ludmila Brynychová a poslanec Miroslav Kalousek. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1 z počtu přítomných 79 pro hlasovalo 78, proti nikdo. Senát vyslovil s tímto návrhem souhlas.

 

Nyní prosím, aby byl zjištěn počet přítomných poslanců. Děkuji.

 

Nyní se táži poslanců, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůze byli senátor Karel Tejnora, poslankyně Ludmila Brynychová a poslanec Miroslav Kalousek. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 1 z počtu přítomných 199 poslanců pro hlasovalo 198, proti nikdo. Poslanecká sněmovna také vyslovila s návrhem souhlas.

 

Já konstatuji, že ověřovateli 2. společné schůze obou komor Parlamentu byli určeni senátor Karel Tejnora, poslankyně Ludmila Brynychová a poslanec Miroslav Kalousek.

 

Omluvu neúčasti jsem žádnou neobdržel, takže, milé kolegyně a kolegové, předkládám vám nyní procedurální návrhy, na kterých jsme se shodli při první volbě a u nichž panuje politická shoda i pro volbu druhou.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP