(pokračuje Klaus)

Přihlašte se svými kartami. Pan poslanec Vymětal - nevím co si pan poslanec přeje, už jsem chtěl dát hlasovat, rozprava skončila.

 

Poslanec Karel Vymětal: Záhy se to dovíte, pane předsedo. Chtěl bych vám procedurálně, když dovolíte, doporučit, abyste uzavřel rozpravu, abychom mohli hlasovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že rozprava byla ukončena, ale pokud se pan poslanec Vymětal domnívá, že nikoli, tak ji teď ukončuji. Hlásí se ještě pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedo, myslím, že se může hlasovat nejdřív o zamítnutí, protože paní kolegyně to tak navrhla, a pokud to nebude přijato, pak teprve to bylo podmínečné hlasování o předložení ústavně právnímu výboru. Nelze to obracet.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nemyslím, že je to správný návrh. Podíváme-li se na § 72 odst. 1, je-li více návrhů, hlasuje se v pořadí, v jaké byly předloženy, a to postupně podle skupin. Za prvé návrh na odročení, za druhé návrh na zamítnutí. Ještě pan poslanec Brožík. Doporučuji, abychom se netrápili procedurálními otázkami. Každý jistě ví, o čem chce hlasovat.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedo, myslím, že postup, který jste teď naznačil, se týká projednávání zákonů. Tady nejde o žádný zákon, tady jde o zrušení nebo nezrušení usnesení. Myslím, že pokud skutečně padl návrh na zamítnutí a pokud by neprošel, tak poté dát ještě k projednání ústavně právnímu výboru, tak že by se mělo takto postupovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pouze bych sdělil jako neznalec jednacího řádu panu poslanci Brožíkovi, že § 72 je v části 8, která se jmenuje "Hlasování ve sněmovně a jejích orgánech". To není žádná část hlasování o zákonech nebo něco takového. Myslím, že je zbytečné, abychom se tímto způsobem zdržovali. A další pan poslanec - pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, mimořádně se stavím na vaši stranu. Je to skutečně v části, která se netýká rozhodování o zákonech, ale bohužel jednací řád přesně neurčuje pořadí pro daný případ, kdy skutečně předkladatelka ten návrh podmínila. Jestliže jsme na rozpacích, doporučuji, abychom použili způsobu, který to řeší, a sice aby sněmovna rozhodla, jakým způsobem budeme rozhodovat, to znamená, jestli přistoupíme na váš výklad, že nejdříve se bude hlasovat o odročení, nebo jestli naopak v případě, že nepřistoupíme, pak by se hlasovalo v pořadí, jak to navrhla paní předkladatelka.

Domnívám se totiž, nezlobte se, že není možné, aby jeden, byť by to byl předsedající poslanec, si osoboval právo, aby v takových věcech, které jsou sporné, on rozhodl a podle něj to bude. V jednacím řádu máme přesně uvedeno, že v takovém případě rozhoduje sněmovna.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Považuji to za trochu zbytečnou schválnost, ale pan poslanec Janeček nás ještě nějak rozsoudí.

 

Poslanec Josef Janeček: Jen abychom nezaváděli podivné precedenty. Paní navrhovatelka jasně řekla zamítnout, pokud nebude přijato odročení. My přece nemůžeme zvrátit návrh navrhovatele.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že to není pravda. Nepletu se vám právníkům do řemesla, ale zdá se mi to chybné. Nicméně protože o tom nebudu rozhodovat, tak dám hlasovat. Já tomu rozumím, pane místopředsedo. Přesně jsem četl z jednacího řádu, ale tady je spor o tom, jak může vypadat podmíněný návrh, který je diskutován o pár stránek dříve na str. 44 v § 63. Já to považuji za zbytečnou debatu.

Trvá paní poslankyně na svém návrhu? Když na něm trvá, dám hlasovat sněmovnu, v jakém pořadí se má hlasovat. Když na něm netrvá, dám hlasovat o odročení. Netrvá, dobře. Tuto mezidebatu končím a dávám hlasovat.

 

První návrh, který je k hlasování, je návrh paní poslankyně Kupčové o odročení tohoto bodu jednání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 190 z přítomných 175 hlasovalo 113 pro odročení, 43 bylo proti. Konstatuji tedy, že návrh původního usnesení nebyl přijat a je přijat návrh na odročení tohoto bodu.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, ještě dám hlasovat o přikázání ústavně právnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán ústavně právnímu výboru? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 191 ze 177 přítomných 164 hlasovalo pro, 7 proti. Návrh byl přikázán ústavně právnímu výboru.

 

Konstatuji, že jsme projednali celý schválený program 5. schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji, že organizační výbor se sejde za 20 minut od této, to je v 11.36 hodin.

 

(Schůze byla ukončena v 11.16 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP