(11.00 hodin)

(pokračuje Vojíř)

Já jsem o tom už diskutoval a umím si např. přestavit, že by každoročně ze státního rozpočtu bylo uvolněno jedno promile příjmů státního rozpočtu účelově na podporu investic v oblasti obnovitelných zdrojů, protože tak by to podle mého názoru mělo být, protože pak je to společenská záležitost a je to daňová záležitost.

Tolik k záležitosti, která mě opravdu trápí jako nesystémová, a to je tzv. zelený haléř, proto i návrh pod písmenem C.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana poslance Ambrozka jako zpravodaje výboru pro životní prostředí.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl stejně jako kolega Vojíř ocenit práci na předloze, která má vést k efektivnímu nakládání s energií, zvláště ze zdrojů neobnovitelných. Jsem rád, že došlo ke shodě ve vládě, Ministerstva průmyslu a Ministerstva životního prostředí.

Chtěl bych ocenit i práci hospodářského výboru, který se té předloze věnoval možná ještě mnohem detailněji než náš výbor a doporučil řadu zpřesnění. Doporučuji proto k přijetí pozměňovací návrhy obou výborů.

Chtěl bych jen učinit malou poznámku na okraj toho, co říkal kolega Vojíř. Mezi námi není sporu v tom, že řešení v § 14 není systémové. I já bych si samozřejmě spíše přál, aby byla řešena záležitost komplexní daňové reformy, abychom začali diskutovat v následujících letech o zdanění paliv a energií jako zdrojů, které poškozují životní prostředí. Zároveň je pravdou, že se tato vláda přihlásila ke státnímu programu na podporu úspor a využití obnovitelných zdrojů energií, který přijala Tošovského vláda už v létě roku 1998. Pan kolega Vojíř má pravdu, že o jednom promile se tam hovoří. Protože ale vláda není zřejmě schopna tento svůj slib plnit, protože Ministerstvo průmyslu a obchodu považuje za užitečnější spíše podporu těžké energetiky a podporu úspor a obnovitelných zdrojů nevidí jako prioritní, je toto jedním ze způsobů, jak skomírajícímu programu pomoci.

Velmi bych ocenil, kdyby pan ministr Grégr dal České energetické agentuře do rozpočtu alespoň takový příděl, který se na Temelíně prostaví za 14 dní, bohužel tomu tak není. Proto podporuji alespoň institut § 14 a jsem přesvědčen, že je to záležitost dočasná a že během dvou až tří let bychom měli najít koncepčnější řešení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Znovu pan ministr Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Já bych byl rád, abychom vždy byli objektivní. Mělo by tady zaznít, že jaderná elektřina je vlastně nejekologičtěji vyráběná elektřina, protože neprodukuje skleníkové plyny a nespaluje kyslík, čehož je obojího nedostatek, a je to v popředí zájmu světových ekologických hnutí. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby mi oznámil postup při hlasování.

(V sále je velký hluk.)

Prosím, abyste poslouchali pana zpravodaje, jinak nebudete vědět, jak budeme hlasovat!

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vycházím z logiky, že bychom měli hlasovat tak, jak byly návrhy podávány, tudíž bychom měli hlasovat nejprve o bodech A, což jsou pozměňovací návrhy výboru pro životní prostředí, následně bychom měli hlasovat o bodech hospodářského výboru, které jsou uvedeny pod písm. B, a ve třetím bloku bychom měli hlasovat o všech dalších návrzích, které nebudou v kolizi s již přijatými návrhy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, mně se to zdá racionální. Koneckonců tak je to uvedeno v podkladu, který máme o pozměňovacích návrzích. O bodě A budeme hlasovat společně, nebo zvláště? Zvláště.

Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod bodem A, a to jednotlivě. Nejprve o bodu A1. Ptám se na stanovisko.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Obě stanoviska jsou souhlasná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 188 poslanců 171 pro, nikdo proti.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nyní návrh A2. Bude-li přijat, je shodný s B5, a tudíž by B5 byl nehlasovatelný. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 214 z přítomných 190 poslanců 178 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nyní A3. Bude-li přijat, je nutno přečíslovat ostatní body v zákoně. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 215 z přítomných 190 poslanců 171 pro, 5 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: A4. To je varianta, a pokud by byla přijata, následně by mohlo být hlasováno i o bodu B21 s tím, že by byl ve variantě A4, pokud by nikdo neprotestoval, protože B21 je lepší než původní návrh zákona.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Tomuto stanovisku moc nerozumím. Hlasujeme o A4. Váš další dovětek byl redundantní poznámkou. Dobře.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Stanoviska jsou souhlasná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 190 poslanců 157 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Zbývá A5, a pak by byl nehlasovatelný B23. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 190 poslanců 179 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Dostáváme se k bodu B.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Bod B. Zrekapituluji. B5 je nehlasovatelný, B23 je nehlasovatelný. Byl jsem požádán, aby o B15 bylo hlasováno samostatně, což je možné. B21 by byl hlasován ve znění A4, pokud tento výklad je možný.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nejsou námitky. Rozumím dobře, že chcete o B hlasovat samostatně s výjimkou těchto dvou ?

 

Poslanec Oldřich Vojíř: B bude hlasován jako celek s výjimkou B15 a B21, aby to bylo korektní. Doporučuji nejdříve B15. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 218 z přítomných 190 poslanců 158 pro, 23 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP