Stenografický zápis 39. schůze, 18. října 2001


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ladislav Šustr
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 9.55 hodin)
(Jednání pokračovalo v 10.15 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


184. Návrh nového časového harmonogramu projednávání nového vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Poslanec Vlastimil Tlustý


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 11.01 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 11.20 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ivan Pilip


28. Návrh poslanců Karla Sehoře, Jaroslava Plachého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 824/ - druhé čtení

Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Pavel Němec
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.31 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 13.48 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


29. Vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 837/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Kučera st.
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Marek Benda
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Pleva


30. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /sněmovní tisk 868/ - druhé čtení

Senátor Emil Škrabiš
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Jaroslav Pešán
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 15.47 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


182. Ústní interpelace

Poslanec Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vladimír Doležal
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vladimír Doležal
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Karel Vymětal
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Karel Vymětal
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 16.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Václav Exner
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Václav Exner
Poslanec František Pejřil
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 18.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP