(11.40 hodin)

(pokračuje Výborný)

To nemusí být právě nejrozumnější krok. Vždyť přece dobře víme, že zakrátko budeme projednávat komplexnější návrh novely volebního zákona, ten návrh, který bude vycházet také z nálezu Ústavního soudu, o němž se je třeba ještě politicky dohodnout. Víme, že v Senátu pokusy o dohodu intenzivně probíhají. I při projednávání tohoto následného volebního zákona, resp. jeho novely jistě budeme diskutovat také to, co dnes navrhuje paní poslankyně Rujbrová. Nevidím důvodu, proč bychom toto měli projednávat separátně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Mám přihlášené další. Vyčkáte, pane poslanče? (Reakce.) Dobře. Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Nerad zneužívám práva přednostního vystoupení. Budu jen reagovat na to, co říkal kolega Výborný.

Myslím si, že právě propuštění do druhého čtení dává jakousi možnost, abychom v případě, že se nedohodneme na jednáních, která byla zatím čtyři, a pokroku valného není, u pana předsedy Senátu, že bude vůbec nějaká norma, na které bude možno pracovat, aby se volby v červnu roku 2002 vůbec mohly konat, protože současný volební zákon po nálezu Ústavního soudu je pro organizování voleb nepoužitelný. Takže stejně jako ostatní prosím o propuštění do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další je přihlášen pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, vážené shromáždění, souhlasím s kolegou Výborným v tom, že jde o změnu relativně jednoduchou. Souhlasím s ním i v tom, že jde o změnu při této jednoduchosti významnou. Pokud jde o ostatní věci, nesouhlasím s ním.

Samozřejmě o argumentech bychom mohli diskutovat dlouho a k jednotnému názoru nedospějeme, protože žádný jednotný matematicky zjistitelný závěr tu možný není. Je to věc různých přístupů. Jenom bych chtěl říci, že nejenom u nás, ale i v řadě dalších demokratických zemí se potýkají s problémem klesající účasti občanů ve volbách. V tomto směru otázka volebního dne jistě není rozhodující skutečností, ale je to něco, co účast ve volbách buď může podporovat, anebo oslabovat. Chci říci a myslím, že je dobře, abychom i takto v řadě věcí, které přijímáme, uvažovali.

Když se jednalo minule o úpravě volební doby, byl jsem pro novou úpravu tak, aby volby byly v jeden den a v neděli. Ale po zkušenostech si myslím, že je vhodné, abychom se vrátili k předchozímu řešení. Na rozdíl od kolegy Výborného si nemyslím, že by to byla tradice jenom ze starého režimu, která by nás měla vést k tomu, abychom od ní upustili. Když jsme připravovali první svobodný volební zákon na jaře 1990, velmi jsme vážili, jak má být stanoven volební den, a vědomě jsme tehdy stanovili volební den tak, jak byl až dosud, kromě změny, kdy jsme tak učinili minule. V tomto směru jsem pro to, abychom myšlenku návrhu, který tady paní poslankyně Rujbrová jménem navrhovatelů předložila, podpořili.

Čím si nejsem jist, je způsob přijetí této změny. Momentálně kromě asi 30 obcí nikde obecní volby v blízké době být nemají. Z tohoto hlediska si nemyslím, že je nutné rychle tuto změnu provést. Sám nemám konkrétní návrh. Dával bych přednost tomu, abychom o tom ještě společně uvažovali, jak to udělat, protože si nemyslím, že je nezbytné tuto dílčí změnu promítat do zákona o krajských volbách, který teď jediný platí. Pokud jde o zákon o volbách do Parlamentu, ten v nějaké podobě platí starý, ale to je teoretický problém, který tu teď nechci řešit. Dával bych přednost tomu, kdyby se tato věc přerušila a projednávala spolu i se zákonem o volbách do Parlamentu a zákonem o volbách do obcí. Potom by v té souvislosti bylo možné promítnout změnu i do zákona o krajských zastupitelstvech.

Jinak jsem rád, že paní poslankyně Rujbrová zde uvedla problém nekonání voleb do obecních zastupitelstev tam, kde nejsou dnes podle zákona v podstatě řádně fungující orgány. Je to myslím vážný problém. Měli bychom se zamýšlet nad řešením nebo bychom měli žádat o ministra vnitra, aby přišel s určitým řešením, protože si myslím, že i za daného stavu, pokud jde o platné volební zákonodárství, otázka řešitelná je a volby by se v těchto obcích neměly dále odkládat.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili vy jste nenavrhl přerušení, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Dal jsem to jako podnět.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako podnět. Aha. Pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, máme před sebou zcela jednoznačně technickou normu. Pan poslanec Výborný dával návrh na zamítnutí a upřímně řečeno by se chtělo říci, ano, pojďme podpořit zamítnutí prostě proto, protože zákon o volbách do Parlamentu zde budeme mít velmi brzy, prostě proto, že zákon o volbách komunálních zde budeme mít také velmi brzy. Ale ten, kdo se zúčastnil alespoň jednoho jednání svolávaného předsedou Pithartem, tak mi dá naprosto zcela jednoznačně za pravdu, že věci, které jsou úplně technické, se stávají úplně zásadními politickými věcmi a obráceně. Jako by spíše byla nevůle než vůle.

Já si proto myslím, že zamítnutí, které je naprosto logické v kontextu, že se budeme muset zabývat těmito věcmi, tak v tuto chvíli se stává - teď řeknu - jakoby zamítnutím politickým, a já bych byl rád, abychom z toho udělali řešení technické. Samozřejmě jeden pohled je, že dvoudenní volby jsou volby ekonomicky méně nákladné. Jenom upozorňuji, že v žádném případě o 50 %, ale zhruba si troufám odhadnout asi o 10 až 20 %, a poprosím pana ministra vnitra, aby nechal udělal odhad, a když tak mě vypeskoval za můj špatný odhad. Nicméně si troufám říci, že v intervalu, který jsem naznačil, se pohybovat budeme. To je jeden mýtus, který není důvodem pro volby jednodenní.

Druhý mýtus - a zde se přidávám k panu poslanci Radkovi Martínkovi - je jakoby menší zatížení, ale já jsem také pozoroval některé své kolegy, kteří v půl třetí ukončili práci ve volební komisi a na rozdíl ode mne, pana poslance, oni ráno šli do práce. Já teď uvádím, že neděle jenom z ohledu na ty, kteří sedí ve volebních komisích, je nešťastná, a říkám na rovinu, že jsem také byl ten, který neděli v podstatě podporoval.

Máme-li vést debatu technickou, debatu, zda volby mají být jednodenní, zda mají být jednodenní opravdu pouze v neděli, tak si myslím, že bude dobré, když tento návrh nezamítneme a absolvujeme pouze debatu technickou, a já za sebe slibuji, že nedám žádný jiný návrh, který by se týkal něčeho jiného než vlastního samotného dne konání voleb.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Benešovi. Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, tak rozpravu končím.

Budeme muset hlasovat o návrhu pana poslance Výborného, který navrhl zamítnutí tohoto návrhu. Ano, já vás samozřejmě odhlásím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

Padl zde návrh na zamítnutí tohoto návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP