(10.00 hodin)

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové poslanci, vážená vládo, souhlasím s tím, co zde bylo řečeno ze strany některých poslanců, že je třeba něco dělat s majetkem, který armáda dnes nepotřebuje, a že je třeba vytvořit podmínky, aby tento majetek byl řádně využíván. Ale domnívám se, že případy je třeba řešit případ od případu individuálně.

Nelze připustit protispolečenské jednání, jehož jsme byli svědkem při malé privatizaci. Při malé privatizaci docházelo k obrovské korupci, k rozkrádání státního majetku, a je to i případ v okrese Vsetín, kde byl jeden exemplární příklad velké korupce při malé privatizaci. Při složení zastupitelstev a při složení státního aparátu v obcích a městech je takovéto počínání, mám na mysli korupci a rozkrádání, dost pravděpodobné.

Přikláním se k tomu, že je třeba to řešit, je třeba věci napravit v tom smyslu, aby obcím bylo umožněno s tímto majetkem nakládat tak, aby např. byla určitým způsobem potlačována nezaměstnanost, která třeba konkrétně v okrese Vsetín, kde se kasárna Valašské Meziříčí nacházejí, je vysoká, ale případy je třeba řešit případ od případu individuálně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Nečas. Ne, to je přihláška, takže nyní má slovo paní kolegyně Čelišová, poté pan ministr Svoboda, pan poslanec Nečas, pan poslanec Chytka.

 

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, nechtěla jsem k tomuto problému vystupovat, ale nezlobte se na mne, ale kde jste byli, pravicoví poslanci, v dobách, kdy my jsme tady ve sněmovně interpelovali k narůstající nezaměstnanosti a k problémům, které vy jste způsobili? Vy jste tyto problémy založili a je dnes dojemné - ano, to je k věci, pane Nečasi - jestli to byla minulá éra, kterou napadáte, tak my napadáme éru... (Námitky ze sálu.) Pane předsedající, prosím vás, vaším prostřednictvím tlumočte panu Nečasovi, že vědomě mate sněmovnu a že věci, které tady říká, sama vláda ODS způsobila. Ve sněmovně při interpelacích k tomuto samému problému nebyla ani noha z řad ODS, bylo tady prázdno. A řekněte na rovinu celé sněmovně, že vám nejde o problém, který tady otvíráte, který samozřejmě vnímáme, ale jde vám o křeslo pana ministra Svobody. Je to průhledné a hrajete betla pro národ. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, kolegyně a kolegové, abychom skutečně dodržovali jednací řád a jeho ustanovení, která vám brání komunikovat, jste-li za řečništěm, přímo s jinými kolegy. Jediná možná forma komunikace je přes předsedajícího a prosím, nenuťte mě, abych zde sehrával roli soudce, který by rozhodoval, kdo a jak správně či nesprávně hovoří. Pan poslanec Nečas předpokládám slyšel slova paní kolegyně Čelišové, která mu tímto tlumočím.

Další přihláška v pořadí je pan ministr Svoboda, poté pan kolega Nečas, poté pan kolega Chytka, pan poslanec Koháček.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážené dámy, vážení pánové, úmyslně jsem rozšířil svou odpověď na interpelaci pana poslance Nečase, protože jsem až do zahájení této rozpravy měl za to, že se jedná o věcný problém ve vztahu k obcím. Nyní se začínám podle průběhu rozpravy klonit k závěru, že se možná nejednalo o problém věcný, jako o snahu dosáhnout jisté politizace záležitosti, a proto mi budiž prominuto, když se znovu vrátím k oné zmíněné širší odpovědi.

Je-li povaha věci taková v užším pojetí interpelace, tak jak je stanovisko Ministerstva financí, je to postup, který je jednoduchý, a jakmile přijde žádost, bude bez váhání podepsána. K tomu nemám co dodat a nemám proč to dál komentovat za předpokladu, že přijde nikoliv žádost, ale návrh, nechť není pocitu, že se žádá, nechť je vědomí, že se navrhuje.

Pokud by se jednalo o převody jiného charakteru, pak samozřejmě je prostor plně otevřen zákonem 92/91 Sb. § 45 - teď nebudu přesně citovat odstavec, je jich tam více, které upravují velmi zjednodušený postup pro privatizaci malých objemů majetku, a bude-li předložen odpovídající privatizační projekt, který v tomto případě… Chtěl bych požádat pana předsedajícího, aby poprosil pana Nečase, aby mě vnímal.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego Nečasi, tlumočím vám slova pana ministra financí, žádajícího vaši vnímavost během jeho vystoupení.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Pak stačí velmi jednoduchý privatizační projekt, který se skládá z katastrálního čísla, popisu budovy, odhadní ceny a návrhu, jak má být projekt realizován. Ujišťuji vás, že pokud se bude jednat o převod ve prospěch uspokojování bytových potřeb občanů konkrétní obce, nebudeme trvat na prodejní ceně, ale budeme samozřejmě požadovat závazek, že tato budova bude takto po určitou dobu používána, protože je zřejmé, že ani Ministerstvo obrany, ani Ministerstvo financí, ani vláda jako celek nehodlá podnikat kroky, které by spíš vedly ke vzniku jakéhosi pseudotrhu nemovitostmi, jejíž určení bylo - aspoň doufám - v rámci privatizačního projektu a jeho navrhovatele úplně jiné.

Pokud se jedná o jiné budovy, ke kterým dnes vykonává právo hospodaření Ministerstvo obrany, nebo možná i jiná ministerstva a možná jsou rovněž málo využívány, pak mám za to, že problém tkví možná v tom, jak bylo správně řečeno, že při velmi slabé poptávce na trhu s nemovitostmi nenajdeme ani při velkém úsilí zájemce ani za cenu, která bude velmi blízká hodnotě nula. Ale to je problém, který asi není v silách ministra řešit individuálně, je to problém stavu ekonomiky jako celku a ten asi pokusy o bezúplatné převody určitých objemů majetku neoživíme.

Omlouvám se, pokud tato část mého expozé nebo odpovědi byla příliš široká. Jedná se pouze o to, že pro každý případ zná náš právní řád vhodnou metodu. Ta metoda, o které jsem hovořil, podle § 45 zákona 92, je velmi jednoduchá, je realizována v řadě případů a tyto případy - budu se opakovat - jsou vládou projednávány naprosto rutinně a celý proces probíhá naprosto hladce, samozřejmě za předpokladu, že je nalezen zájemce, skupina zájemců nebo vhodný výběrový proces, jak zvolit toho pravého. Ale mám dojem, že z některých vystoupení tady zazněla i určitá rezignace na tuto strategii, prostě pro to vědomí diskutujících, že pro některé typy objektů budeme zájemce, i za cenu velmi blízkou nule, hledat - kupce, nabyvatele, abych byl přesný - velmi obtížně. A to je otázka, kterou zřejmě v této sněmovně řešili velmi těžko.

Tím bych chtěl ukončit své vystoupení k tomuto tématu. Předpokládám, že informace o tom, jaké metody lze použít a jaký otevírají prostor, byla dostatečná, a doufám, že vláda a Ministerstvo financí budou zavaleny návrhy tohoto typu, protože i mně vadí, když vidím chátrající majetek, ať je ve vlastnictví kohokoliv, zejména vím-li, že nemohu v této věci pozitivně zasáhnout.

Jinak podotýkám, že privatizační projekt může podat každý občan České republiky starší 18 let, a tím bych už opravdu končil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jalůvka, po něm se připraví pan poslanec Nečas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP