(14.50 hodin)
(pokračuje Beneš)

Já si myslím, že zákon, tak jak byl předložen vládou do sněmovny, se snažil vyřešit celkem několik věcí, a při projednávání ve sněmovně jsme o tom hovořili. Myslím, že si na to všichni pamatujeme. Chtěl řešit majetek státu. Upozorňuji, že majetek státu se nám sem vrátil ve velmi nepříjemné poloze těsně před parlamentními prázdninami, těsně předtím, než účinnost zákona měla nastolit některé majetkové převody. Ti z vás, kteří sledují, jakým způsobem se s tím vláda vyrovnala, mi jistě dají za pravdu, že zpráva vlády o tom, jak řeší onen převod majetku státu na sportovní oddíly - schválně jsem si vybral jen sportovní oddíly - není zdaleka taková, jak si někteří poslanci představovali. Rozhodně to není tak, jak si představoval např. pan poslanec Šustr, který mi napsal dopis, abych se věnoval této problematice trochu více, což jsem dělal i předtím. To za prvé.

Za druhé, vláda chtěla řešit zákon o kondominiu. Předložila návrh tak, jak jej předložila, Poslanecká sněmovna přijala taková ustanovení, jaká přijala. Ano, část sněmovny nebyla spokojena a obrátila se k Ústavnímu soudu. Její názor se ukázal jako irelevantní, prostě proto, že Ústavní soud rozhodl, že tato stížnost není oprávněná. Může se mi to líbit nebo ne, nicméně to musím konstatovat, neboť mi nic jiného nepřísluší.

Konečně za třetí. Poslanecká sněmovna chtěla řešit i problém, kterému se říká neochota družstev převádět družstevní byty na fyzické osoby, které o byty v majetku družstva projeví zájem. Toto jsme řešili a já jen upozorňuji, že ze tří záměrů se nám sem druhý vrací. Já myslím, že předkladatelka, paní poslankyně Rujbrová, si dala za cíl opravdu vyřešit pouze technickou záležitost, ve které panuje všeobecná shoda, zatímco názory na řešení oné právnické osoby jsou rozlišné. Já myslím, že není nic nového, když řeknu, že náš přístup byl vždy založen - mluvím za ODS a jsem si vědom, že opět třeba prohraji hlasování - na dobrovolnosti právnické osoby. Nebo chcete-li obráceně - jsou-li majitelé bytů schopni se domluvit jinak, tak proč bychom jim měli definovat nějakou novou právnickou osobu? Samozřejmě souhlasím s tím, že tam, kde není možné dohody dosáhnout, je třeba řešit věc legislativou, ale až v tom případě, kdy lidé nejsou schopni a ochotni se domluvit.

Druhou věcí je registrace. Ano, můj předřečník zde zmínil, že to byla Poslanecká sněmovna, která reagovala na vládní návrh, a že registraci u obchodních soudů navrhla Poslanecká sněmovna, že k této změně došlo v Poslanecké sněmovně. Jen upozorňuji, že ve vládním návrhu byl nový institut zřízení na okresních úřadech a že v této Poslanecké sněmovně už dva roky neříkáme nic jiného než "prosím vás, už nám nepředkládejte převádění nových kompetencí či zřizování nových kompetencí na okresní úřady". Nebylo to tedy nic, co by bylo pro vládu nečekané. Jen konstatuji, že s tím se mohla naprosto v pohodě vyrovnat i vláda.

A konečně za třetí, a o tom mluvila paní poslankyně Horníková, to byla lhůta, kdy vlastně začnou platit nepříjemná ustanovení vyplývající ze zákona. Nemohu udělat nic jiného než poprosit ctihodnou sněmovnu, aby velmi pečlivě posuzovala předložené návrhy. Jen chci upozornit, že v tuto chvíli máte ve svých schránkách tisk č. 1031, pracovně nazvaný "Bláha - Snítilý", který posloužil v našem výboru pro základ projednávání. Musím se přiznat, že jsem byl trochu šokován, jak rychle náš výbor dospěl k závěru. Přečtu jednu větu z onoho sněmovního tisku, který je současně také usnesením našeho výboru. Týká se to čl. II, přechodná ustanovení, bod 4: "Bylo-li společenství zapsáno do obchodního rejstříku... atd., považuje se dnem účinnosti tohoto zákona společenství za zapsané v rejstříku společenství podle § 10 tohoto zákona." Pokud vám tato věta připadá nesmyslná, konstatuji, že tato věta nesmyslná je. Tato věta je nesmyslná ve sněmovním tisku, je nesmyslná v usnesení výboru. Je mi to velmi líto, ale byl bych rád, abychom když tak hledali minimální změny tak, abychom přijali normu, která bude alespoň smyslná.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Doporučil bych malou opravu - smysluplnou novelu. V případě smyslné novely bychom se mohli dostat do potíží, třeba i do konfliktu se zákonem. Bylo by to ohrožování mravní výchovy dospělých.

Slovo má pan kolega Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já budu mluvit klidnějším hlasem než můj předřečník. Dovolte mi, abych jen glosoval dva momenty z vystoupení paní poslankyně Horníkové.

Všeobecně je velmi těžké na shnilý strom naroubovat míšeňská jablíčka. Prostě zákon č. 103 vyplynul z mylného zákona č. 72, o kterém všichni víme, že měl pod čarou napsáno politické zadání - likvidace družstev. Na shnilý strom se nedá roubovat bůhvíco. Přiznávám, že zákon č. 103 byl velice přísný. To přiznávám. Návrh novely se snaží tuto přísnost odstranit.

Souhlasím s paní poslankyní, že po volbách zde bude sedět jiná vláda, že nový sociálně demokratický premiér si vybere možná nové tváře. To mu nikdo z nás nemůže upřít. Chtěl bych ale této vládě také popřát, jako to udělala paní zpravodajka, aby vypracovala komplexní novelu zákona č. 72. Dámy a pánové, komplexní novela zákona č. 72 však nemůže být nic jiného než kondominium a kondominium není nic jiného než povinná právnická osoba.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Právnická osoba ano, povinná rozhodně ne.

Kdo další se hlásí do rozpravy? Pan ministr Lachnit. Prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Dobré odpoledne. Děkuji, pane předsedající, za udělení slova. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás dlouho nezdržoval a z tohoto místa odmítl veškeré invektivy směřující k tomu, že vláda a resort Ministerstva pro místní rozvoj nic neudělaly v této věci. Naopak, všichni naši pracovníci, odborně schopní tento problém řešit, spolupracují na těchto novelách. Já jsem rád, že si někteří poslanci v této sněmovně uvědomují, že cestou poslanecké iniciativy je možno věci zlepšovat a urychlovat.

Stínovému ministrovi bych řekl, že se asi neshodneme v pohledu na formu družstevního vlastnictví. Nebudu zbytečně opakovat věci, které už tady vysvětlili jiní poslanci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP