Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh č. 21, v jehož prospěch předvedl svůj návrh pan poslanec Ambrozek. Stanovisko zpravodaje je rovněž neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 98 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 98 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 198 pro vyslovilo 123 a 45 bylo proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh číslo 22 pana poslance Plevy. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 99 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 99 se z přítomných 198 pro vyslovilo 125, 66 bylo proti, tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K pozměňovacímu návrhu č. 23 pana poslance Kořistky je stanovisko zpravodaje záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr má také záporné stanovisko.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 100 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 100 se z přítomných 198 pro vyslovilo 23 a 165 bylo proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Stanovisko k pozměňovacímu návrhu č. 24 pana poslance Kladívka je u pana ministra záporné, u zpravodaje kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 101 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 101 se z přítomných 198 pro vyslovilo 71, proti 112, tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pozměňovací návrh č. 25 se stal nehlasovatelný, pozměňovací návrh č. 26 se týká kapitoly rozpočtu pro evropskou integraci, která neexistuje. Z tohoto důvodu ho rovněž považuji za nehlasovatelný.

Má námitky předkladatelka? Pokud nemá, můžeme postoupit k pozměňovacímu návrhu č. 27, o kterém jsme již rozhodli hlasováním.

Návrh 28 je hlasovatelný, je to pozměňovací návrh pana poslance Chobota a týká se vytvoření nové položky "Rezerva na dopravní obslužnost". Stanovisko zpravodaje je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 102 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 102 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 198 vyslovilo 31 a 148 bylo proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dvacátý devátý pozměňovací návrh pana poslance Doktora - stanovisko zpravodaje je spíše kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 103 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 103 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 197 vyslovilo 65 a 102 bylo proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje poslední pozměňovací návrh z tabulkové části tisku 40/7 pod položkou 30 týkající se programů Sokrates, Leonardo atd. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 104 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 104 se z přítomných 198 pro vyslovilo 103, 74 bylo proti, tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ve vládní rozpočtové rezervě je v tuto chvíli, což je chvíle naštěstí konečná, 350 milionů korun.

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy ve třetím čtení a které se týkaly kvantifikovatelných položek uvedených v tabulce.

Teď bych se zeptal, než přejdu do další části, zdali nebylo na nějaký pozměňovací návrh zapomenuto, abychom se k němu případně nemuseli vracet. Nikdo z předkladatelů neregistruje opomenutý pozměňovací návrh. Děkuji.

Takže teď bychom hlasovali o tabulkové části usnesení rozpočtového výboru ve znění všech do této chvíle přijatých pozměňovacích návrhů.

Stanovisko zpravodaje je doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 105 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 105 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 198 pro vyslovilo 182 a 4 byli proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní následují hlasování o pozměňovacích návrzích v textu zákona, které jsou uvedeny jednak v této části, tj. část označená jako 2, v tisku 46/6. Jsou zde uvedeny 2 pozměňovací návrhy, z nichž první začíná slovy "V příloze č. 8 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 části I" a pokračuje.

Ještě bych uvedl, že v rozpravě ve druhém čtení přednesl pan poslanec Korbel protinávrh k tomuto návrhu, který má zcela opačný efekt, tzn. v hlasování, které teď bude následovat, zároveň rozhodneme o osudu i druhého návrhu, protože v případě, že návrh, který je uveden pod č. 1 v usnesení rozpočtového výboru v pozměňovacích návrzích v textu zákona, bude přijat, stane se návrh pana poslance Korbela nehlasovatelný.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko pana ministra je záporné, stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 106 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 106 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 198 vyslovilo 160 a 29 bylo proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dále je v usnesení rozpočtového výboru uveden pozměňovací návrh, který se týká textu zákona a začíná slovy: "Do § 1 se doplňuje nový odst. č. 10 tohoto znění".

Legislativa mě upozornila, že Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, jehož se tento návrh týká, je založen jako akciová společnost, která je sice vlastněna stoprocentně státem, nicméně jako soukromá společnost do jejího chování nemůže zákon o státním rozpočtu zasahovat, protože by to bylo v rozporu s obchodním zákoníkem. Z toho odvozuji, že tento návrh je nehlasovatelný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP