(14.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Je zde tedy jeden návrh na přerušení, druhý návrh na usnesení, které tady zaznělo.

Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí.

Chtěl bych si to jenom ujasnit. Pan poslanec Mlynář navrhuje přerušení před ukončením podrobné rozpravy. Pak je tedy nutné, abych dal hlasovat o návrhu neprodleně. Dovolíte-li, přilákám znělkou naše kolegy a budeme hlasovat o návrhu na přerušení do doby, než bude projednán ve sněmovně bod 177.

Já vás sice rád odhlásím, ale myslím si, že jsme se tady teď sešli ve stejné sestavě jako před chvilkou. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o návrhu na přerušení tohoto bodu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 106 z přítomných 149 pro 59, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý návrh vznesl pan místopředseda Langer. Zopakuji jeho přesné znění:

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že v tuto chvíli nejsou splněny podmínky pro odvolání jednotlivých členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 7 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a proto nenavrhuje předsedovi vlády České republiky odvolání žádného člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání."

Jenom jsem zrekapituloval tento návrh. Dále probíhá podrobná rozprava. Paní poslankyně Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane předsedo, nehlásím do podrobné rozpravy. Chtěla bych zpochybnit hlasování č. 106. Hlasovala jsem pro a na záznamu je u mého jména křížek.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, chybělo 25 hlasů, a já bych férově považoval za vhodné, abyste řekla, že chcete pro stenozáznam říci, že jste chtěla hlasovat jinak. To bych považoval za férové, ale nevím, jestli toto je v pořádku, nezlobte se. Opět to říkám bez souvislosti s mým názorem na výsledek tohoto hlasování.

Paní poslankyně trvá na zpochybnění tohoto hlasování? (Souhlas.) Dobře. Opravdu to nepovažuji za čisté, ale dám o tom hlasovat.

 

Kdo jste pro návrh na zpochybnění hlasování paní poslankyní Orgoníkovou, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 107 z přítomných 149 pro 67, proti 46. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím o další návrhy. Pan poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážení kolegové, v souladu s tím, co jsem řekl, podávám návrh usnesení, které by znělo:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky podle § 6 odst. 3 zákona o rozhlasovém a televizním vysílání navrhuje předsedovi vlády České republiky odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání."

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Myslím si, že teď všichni rozumíme dvěma zcela protikladným návrhům, z nichž jeden nenavrhuje, druhý navrhuje. Dám o nich hlasovat v pořadí, jak byly předneseny.

Pan předseda klubu ČSSD.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych požádat o přestávku 20 minut na poradu klubu sociální demokracie. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, chtěl jsem přednést ještě jeden návrh, a to podmíněný k návrhu pana kolegy Langera. Pokud nebude přijat, aby se Poslanecká sněmovna usnesla na tom, že přikazuje tuto záležitost komisi pro sdělovací prostředky, aby návrh na odvolání členů rady projednala komise pro sdělovací prostředky a jako samostatný bod na další schůzi předložila své stanovisko.

 

Předseda PSP Václav Klaus: V případě, kdy nebude přijat návrh pana poslance Langera. Ano, rozumím tomu.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD požádal o přerušení jednání na 20 minut, čili do 14.55 hodin. Přerušuji do této doby schůzi Poslanecké sněmovny.

 

(Jednání přerušeno ve 14.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP