Začátek schůze Poslanecké sněmovny
14. září 2000 v 9.09 hodin

Přítomno: 193 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, prosím, pokuste se posadit, abychom mohli začít naše první poletní jednání.

Vážení kolegové, ještě jedna prosba, abyste se opravdu posadili, ztichli, abychom mohli začít. Deset minut uplynulo, myslím, že to je dostatečná doba, aby se všichni pozdravili, sdělili si hlavní zážitky z letošního léta a aby se už věnovali normální parlamentní činnosti.

Dovolte, abych zahájil.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 27. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám. Schůzi jsem svolal na základě usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 10. července. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 1. září, nicméně znovu prosím o ukončení vzájemně prospěšných, nikoli veřejně prospěšných rozhovorů v lavicích.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Pan poslanec Koudelka má náhradní kartu č. 1, Vymětal Vojtěch č. 2, poslankyně Müllerová č. 4, poslankyně Dundáčková č. 5.

Nejdříve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Evu Dundáčkovou a poslance Libora Ambrozka. Má někdo jiný návrh? Ne-li, zahajuji hlasování.

 

Kdo je pro tyto dva ověřovatele, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 172 poslanců 168 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že jsme ověřovateli schůze určili poslance Dundáčkovou a Libora Ambrozka.

 

Pan poslanec Laštůvka má náhradní kartu č. 6.

Prosím jmenované ověřovatele, aby nyní zkontrolovali přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a dohlédli na losování pořadí. Připomínám, že i když začínáme dnes, dnes se konají interpelace ústní - odpoledne. Předpokládám, že to všichni víte.

Do zahájení schůze o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci: pro nemoc poslanec Pleva, v Sydney je poslanec Šustr na olympijských hrách, na služební cestě výboru pro obranu a bezpečnost jsou poslanci Kladívko, Melichar a Žižka a na svatbě svého syna je poslanec Titz. Ministr Grégr se omlouvá do 14 hodin vzhledem k jednání s ministrem mezinárodního obchodu Kanady a pan ministr Kavan je na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 27. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejprve vám sděluji, že vláda bere zpět sněmovní tisky 482 a 483. V souladu s jednacím řádem bez hlasování tyto návrhy zákonů se vyřazují z návrhu pořadu. V rámci předběžného návrhu pořadu se jedná o body 14, 15 - druhé čtení a 47, 48 - třetí čtení.

Na návrh organizačního výboru, který se sešel minulý týden, navrhuji rozšířit návrh pořadu ještě o tyto body.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP