(11.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Pan kolega Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, měl bych také pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům, které tady byly předneseny panem zpravodajem. V prvé části bych doporučoval, aby místo slova "objemy" bylo napsáno slovo "objem", to znamená, že 5 % z celkového objemu částky, aby se to nechápalo jako 5 % z jednotlivých akcí.

Ve druhé části si myslím, že jsme zapomněli uvést, že v běžném rozpočtovém roce uskutečněné výdaje atd., čili aby fond měl možnost manipulovat v rozmezí 5 %, ale skutečně jenom v tom běžném roce.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím, proto podrobnou přihlášku končím. Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem nejprve panu ministrovi - nehodlá vystoupit. Dám ji tedy panu zpravodaji, který by nám měl také přednést návrhy k hlasování.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Já vystupuji jen z důvodů mého doprovodného usnesení. Myslím si - a bavili jsme se i o tom - že oba návrhy pana poslance Sehoře jsou opodstatněné, čili souhlasím s tím, aby takto bylo moje usnesení změněno. Pokud se jedná o rozhodnutí o výši 5 nebo 10 %, tam bychom o tom měli hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Počkáme, pane kolego, než se jednací sál zaplní těmi, kteří chtějí hlasovat, a poté vás požádám, abyste předkládal jednotlivé návrhy na usnesení a hlasování.

Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Rozhodneme hlasováním o návrhu usnesení, kterým Poslanecká sněmovna schvaluje návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2000, podle sněmovního tisku 719.

Toto je návrh usnesení, o kterém bychom měli rozhodnout hlasováním.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 225. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 159, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom se měli vypořádat s návrhy na doprovodné usnesení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Jak jsem již řekl, souhlasím s pozměňovacími návrhy k mému doprovodnému usnesení pana poslance Sehoře, to znamená, chtěl bych, aby bylo hlasováno ve znění pozměňovacích návrhů pana poslance Sehoře o bodu 1 a 2. Další hlasování by bylo o bodu 1 o výši procent.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jsem rád, že jste našel společnou řeč s panem kolegou Sehořem, nicméně jste přednesl návrh usnesení, ke kterému pan kolega Sehoř přednesl pozměňovací návrh, takže nejprve rozhodneme o pozměňovacím návrhu pana poslance Sehoře, jestli ano, či ne, a potom teprve ve znění pozměňovacího návrhu, bude-li přijat, či ne, rozhodneme o zbytku.

Nejprve o pozměňovacím návrhu pana kolegy Sehoře.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Předkladatel i zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 226. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro 153, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní bychom měli rozhodnout o čem, pane kolego?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Nyní bychom měli rozhodnout mezi 5 a 10 % bodu 1. Je to pozměňovací návrh pana poslance Starce.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, protože nemám před sebou texty a vidím rozporuplné reakce ze sálu, aby mně někdo pomohl s procedurou. Pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Já se velmi omlouvám. Chtěl jsem podpořit desítku, ale protože pan kolega Starec vystupoval před panem kolegou Sehořem a my jsme teď rozhodli o panu kolegovi Sehořovi, tak už nemůžeme rozhodovat, jestli 5, nebo 10.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já tomu rozumím tak, že jsme schválili pozměňovací návrh poslance Sehoře k základnímu návrhu pana kolegy Kapouna, a tudíž teď bychom měli asi rozhodnout o návrhu takto pozměněném jako celku.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Já bych hlasoval o návrhu jako celku podle toho, co by vyšlo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se omlouvám za komplikace, nemám opravdu texty před sebou, takže nemohu přesně posoudit, čeho se pozměňovací návrhy týkají. Nyní hlasujeme o návrhu doprovodného usnesení, které předložil pan poslanec Kapoun, s pozměňovacím návrhem pana poslance Sehoře. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Stanoviska obou jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 227. Kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro 170, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Pane poslanče, co teď?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Myslím si, že jsme se dostali do určitého problému, že ho může rozhodnout sněmovna, jestli hlasovat o pěti a deseti, a potom hlasovat o celku, nebo že má pravdu pan poslanec Beneš.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já bych řekl, že jsme schválili doprovodné usnesení. Děkuji vám i panu ministrovi za práci a konstatuji, že jsme se vypořádali s bodem 47, takže byl schválen rozpočet, že bylo přijato doprovodné usnesení předložené poslancem Kapounem s přijatým pozměňovacím návrhem pana poslance Sehoře.

Pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Já bych chtěl připomenout, dámy a pánové, panu zpravodaji, že hospodářský výbor přijal ještě jedno usnesení, aby sněmovna požádala vládu o právní rozbor zařazení programů 327010, 327020 a dalších, a na tento bod se nějak zapomnělo. Kdyby to pan zpravodaj vyjasnil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím zpravodaje, aby řídícímu schůze usnadnil jeho postup. Mám zde usnesení hospodářského výboru a tam v bodě II je žádost na vládu o právní rozbor zařazení programu. Nevím, je-li to žádost výboru, či je-li to žádost, kterou má k vládě směřovat Poslanecká sněmovna.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Předpokládal jsem, že bylo hlasováno o tisku 719 jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ne. Já jsem přednesl návrh usnesení, že schvalujeme návrh rozpočtu, to bylo jedno usnesení, které jsme schválili, pak jsme schválili vaše doprovodné usnesení, a chcete-li, abychom požádali vládu o právní rozbor, potom to musíme rozhodnout hlasováním. Pan ministr chce, aby ho požádala sněmovna.

Kolegyně a kolegové, rozhodneme ještě o jednom návrhu doprovodného usnesení, kdy Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky o právní rozbor zařazení programu 327010, 327020 a 327380 v části oprav majetku Českých drah vzhledem k § 2 zákona 104 /2000 Sb. To je návrh usnesení.

 

Zahájil jsme hlasování s pořadovým číslem 228. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 177 pro 162, proti 2. Návrh usnesení byl schválen.

 

Konstatuji, že tentokrát jsme se již vypořádali s tímto bodem. Děkuji panu ministrovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP