(15.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přestávka určená pro jednání poslaneckého klubu ODS a KDU-ČSL skončila. Prosím všechny, aby se dostavili na svá místa.

Zaznamenala jsem procedurální přihlášku nejprve pana poslance Výborného, potom pana poslance Němce. Prosím o klid, abychom mohli pokračovat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane zpravodaji, chtěl bych především říci, že věcně nesouhlasím ani s jedním z pozměňovacích návrhů pana poslance Vávry. To ale nic nemění na tom, že naprosto souhlasím se slovy, která přednesl pan poslanec Tlustý. Postup, který byl zvolen, možná jen pro úsporu času nebo pro pocit, že věcný postoj můj je převažující, je postoj podle mého mínění nepřijatelný. Přeje-li si poslanec, aby o jeho pozměňovacích návrzích bylo hlasováno, ať už po blocích, nebo o každém zvlášť, podle mého názoru v rámci fungování demokratických pravidel parlamentu to musí sněmovna respektovat. Prosím zpravodaje i vás, paní místopředsedkyně, abyste společnými silami učinili všechno pro to, abychom předchozí, podle mého mínění velmi nešťastné rozhodnutí uvedli do souladu s pravidly demokratického jednání v parlamentu. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, máte beze sporu pravdu. Nicméně kdyby předseda poslaneckého klubu ODS své vystoupení přednesl před hlasováním a nikoli až po něm, nemuselo k hlasování vůbec dojít. Nemám problém s tím, dát hlasovat o revokaci. Nicméně upozorňuji na to, že musíme revokovat hlasování dvě, to znamená revokaci procedury jako celku a předtím ještě revokaci hlasování pana poslance Vávry. Tuto revokaci musí někdo navrhnout.

Vidím, že se k mikrofonu dostavil zpravodaj, který má právo přednostního vystoupení. Potom vidím přihlášku pana poslance Němce.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Chtěl bych reagovat na možná bouřlivá vystoupení. Jestliže je projeven ten názor, že je námitka proti tomuto hlasování, předpokládám, že řídící by nenechala o tom hlasovat. Požádal bych jen pana poslance Vávru, jestliže má nějaké návrhy, přednesl jich tady asi dvacet pět na hlasování v různých částech, bylo by dobře, kdyby je předložil písemně nebo se dohodl se zpravodajem o tom, jak to provést. Jestliže přednese na mikrofon dvacet pozměňovacích návrhů, velmi těžko je možné zapracovat je do procedury.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní má slovo pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vznáším námitku proti hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Vávry k proceduře. Hlasoval jsem pro návrh pana poslance Vávry, rozsvítilo se mi světýlko u tlačítka ne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, toto je námitka proti hlasování. Vidím zde problém, že potom bylo ještě hlasováno o návrhu jako o celku v jiném znění. Možná že by lépe vystihlo situaci, kdyby někdo z poslanců, kteří hlasovali pro návrh pana poslance Vávry a potom pro celou proceduru, vyslovil návrh na revokaci těchto dvou hlasování. Ať alespoň nyní je procedura v pořádku.

Budeme hlasovat o námitce proti hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Vávry. Domnívám se, že pokud bude vyhověno této námitce a výsledek hlasování bude opačný, bude třeba opakovat hlasování o celku procedury, protože by o ní bylo hlasováno za jiné situace.

Dám v hlasování pořadové číslo 450 hlasovat o námitce pana poslance Němce proti hlasování. Myslím, že se jednalo o hlasování pořadové číslo 448, každopádně se jednalo o protinávrhu poslance Vávry k proceduře přednesené zpravodajem.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 450 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 450 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 142 a 7 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 451 rozhodneme znovu o protinávrhu pana poslance Vávry. Toto hlasování zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 451 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 91 a 39 bylo proti.

 

Myslím, že v tuto chvíli lze říci, že hlasování o proceduře jako o celku je vzhledem k tomu, že došlo k základní změně této procedury, hlasováním zmatečným a bude třeba o tomto návrhu rozhodnout znovu ve znění schváleného pozměňovacího návrhu pana poslance Vávry. Myslím, že tuto proceduru lze akceptovat. Vidím, že ani pan poslanec Výborný neprotestuje. Pravděpodobně bude správná.

Pan poslanec Janeček má procedurální návrh.

 

Poslanec Josef Janeček: V rámci procedury bych navrhl zvláštní hlasování o bodu B3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Janeček si přeje zvlášť hlasovat o bodu B3. Paní poslankyně Páralová má slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Prosím hlasovat zvlášť o bodu B5.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Páni poslanci, nejsem si jista, jak k těmto vašim návrhům přistoupit, protože diskuse k proceduře byla uzavřena, pouze opakujeme hlasování. Nejsem si jista, zda mohu tyto dva návrhy přijmout. Jsem přesvědčena o tom, že nemohu. Pouze jsme opakovali hlasování. Hlasovali jsme o námitce proti hlasování, rozpravu jsme tím neotevřeli.

Slovo má pan poslanec Filip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP