(14.30 hodin)

(pokračuje Beneš)

Nemyslím si, že to hovoří o špatné a neochotné práci poslanecké sněmovny. O čí špatné a neochotné práci to svědčí, na to nechť si každý odpoví sám. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, hovořil pan poslanec Beneš. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? - Nikdo. Uzavírám ji.

Prosím nyní zpravodajku, aby zrekapitulovala návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, protože se domnívám, že je o čem hlasovat. Pak se k věci vyjádří pan ministr.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Děkuji. V rozpravě k zákonu č. 72/1994 Sb. zazněly v podstatě dva návrhy. Jeden návrh je na zamítnutí této vládní novely zákona, druhý návrh je k jejímu přepracování a k tomu, aby se novelou zabýval ústavně právní výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

Vzhledem k tomu, že mám nyní avízovanou žádost na přerušení schůze ke schůzi poslaneckého klubu sociální demokracie, chci se zeptat pana ministra, zda chce využít možnosti k vystoupení nyní, nebo po přestávce před hlasováním. (Ministr Císař: Před hlasováním.) Ano, tedy po přestávce.

Kolegyně a kolegové, vyhlašuji nyní přestávku do 14.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.33 hodin.)

***




Přihlásit/registrovat se do ISP