Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
12. prosince 2000 v 10.03 hodin

Přítomno: 179 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, zahajuji devátý jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně oznámili, kdo žádá o vydání nové karty. Mám zde první zprávu - pan poslanec Martin Starec náhradní karta č. 2.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Boháčková Jarmila - nemoc, Černý Karel - nemoc, Klas Jan - pozdější příchod - závažné důvody, Sehoř Karel - účast na zasedání městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, Štěpová Vlasta - zasedání politického výboru Rady Evropy v Rize, Oldřich Vojíř - zahraniční cesta, Payne Jiří - nemoc, Miroslava Němcová - zasedání výboru Rady Evropy a Svatomír Recman - také zastupitelstvo ve Frýdku-Místku. Dále se omlouvá paní poslankyně Taťána Jirousová, která uvízla někde v dopravních problémech.

Z vlády je omluven na dnešní jednání pan Miroslav Grégr - od 11 hodin přijetí zahraniční oficiální návštěvy, pan místopředseda Jan Kavan - účast na jednání premiéra v Rakousku a Pavel Rychetský - účast na jmenování soudců prezidentem republiky.

Chtěl bych vás informovat o zbývajících bodech, které nám dnes zbývají k projednání.

Prvním bodem je č. 63 - Návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů - rozpočtová pravidla - sněmovní tisk č. 610/4, zamítnutý Senátem.

Druhý pevný bod je č. 64 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - sněmovní tisk 615/4, vrácený Senátem.

Dále nám zbývají poslední body, které se týkají voleb: bod 80 - Návrh na volbu veřejného ochránce práv a jeho zástupce, bod 82 - Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, bod 84 - Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, bod 85 - Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení a bod 88 - Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu.

Věřím, že celý blok voleb bude samozřejmě předkládat předseda volební komise pan poslanec Vidím, ale přesto bych se chtěl v této souvislosti zeptat, zda bychom neměli nejprve zařadit bod č. 84, které je jako druhé kolo voleb, všechna ostatní jsou potom jako nová první kola voleb. Takže bychom po bodu 64 začali bodem 84, což je na předsedu dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu.

Program máme schválený od začátku 29. schůze, můžeme tedy okamžitě přejít k projednávání prvního bodu, kterým je

 

63.
Návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku
státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu
splatných v letech 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
/sněmovní tisk č. 610/4/ - zamítnutý Senátem

 

Při této příležitosti, než přistoupíme k projednávání tohoto bodu, vám chci oznámit, že místopředseda Senátu Ivan Havlíček, pověřený výkonem funkce předsedy, nás svým dopisem požádal o umožnění vystoupení senátorů Jaroslava Petříka a Jiřího Rückla, aby mohli odůvodnit stanoviska Senátu. Stanoviska vám byla rozdána do vaší pošty.

 

Budeme tedy hlasovat o souhlasu účasti senátorů na projednávání těchto bodů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 540 z přítomných 129 poslanců hlasovalo pro 113, proti 3. Účast senátorů na projednávání těchto dvou bodů sněmovna schválila.

 

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh, jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 610/5. Vítám mezi námi pana senátora Jaroslava Petříka, který zaujal místo u stolku zpravodajů.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, sněmovna před určitým časem schválila návrh dluhopisového programu, kterým se zvyšuje státní dluh o 29,6 mld. Kč, což je částka odpovídající deficitu státního rozpočtu za rok 1999. Poprvé meritorně jednala Poslanecká sněmovna o tomto deficitu v červenci letošního roku, když projednávala problematiku státního závěrečného účtu za rok 1999.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP