(18.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji Škromachovi.

Nyní vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu ODS pana poslance Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, asi vás příliš nepřekvapím, když oznámím, že poslanecký klub Občanské demokratické strany tuto novelu zákoníku práce nepodpoří. Neučiní tak proto nejenom z důvodů, které jsme do tohoto okamžiku uváděli, ale i z důvodů dalších.

Je nepochybné, že tato novela zákoníku práce zvýší administrativní zátěž v podnicích, což zejména v podnicích menších a středních bude znamenat zvýšení velmi citelné, a předpokládám, že podnikatelská veřejnost právě z podniků menších a středních ocení, jak většina této sněmovny naložila s jejich podnikatelským úsilím.

Dále si dovolím konstatovat, že podoba, v jaké je zákoník práce připraven k závěrečnému hlasování, bude znamenat značné komplikace v provozu nemocnic při zajišťování jejich pohotovosti.

V konečném důsledku tato novela bude znamenat zvýšení ceny českých výrobků, bude znamenat snížení jejich konkurenceschopnosti, bude v konečném důsledku znamenat i tlak na zvyšování nezaměstnanosti v České republice.

To vše se děje ve jménu takzvané - zdůrazňuji slovo takzvané - ochrany zaměstnanců.

To, že nebyly přijaty pozměňovací návrhy ODS, které nechtěly nic jiného, než aby zaměstnanec se zaměstnavatelem se mohl svobodně dohodnout (smích a hluk v sále, především zleva) - ano, aby mohl uzavřít svobodnou dohodu mezi sebou a podnikem o tom, jak bude vypadat jeho pracovní pohotovost, jaké budou podmínky pro práci přesčas, v jakém rozsahu bude moci vykonávat noční práci, jak dlouhá bude výpovědní lhůta, to, že tento zákon zavádí velice složité administrativní podmínky pro uzavírání práce na dobu určitou, to všechno v konečném důsledku postihne ty, v jejichž jménu tato sněmovna tuto novelu přijímá, postihne konkrétní zaměstnance, bude znamenat zhoršení podmínek na trhu práce, bude znamenat, že určité typy lidí práci po přijetí této novely naleznou mnohem obtížněji, nebo ji nenaleznou dokonce vůbec.

Teď bych očekával onen hurónský smích, a pokud by přišel, přidal bych podnět ze včerejšího poslaneckého dne v Novém Strašecí, který nejlépe vystihuje, jak se hluboce mýlíte vy, kteří si myslíte, že tabulkový plat rovná se příjem zaměstnance, kteří si myslíte, že podmínky pro práci stanovené zákoníkem práce se zároveň rovnají skutečným podmínkám, skutečné příležitosti se na trhu práce uplatnit. Ten příklad je prostý.

Včera v Novém Strašecí mě navštívila maminka tří malých dětí a žádala, aby sněmovna umožnila, aby se ve smlouvě se svým zaměstnavatelem zřekla nároku na tzv. paragraf na děti, protože bez zřeknutí se tohoto paragrafu ji nikdo nezaměstná. Ona tento paragraf přitom jako svou ochranu nevnímá, protože má na hlídání těchto tří malých dětí v rodině jiné dostatečné kapacity. (Smích v sále.)

Ano. Této paní podobná ustanovení, která zde byla přijata, znemožní zaměstnání. Není na tom nic k smíchu. Je to logické a je to z jejích úst. Nevěříte-li tomuto konkrétnímu případu, dotažte se v Novém Strašecí. Jistě se vám ráda přihlásí. (Smích.) Je opravdu smutné pozorovat, že nejste ochotni naslouchat ani přáním obyčejných lidí a považujete je za směšné.

Krátká budoucnost ukáže, na koho klacek, který jste dnes tady zkonstruovali, dopadne. Naznačil jsem, že to budou z velké části ti, kteří si myslí, že toto je zákon pro ně připravený. Ano, je, ale nikoli jako odměna, ale jako trest. Děkuji za pozornost. (Dlouhotrvající potlesk, smích.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, příprava zákoníku práce se odehrála v mimořádně širokém sociálním dialogu a to je myslím něco, co je stranám, které pojímají politiku jako elitní řemeslo, velmi nepřijatelné.

Zákoník práce, pokud bude takto přijat, otevírá cestu do Evropské unie, otevírá prostor pro naše podnikatele a vytváří obyčejné civilizované pracovněprávní vztahy hodné 20. století.

Při studiu pozměňovacích návrhů předložených ODS byla možnost sledovat jeden jediný motiv: Nechuť k odborovým organizacím, nechuť ke kolektivnímu vyjednávání a snahu zabránit všemi možnými přímými a nepřímými prostředky zaměstnancům, aby dosáhli odpovídajícího práva, a podnikatelům, aby měli možnost se zaměstnanci vytvořit odpovídající sociální partnerství. To je něco, co bylo známé v minulých stoletích. Je to anachronické tak, jako je anachronická ODS se svým pojetím sociální politiky. (Potlesk, převážně zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Špidlovi a nyní udílím slovo předsedovi poslaneckého klubu KSČM panu poslanci Filipovi.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, paní kolegyně, páni kolegové, mohl bych po projevu pana kolegy Tlustého udělat truc a říci, že po jeho slovech bude klub KSČM hlasovat pro zákoník práce.

Nebylo by to ode mne vůbec odpovědné. Nemyslím si, že zákoník práce je o demagogii, je to o smluvním vztahu, a proto žádám o 20 minut na poradu klubu, protože pozměňovací návrhy, které prošly, které jsou z pera kolegy Krásy, jsou takové pozměňovací návrhy, které znemožňují okamžitě vyhodnotit situaci a zjistit, jestli klub KSČM může zákoník práce podpořit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. V tuto chvíli vyhlašuji přestávku do 18.30 hodin, kdy budeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

(Jednání přerušeno v 18.08 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP