(Jednání opět zahájeno v 18.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková:Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu, přestávka určená pro jednání poslaneckého klubu KSČM skončila. (Velký hluk v sále.) Budeme pokračovat v jednání. Poté co zaujmete svá místa ve sněmovně a trochu se zde ztiší atmosféra, udělím slovo předsedovi poslaneckého klubu KSČM panu poslanci Vojtěchu Filipovi.

Prosím tedy všechny diskutující v Poslanecké sněmovně, aby zaujali svá místa a umožnili, abychom do 19 hodin stačili hlasovat, a tudíž dnes končit jednání této schůze. Děkuji všem a udílím slovo předsedovi poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo vlády, vládo, paní kolegyně, páni kolegové, klub KSČM po poradě došel k názoru, že novelu zákoníku práce v tom znění, ve kterém je po pozměňovacích návrzích, je potřeba podpořit.

Chápeme, že prošla do novely zákoníku práce některá ustanovení, která značně omezují práva nově vznikajících podnikových rad. Je zřejmé, že prošel pozměňovací návrh, který zavádí nové pojetí principu konkurence, a tedy v podstatě omezování nově vznikajících podnikajících subjektů. To není příliš dobrý signál, pokud mám využít rétoriky, která je v České republice v poslední době běžná. Jsem ale přesvědčen, že pokud bude vláda tento problém v nejbližší době, nejpozději k roku 2001, řešit, je možné, aby ty pozitivní kroky, které byly do novely zákoníku práce vtěleny, platily, aby konečně mohlo zákonodárství v oblasti pracovněprávní být kompatibilní se zákonodárstvím v okolních zemích.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Udílím slovo předsedovi poslaneckého klubu KDU-ČSL panu poslanci Janu Kasalovi. (Syčení z některých lavic.)

 

Poslanec Jan Kasal: Ano, na to jsem přesně čekal.

Paní místopředsedkyně, pane předsedo vlády, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chci také, abychom to dnes do 19 hodin stihli, proto budu velmi stručný. Chci vám sdělit, že i představa křesťanských demokratů o výsledné podobě této závažné normy je jiná, pochopitelně že je jiná. Ale když každý budeme prosazovat jen právě své vynikající nápady, tak se žádného konce nedobereme. Kolegové z ODS si to dnes vyzkoušeli. Neříkám, že všechno, co tu dnes navrhli, bylo úplně mimo mísu. (Hluk.) Ale kodex, dámy a pánové, kteří máte veselí z toho, že už se blíží závěr schůze, vyžaduje opravdu širokou podporu a široký společenský konsensus. A jestliže se dokázali dohodnout ti, jichž se to především týká, to znamená tripartita, tzn. odbory, zaměstnavatelé a zástupci vlády, a jestliže jsme napříč politickým spektrem dosáhli toho, že zákoník práce má aspoň takovouto podobu, tak pro nás tato hodnota dohody má podstatně vyšší cenu než naslouchání nějakým ideologickým floskulím. I toho jsme tu dnes bohužel byli svědky.

Protože tato dohoda má pro nás tak významnou hodnotu a protože této hodnoty bylo dosaženo nejen na poli politickém, ale i společenském, proto křesťanští demokraté zákoník práce podpoří. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní se ke slovu přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny pan poslanec Ivan Langer. (Syčení.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, pane předsedo vlády, členové vlády, kolegyně a kolegové, to, že se na tak zásadní věci, jako je zákoník práce, nemůže shodnout liberálně konzervativní strana, jako je ODS, a ČSSD, je přirozený fakt. To, že se na tak zásadní právní normě, jako je zákoník práce, nemůže setkat se svými názory ODS a KSČM, je také přirozený fakt. Co je ovšem zvláštní a k čemu bych s velkou lítostí chtěl pogratulovat kolegům z KDU-ČSL a US, že nad tímto zákoníkem práce konečně nalezli onu tolik vytouženou třetí cestu. Děkuji. (Pobavení a potlesk v lavicích ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má předseda poslaneckého klubu Unie svobody pan poslanec Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji, paní předsedající. Jistě si všichni uvědomujeme závažnost takové normy, jakou je zákoník práce. Avšak dovedu si představit i normy daleko závažnější a měli jsme je tady, a rozhodování daleko závažnější. Zákoník práce je prostě věcný postupný problém, který se snažíme přizpůsobit evropským normám.

Jsem velice rád, že právě návrhy, které vzešly z našeho poslaneckého klubu, resp. z dílny čtyřkoaličních stran, přispěly k tomu, že ty případné možné zvýšené administrativní náklady pro podniky a podnikatele budou podstatně, ale velmi podstatně nižší. Byl bych velice rád, kdyby pan místopředseda Langer a pan kolega Tlustý se stejnou vehemencí hovořili i v  případě, kdy se shodují s těmi ostatními nikoli liberálně konzervativními stranami např. v tom, že má existovat tato vláda, např. v tom, že má existovat tento liberálně konzervativní rozpočet, se kterým pracuje naše země v tomto roce. (Potlesk z lavic US a KDU-ČSL.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 484, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 603, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 603 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 181… (Silný potlesk.) Prosím o klid, aby stenografové mohli zaznamenat výsledek hlasování. Když se pro něj z přítomných 181 pro vyslovilo 122 a 57 bylo proti.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP