(14.30 hodin)

(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 386 z přítomných 183 poslanců 157 pro, 24 proti, návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Připomínám, že tím se stal nehlasovatelným návrh B15 varianta 1.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Obdivuji kouzelníky, kteří se pokoušejí v poslední vteřině to změnit, jako by to nemohli udělat v příslušné době, v rámci zrychlování o setinu dříve.

 

Poslankyně Alena Páralová: A dále je nehlasovatelný návrh A5.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, dále prosím.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále je pozměňovací návrh A6. Stanovisko pana ministra je kladné, zpravodaj mírně doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. - Pardon, nejde hlasování. Už je to v pořádku.

 

Zahájil jsem tedy hlasování. Kdo je tedy pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 387 z přítomných 183 poslanců 158 pro, 15 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále přicházíme k návrhu A7. Připomínám, že pokud bude přijat, bude nehlasovatelný návrh H. Stanovisko pana ministra je záporné, zpravodajovo výrazně doporučující.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 388 z přítomných 183 poslanců 93 bylo pro a 89 proti, návrh byl přijat.

 

Nyní jsme u bodu A8.

 

Poslankyně Alena Páralová: Ano, A8. Navrhovala jsem, abychom před bodem A8 hlasovali o návrhu A9. Byla bych ráda, kdyby to tak bylo. Pan ministr má stanovisko záporné, stanovisko zpravodaje je velmi záporné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 389 z přítomných 183 poslanců 24 pro, 157 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy A8.

 

Poslankyně Alena Páralová: Ano, nyní návrh A8. Připomínám jen, že bude-li přijat, budou nehlasovatelné návrhy C1, protože je totožný, a dále návrh B33. Stanovisko pana ministra je kladné, zpravodaj nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 390 z přítomných 183 125 pro, 55 proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím dále.

 

Poslankyně Alena Páralová: Nyní následuje návrh A10. Pan ministr má kladné stanovisko, zpravodaj rovněž.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já se omlouvám - ruším hlasování, poněvadž jsem to stiskl dříve, než jste vyslovila stanoviska. Dám tedy znovu hlasovat.

 

Zahájil jsem tedy hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 392 z přítomných 183 poslanců 176 bylo pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Nyní návrh A11. Pan ministr doporučuje, zpravodaj také.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 393 z přítomných 183 poslanců 173 bylo pro, 5 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Nyní návrh A12. Pan ministr doporučuje, zpravodaj rovněž.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 394 z přítomných 183 poslanců 179 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat současně o návrzích A13 a A14. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 395 z přítomných 183 poslanců 142 bylo pro, 34 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o návrhu E pana poslance Plevy, který je protinávrhem výboru pod označením A15. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 396 z přítomných 183 poslanců 65 hlasovalo pro, 104 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1. V případě, že bude přijat, je nehlasovatelný návrh B2b). - (Ve sněmovně vznikl neklid, poslanci poukazují na to, že bod A15 byl přeskočen.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím o klid v sále. Má-li někdo nějakou připomínku, nechť ji uplatní. První technickou poznámku má pan místopředseda vlády Špidla - prosím, pane místopředsedo. Prosím o klid v sále a o soustředění se na projednávanou látku.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Nebylo doposud hlasováno o bodu A15.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, toho jsem si také všimnul. - (Zpravodajka poslankyně Páralová jedná s několika poslanci o vynechaném bodu A15.)

Situace je tedy taková, že návrh pana poslance Plevy byl zamítnut, takže je třeba hlasovat o návrhu A15. Totéž chtěl říci pan poslanec Výborný, děkuji pěkně.

 

Poslankyně Alena Páralová: Ano. Jde tedy o návrh A15.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Žádám všechny, aby se posadili, žádám o klid ve sněmovně.

Prosím o stanovisko pana ministra - je záporné. Stanovisko paní zpravodajky? Také záporné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP