(12.50 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další v řadě je A2, ale jak jsem uvedl v proceduře, předtím hlasování o D40. Zpravodaj doporučuje, pan ministr doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 238. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 190 přítomných pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje návrh A2, kterým se doplňuje nový odstavec do právě přijatého znění § 37. Zpravodaj doporučuje, ministr neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 239. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 190 pro 118, proti 63. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje B1 - zpravodaj doporučuje, předkladatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 240. Kdo je pro návrh B1? Kdo je proti?

Z přítomných 190 pro návrh 183, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh B2 - zpravodaj doporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 241. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 189 pro 114, proti 66. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh C1. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 242. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 188 pro 122, proti 60. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Jsme u dvojice C2 a C3, která obsahuje právě částku 25 tisíc euro, a proto navrhuji, aby následovalo orientační hlasování o částce 25 tisíc euro a 100 tisíc euro.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tedy mezi návrhy C2 a C3 a D 45, 46 a 47. Stanovisko zpravodaje - doporučuje původní vládní návrh.

 

Takže orientační hlasování. Nejprve - zjednodušeně řečeno - o částce 25 tisíc euro.

Zahájil jsem hlasování číslo 243. Kdo je pro tento návrh?

Tento návrh získal podporu 55 přítomných.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Sto tisíc euro jako druhá alternativa z návrhů D45, 46 a 47.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 244. Kdo má souhlasné stanovisko k tomuto návrhu?

Tento návrh získal podporu 129 poslankyň a poslanců.

 

Je zjevné, že nejprve rozhodneme hlasováním o pozměňovacích návrzích pod písmeny a čísly D45, 46 a 47. Souhlasíte, pane poslanče? Ano.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Stanovisko zpravodaje doporučující, předkladatel zásadně nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 245. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 189 pro návrh 57, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Teď o návrzích C2 a C3.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 246. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 189 pro 113, proti 66. Konstatuji, že s návrhy C2 a C3 byl vysloven souhlas.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následují návrhy pod písm. D. První z nich zpravodaj doporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 247. Kdo je pro D1? Kdo je proti?

Z přítomných 188 pro návrh 62, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: D2 zpravodaj doporučuje, předkladatel rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 248. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 188 pro 180, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: D3 zpravodaj doporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 249. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 188 pro 55, proti 122. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh D4 můžeme hlasovat společně s D9. Je to identické, doporučuji, předkladatel oba nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 250. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 188 pro 57, proti 107. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: D5 - doporučuji, předkladatel rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 251. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 188 pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: D6 společně s D10, 19, 28 a 30 - doporučuji, předkladatel všechny zásadně nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: D6 společně s D8, 10, 19, 28 a 30.

Zahájil jsem hlasování číslo 252. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 189 pro 61, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: D7 - doporučuji, předkladatel rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 253. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 189 pro 177, proti 2. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP