(16.30 hodin)

(pokračuje Beneš)

Vážené dámy, vážení pánové, co může sněmovna? Může sněmovna rozšířit okruh těch lidí, kterým bude ze státního rozpočtu z nějakých obligací pomoženo? Může to udělat sněmovna v této konkrétní kauze? Pak ale sněmovna musí říci, že toto bude nějaké systémové řešení.

Za sebe říkám, že státní rozpočet této země, ani tento, ani ty budoucí, není tak bohatý, aby mohl vyřešit všechny případy, které by mohly nastat, které jsou srovnatelné s H-Systémem. Dnes se zabýváme H-Systémem, pan poslanec Filip tady hovořil o doudlebské záložně. Každý z nás najde nějaký podobný případ. Vážené dámy, vážení pánové, velmi upozorňuji, abychom před zaplněnými galeriemi neslibovali něco, co je nesplnitelné.

A na závěr dovolte, abych se omluvil jednomu svému kolegovi z našeho poslaneckého klubu. Nemohu hlasovat pro odškodnění klientů H-Systému. Prostě není to možné. A současně bych mu také chtěl poděkovat, že mi ukázal smlouvu, kterou on sám podepsal. Myslím si, že ten, kdo si tu smlouvu přečte, tak se více než zarazí a popřemýšlí nad tím, jak hluboké je právní povědomí nás všech. Sám jsem samozřejmě také udělal určité chyby a musím se přiznat, že jsem měl štěstí, že mě to tolik nestálo.

Ještě jednou, ne teď, pane předsedající, dámy a pánové, ctěná galerie, velmi se omlouvám, ale můžeme přispět k tomu, aby tlakem na vládu, aby tlakem na exekutivu byly kroky činěny v souladu s právním řádem. Nesmíme zasahovat do jednání orgánů činných v trestním řízení, protože bychom dopustili něco, co doufám nikdo z nás dopustit nechce. Něco, co už tady jednou bylo. Můžeme maximálně jednat o způsobu odškodnění, ale já za sebe, ctěná galerie, ještě jednou říkám, že nemohu hlasovat, neboť si nemyslím, že tato země má dostatek finančních prostředků v rozpočtu, aby tak učinila ne v této kauze, kde bych třeba možná chtěl, ale v dalších a dalších.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Benešovi. Nyní uděluji slovo panu kolegovi Kvapilovi, připraví se pan poslanec Jičínský, Sobotka a Dundáčková.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Nechci zde pokračovat v exhibici kolem H-Systému, ale protože pan premiér se snažil mě zde do této kauzy nějakým způsobem vtahovat, tak musím reagovat.

Pan premiér řekl, že jsem doporučoval starostům plošné rozšíření H-Systému po celé republice. K tomuto pár slov. V září roku 1996 jsem se stal prvním náměstkem ministra hospodářství pana Schneidera. Mimo jiné jsem měl na ministerstvu na starosti problematiku bydlení a samozřejmě jako novému náměstku se mi představilo mnoho firem a mnoho projektů a mezi nimi i H-Systém. Od spousty těchto firem jsem byl častokrát žádán o různou mediální či nějakou propagační podporu. Rád bych řekl, že jsem vždy takovéto požadavky striktně odmítal, protože jsem byl přesvědčen, že to v žádném případě není role politiků a oni nemohou posuzovat nějaké podnikatelské záměry, a také nevím, že bych v případě H-Systému z této své zásady udělal nějakou výjimku. Proto si opravdu rád počkám na záznam z toho údajného aktivu starostů, o kterém zde pan premiér hovořil, kde jsem měl doporučovat plošné rozšíření H-Systému. Jsem přesvědčen, že v tomto případě pan premiér odvádí pozornost a kalí vodu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo uděluji panu kolegovi Jičínskému, připraví se pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, pokud jde o věcnou stránku této zvláštní kauzy, kterou jsme si uchystali v předvánočním čase, k tomu se podstatným způsobem vyjádřili členové vlády, k tomu hovořit nechci.

Chci jen hovořit o tom, že se mi zdá, že skutečně málo přemýšlíme o tom, proč si nás lidé neváží, proč je znechucení z politiky. Ale když slyším pana Kühnla, který řekne na základě nepotvrzených obvinění, že to, že někdo měl vedlejší pracovní poměr, pokud ho měl, že tím financoval sociální demokracii, tak vážení kolegové, přece jenom bych byl rád, kdybychom si tohoto sněmu více vážili a chovali se s jistou dávkou důstojnosti a vážnosti, protože tento způsob projednávání věci skutečně nepřispěje k tomu, že ve veřejnosti bude dojem, že se zabýváme věcmi vážnými.

O tom, jak to bylo z minulosti, víme všichni. Vladimír Špidla tu citoval jeden výrok jednoho z těch, kterým se říká otcové privatizace, Tomáše Ježka. On má ještě jiný výrok, který byl pro tu dobu také příznačný: Museli jsme zhasnout, aby nebylo vidět, co se děje, a teprve potom jsme se mohli starat o právní věci. Proto je to tak, jak to je. Tato smutná záležitost je jen jednou z mnoha věcí, které se staly, a už tady bylo řečeno, proč se ani v minulosti s nimi nic nedělo.

Pan poslanec Beneš tady obvinil premiéra jako předsedu strany, který přišel s akcí "čisté ruce", že chce kriminalizovat politiku. Myslím, že tady jde o něco jiného. Bohužel výsledky nejsou dost velké, protože řada právních předpisů byla tak špatná, že skutečně neumožňují postihnout některé věci, které by postiženy býti měly z hlediska elementárních zásad morálky, obchodu atd. Kromě toho víme sami dobře, že jakmile běží čas, tak mizejí stopy, papírové důkazy, svědci atd. V tomto směru tedy nejsem tak optimistický, že se tolik z té minulosti dá vyšetřit i při sebevětším úsilí orgánů, které se vyšetřováním těchto věci zabývají. Ale měli bychom být elementárně poctiví v tom směru, že zde nejde o kriminalizaci politiky ani o kriminalizaci ekonomiky, ale že tu jde o vnášení pořádku tam, kde ten pořádek by býti měl, pokud to smutné dědictví chceme za sebou opravdu nechat a vyrovnat se s ním.

Ale jak tomu přispívá takové projednávání věcí, kde z nepatrných novinářských zpráv se vyvozují tak dalekosáhlé závěry? Zdá se mi, že to opravdu není důstojné předsedy klubu strany, která má ve svém štítu, nebo aspoň si to tak napsala, "normální je nelhat". To si myslím, že s tímto heslem to opravdu nekoresponduje.

(Tleskají poslanci sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dostal jsem písemnou přihlášku pana kolegy Šuláka. Musím se zeptat, zda chce uplatnit své přednostní právo, protože podle jednacího řádu by měl vystoupit dříve než pan kolega Sobotka. (Nechce.) Takže pan kolega Sobotka, poté vy.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové. Domnívám se, že je nutno položit si otázku, proč kolegové z Unie svobody navrhli tento bod na dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Jsou tady dvě možnosti. Buď tento návrh podali proto, že chtějí pomoci klientům H-Systému, anebo tento návrh podali proto, že chtějí skandalizovat vládní politickou stranu.

Domnívám se, že z rozpravy, tak jak tady zazněla ze strany kolegů, kteří tento návrh podali a jeho zařazení podpořili, že se jedná o to, že usilují především o to, skandalizovat vládní politickou stranu, a už se ani vůbec nesnaží navrhovat nějaké konkrétní návrhy, které by vedly k tomu, aby těmto lidem, kteří ztratili v H-Systému finanční prostředky, bylo nějakým způsobem pomoženo. Obávám se, že tady opět dochází k tomu, že určitá skupina občanů se stává rukojmími politické hry, a vy jste, pánové z Unie svobody, využili tragédie těchto lidí k tomu, abyste rozehráli vlastní politickou hru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP