(9.50 hodin)

(pokračuje Klaus)

Přistoupíme nyní k hlasování podle § 97 odstavec 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Chtěl jsem požádal o nastavení potřebného počtu hlasů. To už se stalo. Přednesu tedy návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 537/3.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 319 z přítomných 174 poslanců 118 hlasovalo pro, 53 proti. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přijat.

 

V této chvíli končím nejen projednávání tohoto bodu, ale i stanovený pořad 27. schůze Poslanecké sněmovny. Podotýkám, že budeme pokračovat v přerušené 28. schůzi zhruba za 15 minut technické přestávky na přepnutí hlasovacího zařízení.

Prosím ještě pana předsedu Tlustého, aby pronesl svou připomínku.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, žádám o prodloužení přestávky do 10.30 hodin na svolání poslaneckého klubu ODS:

 

Předseda PSP Václav Klaus: Začneme tedy projednávat přerušenou 28. schůzi v 10.30 hodin.

 

(Schůze skončila v 9.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP