(11.20 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Koháčka.

 

Poslanec Petr Koháček: Děkuji. Opakuji návrh, který jsem řekl ve své zpravodajské zprávě. Navrhuji přerušení projednávání tohoto bodu před ukončením obecné rozpravy a odročení jeho projednávání na dobu předložení vládního návrhu nového zákona o zbraních a střelivu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Prosím.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil ke stanovisku svého kolegy předřečníka.

Tato novela nenavrhuje držení loveckého lístku jako podmínku pro vydání zbrojního průkazu skupiny C. To v současné právní úpravě je stanoveno. Jestliže by v rámci novely mělo být toto vypuštěno, tak by to byla jedna z obran proti pytláctví. Právě obráceně sněmovna zhruba před dvěma lety přijala toto opatření vzhledem k tomu, že občan mohl získat zbrojní průkaz skupiny C, aniž byl držitelem loveckého lístku, mohl úspěšně chodit v přírodě v revírech a neporušoval žádné právní ustanovení. Takže tato novela nezavádí tuto proceduru, tato procedura už byla přijata - jak jsem se zmínil - před dvěma lety a my navrhujeme, aby při vydávání nových zbrojních průkazů, popř. žádosti o prodloužení zbrojního průkazu skupiny C byl žadatel povinen předložit potvrzení o pojištění. To je všechno.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Ne-li, rozpravu končím a budeme hlasovat. (Poznámky poslance Koháčka.) Přerušit projednávání před ukončením rozpravy navrhl pan poslanec Koháček, odročit a spojit projednávání tohoto návrhu s vládním návrhem zákona o střelných zbraních.

Já vás odhlásím, prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Koháčka na přerušení projednávání tohoto návrhu zákona a na odročení do projednávání vládního návrhu zákona o střelivu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 138 poslanců 66 pro, 62 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy končím rozpravu a budeme pouze hlasovat o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Ne-li, dám o tomto návrhu hlasovat.

 

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 144 poslanců 132 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme skončili projednávání bodu 43. Dostáváme se k bodu 44, což je

 

44.
Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,
a zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 850/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 850/1. Prosím pana poslance Kvapila a Šafaříka, aby umožnili jednání. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, tisk 850 obsahuje návrh skupiny poslanců na novelizaci hned tří zákonů, a to volebních zákonů - zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, a zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích. Tento návrh neobsahuje řadu sporných ustanovení, která jsme zde diskutovali např. při projednávání a odmítnutí posledního vládního návrhu na novelizaci zákona o volbách do zastupitelstev v obcích. Řeší tematicky pouze jednu jedinou otázku, a to otázku volebního dne.

Když jsme před rokem projednávali tzv. volební zákony, byli jsme vedeni snahou zjednodušit a zlevnit volební proces a posunout rozsah konání voleb pouze na jeden jediný den. Učinili jsme tak v přesvědčení, že občané, kteří chtějí svoje volební právo realizovat, tak učiní i ve zkráceném časovém rozsahu a že zamezíme situacím, ke kterým docházelo v některých zejména malých obcích, kdy okrskové volební komise marně vyčkávaly ve svých volebních místnostech, přestože všichni občané obce již odvolili.

Mám za to, že krajské a senátní volby na podzim minulého roku potvrdily, že jsme se v tomto předpokladu do jisté míry mýlili. Zúžení rozsahu konání voleb na jeden den, a navíc na neděli, vedlo k neúměrnému zatížení jak členů okrskových volebních komisí, tak celého státního aparátu, který se na volbách podílel. Podotýkám, že pokud jde např. o členy okrskových volebních komisí, fakticky v řadě případů odcházeli z volebních místností přímo do svých zaměstnání.

Není to tak často. Nemyslím si, že právě toto by bylo významné, ale co vidím jako nejpodstatnější, je otázka zájmu občanů o volby jako takové. Nízká účast občanů v krajských podzimních volbách podle mého přesvědčení byla zčásti vyvolána právě skutečností, že volby byly realizovány pouze jeden den, a navíc v nešťastně volenou neděli. Jako velmi nízký se jevil i zájem občanů o výsledky voleb. Není to s podivem za situace, kdy volební výsledky byly našimi médii prezentovány v nočních hodinách, kdy většina lidí před pracovním dnem již neměla možnost toto sledovat.

Smyslem našeho návrhu je tedy pouze jediné. Vrátit se k předcházející právní úpravě, to znamená k rozložení voleb ve stejném časovém - teď mám na mysli hodinovém - rozsahu, ale do dvou dnů, pátečního odpoledne a sobotního rána. Podotýkám, že jsme připraveni diskutovat i o variantě jednoho volebního dne, kterým by ovšem nebyla neděle.

Skutečnost, že v této chvíli naším návrhem je do jisté chvíli otevřen i zákon 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, nám navíc dává další možnost. Víme, že odmítnutím vládní novely zákona o volbách v této chvíli kolem třiceti obcí marně čeká na možnost zvolit si nově svá zastupitelstva. Jsem přesvědčena, že diskuse o vládní předloze -

(Do diskusního příspěvku vstupuje předseda PSP Václav Klaus: Promiňte, paní poslankyně, já bych prosil dva pány Svobody, jestli by mohli umožnit normální jednání ve sněmovně.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP