(15.00 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Budeme nejprve hlasovat o bodu D42. Pan ministr má stanovisko záporné, zpravodaj doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 429 bylo z přítomných 183 poslanců 57 pro, 118 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Návrh B28. Pan ministr má stanovisko záporné, zpravodaj doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 430 se vyslovilo z přítomných 183 poslanců pro 63, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dostáváme se k části C - myslím, že můžeme hlasovat o bodu C2. Pan ministr má stanovisko záporné, zpravodaj také záporné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 431 z přítomných 183 poslanců bylo 23 pro, 148 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Bod C3 je nehlasovatelný, protože nebyl přijat bod A9. Pan ministr i navrhovatel souhlasí.

Přejdeme k bodu D1. Pan ministr má stanovisko záporné, zpravodaj kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 432 se vyslovilo z přítomných 189 poslanců 55 pro, 122 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Myslím, že bychom mohli hlasovat najednou o návrhu 2a, 2c a 2d - návrh 2b je nehlasovatelný. Pan ministr má stanovisko záporné, zpravodaj neutrální.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 433 se vyslovilo z přítomných 183 poslanců 53 pro a 120 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Jsme u bodu D3. Pan ministr má stanovisko záporné, zpravodaj neutrální.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 434 se vyslovilo z přítomných 183 poslanců 51 pro a 122 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Bod D4 - pan ministr má stanovisko záporné, zpravodaj neutrální.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 435 bylo z přítomných 183 poslanců 52 pro a 121 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Přicházíme k bodu D5. Pan ministr má stanovisko záporné, zpravodaj neutrální.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 436 se z přítomných 183 poslanců vyslovilo pro 54, 121 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Nyní pozměňovací návrh D6 - pan ministr má stanovisko záporné, zpravodaj neutrální.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 437 se z přítomných 183 poslanců vyslovilo pro 53 a 125 proti. (Návrh nebyl přijat.)

 

Poslankyně Alena Páralová: Pozměňovací návrh D7 - stanovisko pana ministra je záporné, zpravodaje neutrální.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, se kdo je pro tento návrh, nechť´stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 438 se vyslovilo z přítomných 183 poslanců 79 pro a 99 proti. (Návrh nebyl přijat.)

 

Poslankyně Alena Páralová: Návrhy D8 a D9 se staly nehlasovatelnými, a přicházíme tedy k návrhu D10.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr oznamuje, že ke všem zbývajícím bodům v části D má záporné stanovisko. Chce hlasovat navrhovatel o každém bodu individuálně?

 

Poslanec Eduard Vávra: V proceduře bylo toto navrženo, ale můžeme hlasovat o celku. (Potlesk).

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkujeme. Nyní tedy budeme hlasovat o bodu D11 - D48.

 

Poslankyně Alena Páralová:. Já tady mám jen 47. 48 tady nemám. V parlamentním tisku je 47.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Takže budeme hlasovat o D11 - D47. Rozumím tomu tak, že pan ministr má stanovisko záporné, zpravodajka má stanovisko kladné.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 439 se z přítomných 183 poslanců vyslovilo pro 59 a 122 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Část E jsme již hlasovali. Přicházíme tedy k části F.

 

Poslankyně Alena Páralová: Žádá předkladatel, aby se hlasovalo zvlášť? Nežádá. Můžeme tedy hlasovat dohromady, jsou tam pouze dvě písmena. Pan ministr má stanovisko záporné, zpravodaj nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku, kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 440 se z přítomných 183 poslanců vyslovilo pro 23 a 155 proti. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP