(15.30 hodin)

(pokračuje Škromach)

Druhý návrh se týká bodů H1 až H162. Vzhledem k tomu, že tento návrh lze považovat za velmi provázaný a komplexní, bylo by možné o něm hlasovat jako o celku. Z reakce pana poslance Vávry se zdá, že s tím nebude souhlasit.

Za třetí by bylo možné hlasovat společně o návrzích pod písm. V1 až V4, což je komplexní návrh. Jinak je nutné o všech ostatních bodech hlasovat jednotlivě, tak jak byly podány.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: To je návrh pana zpravodaje. Zaregistrovala jsem přihlášku pana poslance Vávry, který má právo k procedurální reakci.

 

Poslanec Eduard Vávra: Ještě se zapomnělo hlasovat o mém stažení bodu H109.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobrá. Tedy nyní rozhodneme o stažení bodu H109, jak navrhl pan poslanec Vávra.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 447 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 447 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 168 a nikdo nebyl proti.

 

Pan zpravodaj Škromach přednesl návrh procedury. Pan poslanec Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, vážené dámy a pánové, pro zjednodušení u svých pozměňovacích návrhů navrhuji, aby O1 a O2 bylo hlasováno společně, O3 zvlášť, body O4, 5, 6, 7 společně a O7 zvlášť.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Myslím, že pan zpravodaj bude souhlasit s tím, aby se tento vstřícný návrh pana poslance Filipa začlenil do jeho základního návrhu, který podává. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nestačil jsem zaznamenat. Bylo by možné zopakovat?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Filip navrhl, aby jeho pozměňovací návrhy byly hlasovány nikoliv po jednom, ale po určitých skupinách.

(Poslanec Filip upřesňuje svůj návrh poslanci Škromachovi mimo mikrofon.)

Pan zpravodaj vyslovuje souhlas s tímto návrhem.

O návrhu procedury, tak jak byl předložen, ještě nerozhodneme, protože se hlásí pan poslanec Vávra, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Pan zpravodaj tady správně naznačil, že mé návrhy jsou jaksi provázané, ale nejsou až tak docela. Proto bych navrhoval trochu jinou proceduru, a to za prvé v malých blocích 4, 5 a 39 bod; 12 a 13; 22, 23; 33, 34; 46, 47; 73, 74, 75; 138, 139; 152, 153.

Potom v bodě 70 zvlášť odst. 2 a 3.

Pokud by bod 76 prošel, pak je nehlasovatelný bod 77.

Když projde bod 111, automaticky platí 113.

A v 98 jsou vlastně dva návrhy - slovo energií a 80 % na 60, tak taky zvlášť.

A potom ostatní body samostatně.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím pana zpravodaje o stanovisko.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Myslím, že tyto návrhy jsou tak nicotné, že je možné hlasovat po jednotlivých bodech, tak jak byly navrženy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže, pane zpravodaji, vy trváte na svém původním návrhu, nebo naopak navrhujete hlasování o jednotlivých bodech?

 

Poslanec Zdeněk Škromach: V případě, že nebude schválen komplexní návrh jako celek, tak jednotlivé dvojbody, které byly předneseny, podstatně nezkrátí projednávání celého návrhu. Pak bychom tedy měli hlasovat po jednotlivých bodech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Karel Vymětal má slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Chtěl bych jenom, kdyby kolega Vávra vyjasnil, neboť v jeho části H pozměňovacích návrhů žádný bod nevidím. Tam jsou pouze paragrafy. Takže kdyby se to vyjasnilo. Já nevím prostě, o čem byla řeč.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Vávra má slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: 24 hodin před touto schůzí bylo do lavic dodáno upřesnění mých návrhů a tam jsou body 1 až 162, jak říkal pan kolega, jasně uvedeny. Takže jsem mluvil o bodech tak, jak jsou uvedeny v tomto znění. (Ukazuje materiál, který drží v ruce.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Toto jsem zaznamenala a oznamuji, že hodlám o návrhu procedury dát hlasovat tímto způsobem.

Pan zpravodaj Škromach navrhl proceduru. K tomuto návrhu procedury dal pozměňovací návrh pan poslanec Vávra. Pan zpravodaj Škromach dal další pozměňovací návrh, ale považovala bych za správné dát hlasovat tím způsobem - protože druhý pozměňovací návrh pana poslance Škromacha je vlastně již návrhem hlasování o každém bodu zvlášť, dát tedy hlasovat o návrhu pana poslance Vávry jako o protinávrhu k základnímu návrhu pana poslance Škromacha. Pokud bude přijat, rozhodne se o celém návrhu poslance Škromacha ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Pokud nebude přijat, budeme hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji navrhl pan zpravodaj.

To znamená, že nejprve rozhodneme o protinávrhu pana poslance Vávry vůči proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 448 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 448 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 182 pro něj vyslovilo 69 a 102 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 449 dám tedy hlasovat o návrhu, tak jak jej přednesl zpravodaj.

Pan poslanec Škromach, kterého ještě vidím, že se hlásí, má slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Ještě bych tady doplnil, že jsem si osvojil návrhy pana poslance Filipa, a to, že body O1 a O2 společně, a body O4, O6 taky společně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, to již bylo potvrzeno.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 449 a ptám se, kdo je pro tento návrh procedury. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 449 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 182 pro něj vyslovilo 122 a 47 bylo proti.

Touto procedurou se tedy budeme řídit.

 

Registruji přihlášku předsedy poslaneckého klubu ODS, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi konstatovat, že nepamatuji v historii Parlamentu, aby nebylo hlasováno individuálně o pozměňovacích návrzích, které si výslovně přál jejich předkladatel, a aby hlasováním o proceduře bylo zabráněno tomu způsobu hlasování, který předkládal předkladatel, a aby mu byl vnucen jiný způsob hlasování.

Toto je poprvé. Je to zajímavé zahájení zvláštních poměrů v této sněmovně. Chápu, že se to může někomu jevit jako v tuto chvíli účelné, nicméně je to účelové. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své funkce a přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy podle schválené procedury a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjádřil.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Takže nyní podle schválené procedury budeme hlasovat o návrzích A1, A3, B1 až B6, B12 až B17, E1 a E3, I, který je totožný s návrhem W, U1 až U4.

Stanovisko předkladatele? (Hluk ve sněmovně.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP